Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Biznes Ekonomia > Biura Nieruchomo?ci  

Linki
 • Apartamenty Zakopane
 • ocena:
 • ocena gości:
TATRA RESIDENCE - oferujemy: sprzeda? apartamentów Zakopane i kupno mieszka?. W ramach naszych najnowszych inwestycji zajmujemy si? kompleksow? sprzeda?? eleganckich lokali mieszkalnych. Nasze apartamenty w Zakopanem po?o?one s? u podnó?a gór przykrytych ?wierkowymi lasami. Serdecznie zapraszamy do Zakopanego!
Kategoria:   Sport Turystyka > Apartamenty
Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci
Biznes Ekonomia > Biura Nieruchomo?ci

Data dodania: Jan 31, 2009 Trafień: 3 Ocena: 4.00 Głosów: 2
 • Apartamenty w Zakopanem
 • ocena:
 • ocena gości:
Tatra Residence Prim oferuje: wynajem apartamentów Zakopane i noclegi w górach. Posiadamy ekskluzywne apartamenty w Zakopanem po?o?one u samego podnó?a polskich gór. Nasze apartamenty w górach to najlepsze rozwi?zanie by sp?dzi? swobodnie czas w gronie przyjació?. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?!
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura Nieruchomo?ci
Sport Turystyka > Apartamenty
Sport Turystyka > Noclegi

Data dodania: Jan 31, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Mieszkanie Bydgoszcz - Rezydent
 • ocena:
 • ocena gości:
Rezydent Nieruchomo?ci Bydgoszcz. Oferujemy nieruchomo?ci w Bydgoszczy i okolicach. W ofercie: mieszkania, domy, dzia?ki, obiekty komercyjne, lokale, kredyty hipoteczne. Naszym celem by?o stworzenie pierwszego po?rednictwa w obrocie nieruchomo?ciami w Bydgoszczy, które nastawione jest na pe?n? i fachow? obs?ug?, ze szczególnym ukierunkowaniem na bezpiecze?stwo transakcji i poszanowanie czasu naszych klientów. Priorytetem biura nieruchomo?ci Rezydent jest zadowolenie klientów, dlatego w ka?dej chwili s?u?ymy pomoc?. Dzi?ki pe?nej dokumentacji i zdj?ciom proces wyboru odpowiedniej nieruchomo?ci jest szybszy i ?atwiejszy.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura Nieruchomo?ci
Kraje Miasta Regiony > Kujawsko-pomorskie
Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci

Data dodania: Feb 1, 2009 Trafień: 4 Ocena: 3.67 Głosów: 3
 • Oprogramowanie dla biur nieruchomo?ci
 • ocena:
 • ocena gości:
Szukasz programu, który spe?ni Twoje oczekiwania? Skorzystaj z naszej oferty. Nasz program zosta? zaprojektowany jako wygodne narz?dzie wspomagaj?ce codzienne prace biurowe po?redników. Funkcje, w które jest wyposa?ony umo?liwiaj? m.in. szybkie i wygodne wprowadzanie, przegl?danie, sortowanie i filtrowanie danych – ofert, zapotrzebowa?, klientów, zdarze?.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci
Biznes Ekonomia > Biura Nieruchomo?ci

Data dodania: Mar 1, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Deweloperzy Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapraszamy na stron? firmy Nasze Miasteczko Development. Dewelopera istniej?cego na rynku od 2001 roku i maj?cego na koncie wiele bardzo presti?owych inwestycji. Nasz? domen? s? domki z ogródkami, domy bli?niacze oraz apartamenty. Na stronie dost?pne projekty inwestycji, plany, wizualizacje, szczegó?owe opisy inwestycji oraz przyk?ady aran?acji wn?trz.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci
Biznes Ekonomia > Biura Nieruchomo?ci

Data dodania: Mar 14, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biuro Obrotu Nieruchomo?ciami REAL
 • ocena:
 • ocena gości:
Agencja nieruchomo?ci Real jest firm? prowadzon? przez cz?onków rodziny Janczar. Pocz?tek agencji si?ga roku 1992 kiedy to firma zosta?a za?o?ona w mie?cie Bielsko Bia?a. Po?redniczymy w sprzeda?y, kupnie oraz wynajmie mieszka? oraz domów wolnostoj?cych. Je?eli szukasz po?rednika w sprzeda?y mieszkania lub domu – Real - agencja nieruchomo?ci Bielsko Bia?a.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura Nieruchomo?ci
Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci

Data dodania: Mar 26, 2009 Trafień: 0 Ocena: 3.00 Głosów: 2
 • Nieruchomo?ci Rzeszów
 • ocena:
 • ocena gości:
Witamy w licencjonowanym biurze po?rednictwa w obrocie nieruchomo?ciami.
Posiadamy Licencj? Ministra Budownictwa Nr 7325 oraz obowi?zkowe ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej.
Domy, dzia?ki, mieszkania, apartamenty. ZROBIMY DLA CIEBIE WSZYSTKO Od znalezienia nieruchomo?ci, poprzez pomoc w otrzymaniu dogodnego kredytu, ko?cz?c na kompleksowym ubezpieczeniu Twojej rodziny, domu i samochodu.

Oferujemy:

* Bezp?atn? pomoc w ustaleniu aktualnej ceny rynkowej nieruchomo?ci
* Sprawdzenie ofert pod wzgl?dem prawnym, a co z tym zwi?zane bezpiecze?stwo transakcji
* Pomoc w przygotowaniu niezb?dnych dokumentów potrzebnych do zawarcia transakcji
* Informacj? o aktualnych przepisach podatkowych dotycz?cych obrotu nieruchomo?ciami
* Zaanga?owanie w promocj? nieruchomo?ci, reklam? nieruchomo?ci w Internecie, w prasie, itp
* Informowanie o nowych ofertach na rynku nieruchomo?ci
* Pomoc w negocjacjach mi?dzy stronami
* Obs?ug? notarialn?
* Pomoc przy przekazaniu nieruchomo?ci nowemu w?a?cicielowi
* Pomoc w uzyskaniu kredytu i skompletowaniu niezb?dnych dokumentów
* Kalkulacj? op?at zwi?zanych z zakupem nieruchomo?ci
* Zdj?cia i reklama - bezp?atnie
* Opiek? od pocz?tku do ko?ca transakcji
* Indywidualnie negocjowan? prowizj?
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura Nieruchomo?ci
Biznes Ekonomia > Kredyty hipoteczne
Biznes Ekonomia > Fundusze, ubezpieczenia

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Apartamenty Wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Portal www.nieruchomosci.com.pl - tu znajdziesz wszystkie interesuj?ce Ci? informacje odno?nie nieruchomo?ci we Wroc?awiu. Naj?wie?sze informacje z rynku pierwotnego - pe?na oferta wroc?awskich developerów, wtórnego - oferty najwi?kszych biur nieruchomo?ci. Mo?esz skorzysta? tak?e z pomocy naszego doradcy nieruchomo?ciowego, gie?dy darmowych og?osze? oraz przeczyta? artyku?y wydawanego co miesi?c w Rynku Dolno?l?skim.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura Nieruchomo?ci

Data dodania: Apr 19, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Górski Nieruchomo?ci - Zamo??, Roztocze
 • ocena:
 • ocena gości:
Górski Nieruchomo?ci to SPRAWDZONE NIERUCHOMO?CI - oferty sprzeda?y i wynajmu nieruchomo?ci.


Oferujemy najlepszy produkt na polskim rynku, jakim jest oferta bezpo?rednia reklamowana z adresem nieruchomo?ci i opisem:

OFERTA BEZPO?REDNIA
od Kupuj?cego NIE wymagamy umowy po?rednictwa i wynagrodzenia,
co znacznie skraca okres sprzeda?y.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura Nieruchomo?ci
Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 6 Ocena: 5.00 Głosów: 2
Najlepszy
 • Mieszkania Szczecin - www.zppn.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Zachodniopomorski Portal Prezentacji Nieruchomo?ci (ZPPN) to najwi?kszy portal nieruchomo?ci ze Szczecina, pasa nadmorskiego i okolic. W setkach ofert, prezentowanych na naszym portalu znajdziecie Pa?stwo mieszkania, domy, dzia?ki, lokale z rynku pierwotnego oraz oferty biur nieruchomo?ci. Proponujemy równie? dodatkowe narz?dzia, takie jak darmow? wycen? nieruchomo?ci, statystyki cen nieruchomo?ci w Szczecinie, informacje o s?siedztwie (przedszkola, szko?y itp.). Wszystko po to, aby u?atwi? znalezienie nieruchomo?ci odpowiadaj?cej Pa?stwa potrzebom. Kilka s?ów o nas: Zachodniopomorski Portal Prezentacji Nieruchomo?ci to dynamicznie rozwijaj?ca si? firma, powsta?a w 2005 roku. Sk?ada si? z m?odych, kreatywnych ludzi, z du?ym do?wiadczeniem w bran?y nieruchomo?ci, równie? w tworzeniu portali dla agencji nieruchomo?ci. Obszar naszego dzia?ania to Szczecin i jego okolice oraz ca?y pas nadmorski. ZPPN to najwi?kszy portal nieruchomo?ci z tego okr?gu. W?ród setek ofert na pewno znajdzie si? taka, której Pa?stwo szukacie.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci
Biznes Ekonomia > Biura Nieruchomo?ci

Data dodania: Apr 21, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags