Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Biznes Ekonomia > Karty kredytowe  

Linki
 • Karty kredytowe
 • ocena:
 • ocena gości:
W okresie przed?wi?tecznym coraz wi?cej placówek finansowych oferuje karty kredytowe. S? one przyznawane na uproszczonych zasadach. Dotyczy to szczególnie tych klientów, którzy maj? ju? od pewnego czasu w danym banku swoje konto. To w?a?nie na podstawie tych relacji, bank ustala wysoko?? limitu kredytowego.
Jak ju? wspomnieli?my, tego typu karty kredytowe otrzymuje si? bez zb?dnych formalno?ci i wype?niania obszernych wniosków. Wystarczy jedynie podpisa? dokumenty, które otrzyma si? za po?rednictwem poczty lub kuriera, a nast?pnie odes?a? je do banku. Potem wystarczy ju? tylko czeka? na przys?anie karty.
Wszyscy wiedz?, ?e korzystanie z niej jest bardzo proste. Karty kredytowe honoruje zdecydowana wi?kszo?? sklepów, mo?na te? wyp?aca? gotówk? w bankomatach. W wi?kszo?ci przypadków nie trzeba te? martwi? si? o odsetki, gdy? banki oferuj? zwykle od 52 do 55 dni darmowego kredytu. Je?li za? chodzi o sp?at? zad?u?enia, to dokonuje si? jej samodzielnie za po?rednictwem bezpo?rednich wp?at w placówce, internetowego serwisu transakcyjnego lub uruchomienia na infolinii automatycznej sp?aty zad?u?enia. Oczywi?cie wydatki mo?na kontrolowa? przez ca?? dob? za po?rednictwem bankowo?ci internetowej lub powiadomie? sms. Mo?liwy jest tak?e sta?y kontakt z infolini?, gdzie uzyskamy informacje dotycz?ce salda zad?u?enia oraz najbli?szego terminu i wysoko?ci sp?aty. Czy bior?c to wszystko pod uwag?, znajdzie si? kto? kto nie skorzysta z us?ug oferowanych przez karty kredytowe?
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Karty kredytowe
Biznes Ekonomia

Data dodania: Jan 31, 2009 Trafień: 17 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Po?yczki gotówkowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Witamy na ?amach naszej strony, je?li si? tu znalaz?e? to znaczy ze potrzebujesz zastrzyku gotówki, my ci to umo?liwimy. Po lewej stronie znajdziesz najciekawsze oferty na naszym rynku, banki te oferuja po?yczki gotówkowe na preferencyjnych warunkach. U góry przedstawiamy Pa?stwu najciekawsze oferty po?yczek gotówkowych polskich instytucji finansowych, trzeba doda? i? ich ranking opiera si? przede wszystkim na niskim oprocentowaniu oraz dodatkowych bonusach zwi?zanych z wybraniem jednej z tych ofert. Pami?taj, nie warto ufa? firmom z ulotek na ulicy, w naszym kraju jest wiele firm, które oferuj? "góry kasy" ale nie wywi?zuj? si? ze swoich obietnic, to co my przedstawiamy to oferty profesjonalnych banków, którym warto zaufa?. Zapraszamy do zapoznania si? z ich ciekaw? ofert?. Warto równie? zerkn?? co instytucje maja do zaoferowania w kwestii kart kredytowych oraz kont osobistych, pamietaj nie ograniczaj si?, posiadanie kilku kont osobistych lub kilku kart w naszym kraju to juz standard, cz?sto ludzie posiadaj? do 5 kont bankowych w ro?nych bankach - dlaczego nie? Skoro nic si? za to nie p?aci. W?a?nie takie oferty trafi?y do naszego rankingu. Brak op?at to podstawowa ich cecha!
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Po?yczki
Biznes Ekonomia > Karty kredytowe
Biznes Ekonomia > Po?yczki gotówkowe

Data dodania: Mar 14, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • konta bankowe, Karty kredytowe
 • ocena:
 • ocena gości:
W naszym portalu zapoznasz sie z oferta najciekawszych bankow w naszym kraju, pokierujemy cie gdzie warto zalozyc konto bankowe i nie tylko.Zastanawiasz si?, który bank wybra?? Szukasz odpowiedzi, u nas znajdziesz przydatne porady, które nakieruj? ci? w odpowiedni? stron?. Karty kredytowe w dzisiejszych czasach to standard, tylko pytanie, w którym banku? Po prawej stronie zebrali?my najlepsze oferty na rynku, specjalnie dla Ciebie. Te banki jako jedyne zapewniaj? najlepsze warunki, je?li chodzi o karty kredytowe i nie tylko, po?wi?? chwil? i zapoznaj si? z ich oferta. Czasami warto równie? za?o?y? konto osobiste i dosta? kart? kredytow? totalnie za darmo na preferencyjnych warunkach, we? to równie? pod uwag?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Kredyty
Biznes Ekonomia > Karty kredytowe
Biznes Ekonomia > Konta bankowe

Data dodania: Mar 14, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Karty kredytowe
 • ocena:
 • ocena gości:
W naszym serwisie przedstawiamy kilka wybranych banków oferuj?cych karty kredytowe na najlepszych warunkach. U góry mog? Pa?stwo znale?? oferty takich banków jak : BPH, Milenium, Citi Handlowy, Lukas Bank, mBANK MultiBank oraz Toyota Bank. Na co nale?y zwróci? uwage bior?c karte kredytow? : ?atwa dost?pno?? czyli brak potrzeby du?ych wp?ywów na konto, bezpiecze?stwo czyli zabezpieczenie czipowe oraz ubezpieczenie karty, darmowy kredyt to znaczy 0% przez pierwsze trzy miesi?ce, przelewy z karty czyli ka?dy swój rachunek zap?acisz kart?. Te i inne dodatkowe cechy spe?niaj? proponowane przez nas banki, zapraszamy do zapoznania si? z ich ofert?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Karty kredytowe
Biznes Ekonomia > Kredyty

Data dodania: Mar 14, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kredyty, Po?yczki, Karty kredytowe, Konta bankowe, OFE przez Internet
 • ocena:
 • ocena gości:
Kredyty, Po?yczki, Karty kredytowe, Konta bankowe, Lokaty, Ubezpieczenia, OFE przez Internet.
Kredyty, po?yczki, karty kredytowe, konta bankowe, OFE, ubezpieczenia, lokaty .Bez wychodzenia z domu, bez op?at, bez kolejek, przez ca?? dob?. Strona po?wi?cona tematyce finansowej. Znajdziesz tam porównania ofert najwi?kszych banków dzia?aj?cych na terenie Polski. Mo?liwo?? wype?niania wniosków on-line! Wejd? na stron? i wybierz najlepsz? dla Ciebie ofert? z 18 banków.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Kredyty
Biznes Ekonomia > Karty kredytowe
Biznes Ekonomia > Konta bankowe

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kredyty gotówkowe Wroc?aw, Szczecin, ?ód?
 • ocena:
 • ocena gości:
Na stronie znajdziesz - Kredyty gotówkowe online - czyli z mo?liwo?ci? zamówienia przez internet. Nie wa?ne czy mieszkasz w mie?cie Kraków czy Wroc?aw - kredyt mo?esz zamówi? bez wychodzenia z domu w naszym serwisie bankowym. Dodatkowo umie?cili?my w serwisie porównanie i zestawienie kredytów udzielanych przez banki online. Warto porówna? wybrany kredyt gotówkowy z innymi prezentowanymi na stronie.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Banki
Biznes Ekonomia > Karty kredytowe
Biznes Ekonomia > Po?yczki gotówkowe

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Karty kredytowe i debetowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Witryna informacyjna o elektronicznych instrumentach p?atnicznych. Karty kredytowe i zasady pos?ugiwania si? nimi: jak korzysta? z bezp?atnego kredytu w karcie. Karty debetowe do kont bankowych. Karty przedp?acone - wygodny odpowiednik gotówki. Zalety p?atno?ci kartami. Operacje zdalne przy u?yciu kart kredytowych - jak bezpiecznie p?aci? w Internecie.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Karty kredytowe
Biznes Ekonomia > Konta bankowe
Biznes Ekonomia > Konta osobiste

Data dodania: Aug 26, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Platnosci online | PayLane
 • ocena:
 • ocena gości:
Z platnosciami online od PayLane podbijesz nowe rynki. W ofercie PayLane znajduja sie metody platnosci z calej Europy (karty debetowe i karty kredytowe, Giropay, iDEAL, PayPal, polecenia przelewow, polecenia zaplaty) oraz mozliwosc rozliczen i transakcji w walutach z calego swiata. Do tego platnosci cykliczne i abonamentowe, platnosci one-click, wirtualny terminal MOTO czy deskryptory transakcji.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Karty kredytowe
Internet > Zarabianie przez internet
Zakupy Online > Sklepy internetowe

Data dodania: Jan 13, 2012 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Money Bank, PKO, Lukas, ?l?ski, m Bank online i nie tylko
 • ocena:
 • ocena gości:
Internetowe banki online i ich produkty dost?pne przez internet. Porównujesz z innymi i zamawiasz online - bez wychodzenia z domu. ?atwo i wygodnie bo przez net. Na stronie liczne zestawienia i porównania kredytów, po?yczek i kont bankowych. W Naszym centrum kredytów bankowych zamówisz ka?dy kredyt przez internet bez chodzenia po bankach, bez wydzwaniania po infoliniach. Sprawd? nasze porównanie oraz oprocentowanie poszukiwanego przez Ciebie kredytu. Zapraszamy równie? do naszego centrum kart kredytowych - to dla tych którzy chc? utrzyma? p?ynno?? kredytow?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Banki
Biznes Ekonomia > Karty kredytowe
Biznes Ekonomia > Po?yczki

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kredyty gotówkowe i hipoteczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Stanowimy grup? niezale?nych doradców finansowych, z wieloletnim do?wiadczeniem i pozycj? na rynku us?ug finansowych. Za cel stawiamy sobie zadowolenie naszych Klientów, dlatego zwracamy uwag? na indywidualne potrzeby Klienta i jego wymagania.
Dzi?ki wspó?pracy z wieloma cenionymi na rynku bankami, mo?emy przedstawi? bogat? i zró?nicowan? ofert? kredytow?.
Wybór kredytu nie musi by? przypadkowy, ale oparty na korzystnych ratach i dobrym oprocentowaniu. Dzi?ki naszej pomocy, uzyskasz kredyt najbardziej odpowiedni dla Ciebie.
Zadaniem naszych doradców jest wyszukanie dla Klientów, jak najmniej skomplikowanych formalno?ciami i ?atwych do uzyskania kredytów.
Dzi?ki warunkom wspó?pracy z bankami i kancelari? prawn?, ka?dego klienta rozpatrujemy indywidualnie i pomagamy w otrzymaniu kredytu osobom ze z?? histori? BIK.
Naszymi klientami s? zarówno Ci, którym odmówi?y ju? prawie wszystkie banki, jak równie? Ci, którzy ceni? sobie indywidualne podej?cie do klienta.
Dzi?ki nam nie musz? ju? Pa?stwo sprawdza? oferty w ka?dym banku, aby wybra? najlepsz? dla siebie opcj?! Przygotujemy dla Pa?stwa najlepsz? propozycj? na rynku, dzi?ki czemu oszcz?dz? Pa?stwo czas i pieni?dze.
Jeste?my dyspozycyjni przez 7 dni w tygodniu. Dostosowujemy si? do Pa?stwa terminarza. Szybko przygotujemy najbardziej korzystn? dla Pa?stwa ofert?.
Oferujemy pe?en wachlarz us?ug finansowych, jak:

* kredyty konsolidacyjne
* kredyty gotówkowe
* kredyty hipoteczne
* leasing
* kredyty samochodowe
* kredyty inwestycyjne
* karty kredytowe: VISA, Mastercard
* fundusze inwestycyjne, lokaty
* doradztwo inwestycyjne
* ubezpieczenia na ?ycie
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Kredyty
Biznes Ekonomia > Kredyty hipoteczne
Biznes Ekonomia > Karty kredytowe

Data dodania: Dec 25, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags