Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Biznes Ekonomia > T?umaczenia  

Kategorie

J?zyk angielski (52)

J?zyk niemiecki (29)

J?zyk rosyjski (18)


Linki
 • Alingua - Biuro T?umacze? - Krakow
 • ocena:
 • ocena gości:
Alingua Biuro tlumaczen wykonuje tlumaczenia pisemne,ustne,przysiegle,ekspresowe,techniczne i informatyczne,biuro tlumaczen.aLingua wykonuje t?umaczenia tekstów z j?zyka obcego na polski i odwrotnie. Zapewniamy ?cis?? poufno?? t?umaczonych materia?ów.
Oferowane przez nas us?ugi obejmuj? t?umaczenia zwyk?e: pisemne i ustne. Wykonujemy t?umaczenia tekstów ogólnych i specjalistycznych.
Klientom biznesowym oferujemy szeroki wybór us?ug j?zykowych zapewniaj?cy firmie pe?n? obs?ug? w zakresie j?zyków obcych. Specjalne stawki t?umacze?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > T?umaczenia > J?zyk rosyjski
Biznes Ekonomia > T?umaczenia
Biznes Ekonomia > T?umaczenia > J?zyk angielski

Data dodania: Apr 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 3.00 Głosów: 2
 • T?umaczenia
 • ocena:
 • ocena gości:
Posiadamy szerokie do?wiadczenie w t?umaczeniu tekstów specjalistycznych z takich dziedzin jak prawo, ekonomia, finanse, reklama i marketing, medycyna, biologia, obrona, energetyka, filmy, ekologia, strony internetowe i wielu innych. Wykonujemy t?umaczenia pisemne, po?wiadczone (przysi?g?e), i ustne. T?umaczenia wykonuj? jedynie do?wiadczeni specjali?ci i native speakerzy. T?umaczenia s? wykonywane z ponad 30 j?zyków.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > T?umaczenia
Biznes Ekonomia > T?umaczenia > J?zyk angielski
Biznes Ekonomia > T?umaczenia > J?zyk niemiecki

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • KURSY FRANCUSKIEGO WE FRANCJI
 • ocena:
 • ocena gości:
Organizujemy kursy j?zyka francuskiego w Olsztynie.
Uczymy m?odzie? oraz doros?ych. Przygotowujemy do egzaminów pa?stwowych DELF, DALF oraz CCIP. W ofercie s? równie? kursy biznesu dla pocz?tkuj?cych i zaawansowanych.

Organizujemy wyjazdy do Francji na kursy j?zyka w renomowanych szko?ach Pary?a, Nicei, Monaco.
Konkurencyjne ceny na ka?d? kiesze?.

Na stronie polecamy: przydatne informacje o Francji, ciekawostki o Francji i Francuzach, lekcje j?zyka francuskiego, bogat? galeri? zdj?? najpi?kniejszych zak?tków Francji oraz aktywne FORUM.

ZAPRASZAMY !!!www.francuski24.com
Kategoria:   Edukacja Nauka
Biznes Ekonomia > T?umaczenia
Edukacja Nauka > Nauka za granic?

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kursy Francuski Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Lingwin Pozna? - kompetentna firma oferuj?ca swoje us?ugi obejmuj?ce t?umaczenia pisemne oraz ustne z j?zyka francuskiego na polski oraz z j?zyka polskiego na francuski, kursy j?zyka francuskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, kursy j?zyka polskiego. Satysfakcja naszych klientów jest dla nas priorytetem, dlatego te? zapewniamy us?ugi najwy?szej jako?ci oraz ich terminow? realizacj?.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy j?zykowe
Biznes Ekonomia > T?umaczenia
Kraje Miasta Regiony > Wielkopolskie

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • AiA Biuro T?umacze? Wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapraszamy na stron? biura t?umacze? A&A Wroc?aw. Oferujemy t?umaczenia wszystkich j?zyków europejskich i nie tylko, w tym t?umaczenia przysi?g?e. T?umaczenia mo?na zamawia? przez Internet. Nawet je?eli poszukujesz nietypowego t?umaczenia skontaktuj si? z nami. Wspó?pracujemy z wieloma t?umaczami ma?o popularnych j?zyków i zawsze postaramy si? pomóc.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > T?umaczenia
Biznes Ekonomia > T?umaczenia > J?zyk angielski
Biznes Ekonomia > T?umaczenia > J?zyk niemiecki

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • T?umaczenia pisemne i t?umaczenia ustne
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my nowoczesn? firm? znaj?c? wymagania rynku a tak?e oczekiwania Klientów i wychodzimy im na przeciw. Dok?adamy wszelkich stara?, aby ?wiadczone przez nasze biuro t?umacze? us?ugi spotka?y si? z Pa?stwa zadowoleniem. Zapewniamy terminowe t?umaczenia ustne, t?umaczenia pisemne oraz t?umaczenia techniczne. Obecnie obok pe?nego serwisu t?umaczeniowego, biuro t?umacze? ATN oferuje tak?e szeroki wachlarz us?ug biurowych, komputerowych oraz lekcje j?zyków obcych dla pracowników.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > T?umaczenia
Biznes Ekonomia > T?umaczenia > J?zyk angielski
Biznes Ekonomia > T?umaczenia > J?zyk niemiecki

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biuro t?umacze? - pcsprogres.com
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasze biuro t?umacze? wspó?pracuje z zespo?em t?umaczy, którzy posiadaj? kwalifikacje potwierdzone krajowymi i mi?dzynarodowymi certyfikatami. S? to profesjonali?ci wywodz?cy si? z ró?nego rodzaju interdyscyplinarnych instytucji j?zykowych, ?rodowiska akademickiego oraz innych profesji. T?umacze, z którymi wspó?pracujemy, to wykwalifikowani specjali?ci j?zykowi najwi?kszego kalibru.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > T?umaczenia

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biuro t?umacze? Wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Biuro t?umacze? z j?zyka niemieckiego we Wroc?awiu. Solidny t?umacz jest potrzebny w prawid?owym t?umaczeniu tre?ci dokumentów. Dobrze jest zrobi? to w?a?nie w naszej firmie. J?zyk niemiecki nie jest dla naszej firmy ?adn? przeszkod?, tak?e warto wykona? t?umaczenia szybko oraz dobrze za po?rednictwem naszej firmy z wieloletnim do?wiadczeniem w t?umaczeniu. Krótkie tre?ci t?umaczymy u nas we Wroc?awiu.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > T?umaczenia
Biznes Ekonomia > T?umaczenia > J?zyk niemiecki
Kraje Miasta Regiony > Dolno?l?skie > Wroc?aw

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • biuro t?umacze?
 • ocena:
 • ocena gości:
Biuro T?umacze? BASTA.Do ka?dego zlecenia jakie nam zostaje powierzone podchodzimy indywidualnie. T?umaczenia ustne i pisemne na najwy?szym poziomie. Ka?dy nasz Klient jest dla nas tak samo wa?ny, dzi?ki czemu nasza praca jest nie tylko efektywna, ale i efektowna. Ze swojej strony mo?emy obieca?, ?e poczynimy wszystkie dost?pne nam kroki by?cie byli Pa?stwo zadowoleni ze wspó?pracy z nami.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > T?umaczenia

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • T?umacz przysi?g?y j?zyka czeskiego
 • ocena:
 • ocena gości:
T?umaczenia przysi?g?e i zwyk?e z j?zyka czeskiego i na j?zyk czeski. Oferujemy profesjonalizm za rozs?dn? cen?. T?umaczenia pisemne z j?zyka czeskiego: instrukcje obs?ugi, dokumentacje, projekty budowlane, dokumentacje przetargowe, umowy handlowe, itp. T?umaczenia ustne - konferencje, szkolenia i prezentacje, rozmowy handlowe, wyjazdy na targi itp. Outsourcing dzia?u eksportu - NOWA us?uga, wi?cej informacji na stronie. Zapraszamy do wspó?pracy!
Kategoria:   Biznes Ekonomia > T?umaczenia

Data dodania: Feb 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags