Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Komputery  

Kategorie

Gry (136)

Kody do gier (9)

Komputery i oprogramowanie (31)

Materia?y eksploatacyjne (28)

Oprogramowanie (184)

Programowanie (24)

Serwis komputerowy (86)

Sprz?t komputerowy (99)

System ERP - enterprise resource planning (10)

Tutoriale (9)

Us?ugi komputerowe (94)


Linki
 • Adres IP, Geolokalizacja
 • ocena:
 • ocena gości:
Adres IP to unikatowy numer przyporz?dkowany urz?dzeniom sieci komputerowych, protokó? IP. Adresy IP s? wykorzystywane w Internecie oraz sieciach lokalnych. Adres IP zapisywany jest w postaci czterech oktetów w postaci dziesi?tnej oddzielonych od siebie kropkami.
Kategoria:   Komputery
Internet
Inne

Data dodania: Mar 11, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Notebooki
 • ocena:
 • ocena gości:
Sprawd? ofert? na dobre i wydajne notebooki i laptopy w sklepie komputerowym Reactor.pl. W naszym sklepie znajdziesz wiele modeli notebooków takich firm jak Asus, HP Pavilion, Toshiba i wiele innych. Wiele modeli w promocyjnych cenach i ciekawych zestawach. Nasze notebooki s? nie do pobicia! W ofercie tak?e gotowe komputery i wiele podzespo?ów. Szybka i bezpieczna wysy?ka!
Kategoria:   Komputery > Sprz?t komputerowy
Komputery

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Gry, komputery
 • ocena:
 • ocena gości:
Gry komputerowe PC, XBOX360, PS2, PS3, Fallout3, F.E.A.R., Wrath of The Lich King WOTLK WOW, CRYSIS, CS, Counter-Strike Steam key, GTA, Fifa, Grand theft Auto, NFS, Need for Speed, Carbon, Prostreet, Komputery i akcesoria, Urz?dzenia peryferyjne, Laptopy i akcesoria, Kolekcja klasyki, Premium Games, Sklep Cenega Poland, Hurtownia. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Komputery
Komputery > Gry
Zakupy Online

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0

4. Toner

 • Toner
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego w którym sprzedajemy materia?y eksploatacyjne tonery i tusze do drukarek takich marek Lexmark, Samsung, Canon, HP i Brother. Posiadamy bogat? ofert? produktów oryginalnych jak i zamienników ponad 200 rodzaj. Na tonery i tusze wystawiamy pisemn? gwarancj?. Prowadzimy skup zu?ytych tonerów. Nasi sprzedawcy posiadaj? du?e do?wiadczenie, udzielamy porad w wyborze tonerów i tuszy.
Kategoria:   Komputery

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • bazy referencyjne
 • ocena:
 • ocena gości:
Weryfikacja danych opiera si? na sprawdzeniu poszczególnych sk?adowych adresu wej?ciowego i po??czeniu ich z w?a?ciwym rekordem z naszej bazy s?ownikowej. Dane s? ??czone na podstawie dost?pnych informacji z bazy adresowej klienta, mog? one nie zawiera? kompletnych danych b?d? posiada? pewne b??dy literowe lub ortograficzne.
Standaryzacja danych umo?liwia wprowadzenie nazewnictwa zgodnego ze s?ownikiem, poprawiane s? wszystkie b??dy oraz nieprawid?owe wpisy.
Deduplikacja danych identyfikuje podwójne rekordy, oznacza je oraz umozliwia ich usuni?cie.
Ostatnim etapem jest wprowadzenie do bazy klienta brakuj?cych danych b?d? uzupe?nienie jej o dodatkowe informacje zgodnie z zapotrzebowaniem.
Kategoria:   Internet
Komputery

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • BCG - szkolenia, komputery, projektowanie stron www, dotacje unijne
 • ocena:
 • ocena gości:
Business Communication Group Sp. z o.o. z siedzib? w Pile prowadzi dzia?alno?? na terenie ca?ego kraju. B.C.Group sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwi?zania dla biznesu, pocz?wszy od doradztwa, poprzez szkolenia i consulting, na us?ugach i sprz?cie informatycznym ko?cz?c.
* Konfigurujemy i montujemy komputery z niezawodnych podzespo?ów.
* Dostarczamy sprz?t komputerowy renomowanych producentów.
* Oferujemy mobilne rozwi?zania dla biznesu w postaci komputerów przeno?nych zintegrowanych z bezprzewodowymi punktami dost?powymi do Internetu.
* ?wiadczymy us?ugi outsourcingowe w zakresie utrzymania bazy informatycznej i administracyjno-biurowej.
* Oferujemy inteligentne rozwi?zania dla budynków, zwi?kszaj?ce funkcjonalno?? obiektów i przyczyniaj?ce si? do redukcji kosztów ich u?ytkowania.
* Wyposa?amy biura w wysokiej jako?ci meble biurowe i pe?ny asortyment materia?ów biurowych.
* Kszta?tujemy wizerunek osób, wn?trz i marek, wspomagaj?c promocj? i reklam? m.in. poprzez projektowanie stron www i produkcj? korporacyjnych serwisów internetowych.
* Szkolimy z zakresu technik sprzeda?y, zarz?dzania lud?mi, motywowania personelu, technik radzenia sobie ze stresem, pracy w grupie, rozwi?zywania konfliktów i innych aspektów zwi?zanych z funkcjonowaniem przedsi?biorstw. Nasze szkolenia realizuje profesjonalna kadra trenerska.
* Doradzamy w zakresie rozwoju i prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej.
* Skupiamy wokó? siebie sprawdzonych Kontrahentów, którym w ramach wspó?pracy oferujemy profesjonalne wsparcie w prowadzeniu biznesu.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szkolenia
Komputery
Internet > Projektowanie stron

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Darmowe programy
 • ocena:
 • ocena gości:
Darmowe programy dla Windows, Linux i Mac. Wszystko na licencji freeware oraz otwaretego i wolnego oprogramownia. B?dz legalny!. ?ci?gaj tylko darmowe programy b?d?ce równie dobre co komercyjne oprogrmowanie.Najpopularniejsze darmowe programy do ?ci?gni?cia podzielone na kategorie. ?ci?gnij programy antywirusowe, biurowe, internetowe, p2p, multimedialne, gry itp.
Kategoria:   Internet
Komputery
Internet > CMS

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 13 Ocena: 5.00 Głosów: 5

8. midinet

 • midinet
 • ocena:
 • ocena gości:
Zajmujemy si? projektowaniem stron internetowych, regeneracj? kaset do
drukarek laserowych i atramentowych,tworzeniem i wydrukiem projektów
graficznych takich jak ulotki,wizytówk,opraw? muzyczn? imprez
okoliczno?ciowych,sprzeda?? i serwisem komputerów PC,sprzeda?? i
serwisem notebooków instalacj? monitoringu. Dzia?amy szybko i bardzo konkurencyjnie.
Kategoria:   Komputery
Komputery > Sprz?t komputerowy
Internet > Strony www

Data dodania: Oct 20, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • szafy rack
 • ocena:
 • ocena gości:
Szafa serwerowa rack zapewnia odpowiedni? g??boko?? do instalacji nowoczesnych serwerów, urz?dze? sieciowych i systemów zasilania awaryjnego g?stego upakowania. Perforowane drzwi przednie i os?ona tylna zapewniaj? nale?yt? wentylacj? zamontowanym urz?dzeniom. Teraz mo?esz efektywniej wykorzystywa? dost?pn? powierzchni? serwerowni i ?atwiej zarz?dza? infrastruktur? sieciow?.
Kategoria:   Komputery
Komputery > Sprz?t komputerowy

Data dodania: Oct 20, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Megatonery
 • ocena:
 • ocena gości:
Megatonery.pl - EKSPRESOWA REGENERACJA KASET DO DRUKAREK.
Zajmujemy sie profesjonalnie ekspresow? regeneracj? kaset
do drukarek laserowych i atramentowych na terenie miasta
Cz?stochowa i nie tylko.Us?uga regeneracji odbywa si? u nas "od r?ki".
Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do
firm,instytucji,organizacji jak równie? do klientów indywidualnych.Bezp?atna dostawa na telefon.

Us?ug? regeneracji wykonujemy szybko i solidnie,ale przede wszystkim w
bardzo konkurencyjnych cenach, dzi?ki temu z roku na rok zyskujemy
coraz to wi?ksz? liczb? klientów.Prowadzimy serwis drukarek, noteboków oraz komputerów pc.
Kategoria:   Komputery
Komputery > Materia?y eksploatacyjne

Data dodania: Oct 20, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags