Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Zdrowie Uroda  

Kategorie

Apteki (40)

Ci??a (44)

Dieta (113)

Fryzury (41)

Gabinety (196)

Hospicja (6)

Kobiety (159)

Kosmetyki (197)

Lekarze (190)

Masa? (46)

Medycyna (360)

Medycyna naturalna (138)

Odchudzanie (108)

Odnowa biologiczna (39)

Psychologia (127)

Rehabilitacja (86)

Salony pi?kno?ci (84)

Soczewki kontaktowe (17)

Sprz?t medyczny (64)

Suplementy diety (81)

Ubezpieczenia zdrowotne (16)

Uroda (323)

W?osy (58)

Zdrowa ?ywno??@ (52)


Linki
 • Calivita,paraprotex-grzybica
 • ocena:
 • ocena gości:
Suplementy diety Firmy Calivita to skuteczne i bezpieczne preparaty charakteryzuj? si? najnowsz? technologi?,wyj?tkow? receptur? oraz zgodno?ci? z oficjalnymi normami.Szybko pokrywaj? braki mikrosk?adników-substancji niezb?dnych do prawid?owej pracy naszego organizmu.Odbudowuj? aktywno?? wielu systemów fermentacyjnych organizmu,reguluj? i wspomagaj? funkcje organów i systemów organizmu cz?owieka,obni?aj? zachorowalno??.
Kategoria:   Zdrowie Uroda

Data dodania: Feb 2, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ekologiczny portal dla kobiet
 • ocena:
 • ocena gości:
Femia.pl to pierwszy portal ekologiczny dla kobiet, który pokazuje ekologi? jako element codzienno?ci. Femia.pl powsta?a jako alternatywa do innych, kobiecych serwisów, które pokazuj? kobiet? oraz tematy j? interesuj?ce w jednym, szablonowym wymiarze. Femia.pl przybra?a perspektyw? ekologiczn?. Je?li moda, to ekomoda, aran?acja domu, ale w naturalnym stylu, piel?gnacja urody w stylu naturalnym. W serwisie s? publikowane porady, które krok po kroku przedstawiaj? przepis na ekologiczny styl ?ycia.
Femia.pl bez pouczania pokazuje, ?e ekologia nie wymaga wyrzecze?, a jedynie ?wiadomego wyboru, który towarzyszy nad podczas zakupów czy sp?dzania wolnego czasu.
Femia.pl pokazuje równie? ekologi? w jej wymiarze popularnym, plotkuj?c na zielono, pokazuj?c modny, komercyjny wymiar ekologii.
W serwisie jest równie? dost?pny dzia? wideo, w którym s? publikowane filmy na temat ekologii. Wart uwagi jest równie? dzia? publicystyczny, który w felietonach opisuje otaczaj?c? nas rzeczywisto??.
Femia.pl to interesuj?ca perspektywa spojrzenia na ekologi? i jej codziennym wymiarze. Kobieco?? nigdy nie by?a bardziej zielona.
Kategoria:   Zdrowie Uroda
Dom Wn?trze

Data dodania: Feb 5, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Nadci?nienie Cudowne noni - sklep internetowy cudownenoni.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Uk?ad sercowo-naczyniowy czyli uk?ad kr??enia to przede wszystkim serce,krew i naczynia krwiono?ne,ale równie? wiele innych narz?dów ,które warunkuj? ich prac? a wi?c w?troba,?ledziona,nerki,rdze? kr?gowy.Motorem nap?dowym uk?adu kr??enia jest serce.Wraz z krwi? do ca?ego organizmu docieraj? substancje od?ywcze,tlen i hormony a usuwane produkty przemiany materii.Zaburzenia kr??enia krwi mog? dotyczy? zarówno uk?adu kr??enia jak i poszczególnych naczy? krwiono?nych jak mózg,serce,p?uca,?o??dek czy w?troba.Coraz wi?cej osób cierpi z powodu zaburze? kr??enia a czynnikami ,które maj? wp?yw to stres, warunki pogodowe,zdenerwowanie, nieprawid?owa dieta,przem?czenie oraz ró?nego rodzaju choroby. Najwa?niejszym zadaniem uk?adu kr??enia jest zaopatrzenie organizmu w krew. Ka?dy z narz?dów potrzebuje odpowiedniej ilo?ci krwi w zale?no?ci od sytuacji i chwilowego zapotrzebowania organizmu. O zaburzeniach kr??enia krwi ?wiadcz? odchylenia warto?ci pulsu oraz ci?nienia krwi.
Kategoria:   Zdrowie Uroda
Zdrowie Uroda > Kobiety
Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna

Data dodania: Feb 5, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • NILAYA - Tipsy, manicure, pedicure, henna: ?widnica
 • ocena:
 • ocena gości:
Nilaya to do?wiadczona i posiadaj?ca wiele dyplomów stylistka paznokci. Nilaya oferuje tipsy, przed?u?anie paznokci metod? ?elow? i akrylow?. Zdobienie okoliczno?ciowe: paznokcie sylwestrowe oraz ?lubne. Je?li chcesz mie? pewno??, ?e nikt nie nosi takich paznokci jak Ty - przyjd? do Nilaya.

W ofercie tak?e zabiegi parafinowe na d?onie oraz henna. W lokalu znajduje si? te? solarium - dwa ?ó?ka Ergoline.
Kategoria:   Zdrowie Uroda

Data dodania: Feb 8, 2009 Trafień: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • BIOPTRON - NAJNI?SZA CENA - lampy bioptron, lampa bioptron, bioptron III, bioptron pro, bioptron pro
 • ocena:
 • ocena gości:
Wszystko na temat leczenia ?wiat?em przy u?yciu lamp BIOPTRON. Medyczna innowacja ostatnich lat z firmy ZEPTER tel 505 658 532 Obs?uga CA?A POLSKA.Bioptron to Szwajcarski System Terapii ?wiat?em przeznaczony przede wszystkim do leczenia ran i odbudowy tkanek.Zatwierdzony przez Uni? Europejsk? jako urz?dzenie medyczne (93/42/EEC),stosowany jest przez specjalistów w szpitalach,zak?adach specjalistycznych,centrach zdrowia i o?rodkach sportowych.Bioptron emituje ?wiat?o spolaryzowane o niskiej energii,które umo?liwia optymaln? penetracj? powierzchni skóry przy minimalnym efekcie nagrzewania,nie powoduj?c najmniejszych uszkodze? skóry.tel:505658532
Kategoria:   Zdrowie Uroda
Zdrowie Uroda > Rehabilitacja

Data dodania: Mar 30, 2009 Trafień: 12 Ocena: 5.00 Głosów: 2
Najlepszy

6. Noni

 • Noni
 • ocena:
 • ocena gości:
Sok z tropikalnego owocu Noni dzia?a nie tylko profilaktycznie, dobroczynnie wp?ywaj?c na nastrój. Ten suplement diety mo?e pomóc przede wszystkim w walce z powa?nymi chorobami. Fachowcy w dziedzinie wspó?czesnej medycyny naturalnej zbadali dok?adnie ten ?rodek i okre?lili go jako totaln? rewolucj?. Ze ?wieczk? szuka? osoby, która stosuj?c kuracj?, nie dostrzeg?a wspania?ych zalet soku z Noni. Ten suplement diety pomaga w walce z niejedn? chorob?. Depresja, artretyzm, oty?o??, choroby nerek, stwardnienie rozsiane, alergia, wylew, astma, nadci?nienie, choroba Parkinsona, cukrzyca, bezsenno?? a nawet nowotwory.
Kategoria:   Zdrowie Uroda
Zdrowie Uroda > Medycyna

Data dodania: Apr 23, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Zdrowa ?ywno??
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego w naszej ofercie znajduje si? tylko zdrowa, naturalna, ekologiczna ?ywno?? bez konserwantów i polepszaczy. Produkty które oferujemy posiadaj? atesty ekologiczne, wegetaria?skich, bezglutenowych, dietetycznych. Naturalna ?ywno?? jest bardzo popularna w ?ród m?odych ludzi. Chcesz by twoje dzieci by?y zdrowe kupuj im zdrow? ekologiczn? ?ywno??. Na terenie Krakowa zakupy powy?ej 95 z? dowozimy gratis.
Kategoria:   Zdrowie Uroda

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • absta.pl - problemy z piciem i trze?wo?ci?
 • ocena:
 • ocena gości:
Uzale?nienie od alkoholu jest chorob?, któr? trzeba i mo?na leczy?.
Alkohol to narkotyk, czyli substancja psychoaktywna (dzia?aj?ca odurzaj?co).
Znajd? odpowiedni? metod? leczenia alkoholizmu, o?rodek terapeutyczny, zapoznaj si? z przebiegiem leczenia.
Testy na uzale?nienie, objawy choroby, nowo?ci ze ?wiata, wykaz
o?rodków w Polsce.

Forum dla uzale?nionych i ich bliskich.
Kategoria:   Zdrowie Uroda
Zdrowie Uroda > Psychologia > Psychoterapia

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Fotele masuj?ce Human Touch Polska
 • ocena:
 • ocena gości:
Fotele z masa?em Human Touch Polska. Technologia Ludzkiego Dotyku wykorzystywana w fotelach do masa?u. Fotele masuj?ce to skuteczny relaks i odpr??enie. Fotele masuj?ce zaopatrzone s? w technologia Human Touch Technology jest najbardziej za awansowym systemem masa?u. Fotele masuj?ce to skuteczny relaks i odpr??enie. Fotele masuj?ce zaopatrzone s? w technologia Human Touch Technology jest najbardziej za awansowym systemem masa?u
Kategoria:   Dom Wn?trze > Meble
Dom Wn?trze
Zdrowie Uroda

Data dodania: May 19, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Bioptron prze?om w medycynie.
 • ocena:
 • ocena gości:
Bioptron (lampy bioptron zepter) to leczenie ?wiat?em tzw. ?wiat?oleczenie, koloroterapia. Lampa BIOPTRON jest urz?dzeniem medycznym stosowanym w domu jak równie? w warunkach szpitalnych.Terapia ?wiat?em Bioptron jest ju? dzisiaj standartem w instytucjach dbaj?cych
o zdrowie i urod?, lecz d?ugi czas oczekiwania na zabiegi i wysoki ich koszt
w gabinetach prywatnych utrudnia ich dostepno??.

Firma Zepter Medical specjalizuj?ca si? w sprzeda?y szwajcarskich Lamp do ?wiat?oterapii, ?wiat?em spolaryzowanym BIOPTRON posiadaj?ca swoje Biuro Regionalne w Tychach

Z A P R A S Z A :
Na bezp?atne cykle zabiegów leczniczych aparatami Bioptron
Bezp?atny lifting twarzy aparatami Bioptron oraz szwajcarskimi kosmetykami
Konsultacje medyczne
Prezentacje domowe i multimedialne
Sprzeda? promocyjn? Lamp Bioptron (gotówka, kredyt)


Terapia ?wiat?em BIOPTRON to rewolucyjny prze?om w medycynie, to forma kuracji w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji oraz urazach sportowych.

?wiat?o Bioptron dzia?a biostymulacyjnie na komórki ludzkiego organizmu i w efekcie wzmacnia system odporno?ciowy, pobudza przemian? materii, aktywizuje komórkowy metabolizm, poprawia ukrwienie, wzmacnia ?ciany naczy? krwiono?nych , poprawia parametry krwi, dzia?a przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
Bioptron skutecznie wspomaga leczenie urazów tkanki mi?kkiej i jest stosowany w fizjoterapii i medycynie sportowej.

G?ówne wskazania lecznicze dla terapii ?wiat?em Bioptron

Leczenie ran - przyspiesza regeneracj? tkanek, ogranicza ból , likwiduje blizny)
Owrzodzenia podudzi
Stopa cukrzycowa
Odle?yny
Oparzenia
Leczenie ran pooperacyjnych
Leczenie ran pourazowych

Leczenie bólu ( zmniejsza ból, poprawia ruchomo?? stawów)
Reumatologia
Fizjoterapia
Medycyna sportowa ( Bioptron wydatnie przyspiesza leczenie kontuzji sportowych, naci?gni?cia ?ci?gien, st?uczenia, skr?cenia, z?amania, st?uczenia. Likwiduje obrz?ki, u?nierza ból)

Leczenie stanów zapalnych ( dzia?a przeciwzapalnie, zmniejsza ból)
Laryngologia- (zapalenie zatok, gard?a, ucha, oskrzeli, leczenie kataru, anginy, grypy)
Neurologia- (zapalenie nerwu trójdzielnego, pora?enie nerwu twarzy, urazy pni nerwowych)
Reumatologia
Urologia- (zapalenie p?cherza moczowego i gruczo?u krokowego)
Okulistyka- (zapalenie spojówek, gradówka, za?ma)

Leczenie problemów skórnych :
Tr?dzik m?odzie?czy, tradzik ró?owaty
?uszcyca
Alergie
Atopowe zapalenie skóry
Blizny

Leczenie chorób uk?adu kr??enia
Wytwarzany pod wp?ywem zabiegów aparatem Bioptron tlenek azotu rozszerza naczynia krwiono?ne( dzia?anie rozkurczowe podobne do aspiryny), poprawia parametry krwi, zapobiega zatorom, zakrzepom.


Zalety stosowania terapii ?wiat?em spolaryzowanym Bioptron:
Szeroki wachlarz zastosowa?
Dobre wyniki terapeutyczne
Krótki czas leczenia
Brak skutków ubocznych
Mo?liwo?? stosowania terapii w domu bez przygotowania medycznego.
Kategoria:   Zdrowie Uroda
Zdrowie Uroda > Medycyna

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 6 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags