Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Edukacja Nauka  

Kategorie

Astronomia (5)

Ekologia (32)

Konferencje (29)

Kursy (233)

Kursy j?zykowe (93)

Matematyka (21)

Nauczyciele (12)

Nauka angielskiego (56)

Nauka gry (4)

Nauka za granic? (7)

Nauki humanistyczne (19)

Nauki przyrodnicze (9)

Opracowania (37)

Przedszkola (72)

Serwisy edukacyjne (92)

Szkolenia (263)

Szko?y (92)

Szko?y policealne (7)

?ci?gi (14)

Wydawnictwa (14)

Zabawki edukacyjne (19)


Linki
 • Angielski przez internet
 • ocena:
 • ocena gości:
Z dum? przedstawiam jeden z najpopularniejszych i najszybciej rozwijaj?cych si? wortali j?zykowych, po?wi?conych nauce j?zyka angielskiego. Prowadzony jest przez nauczyciela j?zyka angielskiego, który obecnie naucza j?zyka na wyspach w prywatnej szkole j?zykowej. Dodatkowo w sk?ad redakcji wchodzi kilku studentów anglistyki oraz egzaminator maturalny.

Serwis sk?ada si? z kilku g?ównych dzia?ów, takich jak gramatyka oraz ?wiczenia, opowiadania w j?zyku angielskim, rozwijaj?ce si? forum j?zykowe, og?oszenia o korepetycje, itd.

Najpopularniejszymi dzia?ami na stronie s? darmowe kursy j?zykowe, szczególnie dla pocz?tkuj?cych, oraz te prowadzone w postaci mp3 oraz video.
Kategoria:   Edukacja Nauka
Edukacja Nauka > Nauka angielskiego
Edukacja Nauka > Kursy j?zykowe

Data dodania: Feb 2, 2009 Trafień: 3 Ocena: 1.00 Głosów: 1
 • Angielski
 • ocena:
 • ocena gości:
Ang.uczsie.edu.pl to wortal j?zykowy po?wi?cony nauce j?zyka angielskiego. Serwis sk?ada si? z kilku g?ównych dzia?ów, takich jak gramatyka oraz ?wiczenia, opowiadania w j?zyku angielskim, rozwijaj?ce si? forum j?zykowe, og?oszenia o korepetycje, itd. Szczególnie polecamy nasze darmowe kursy j?zyka angielskiego. Najpopularniejszym dzia?em jest oczywi?cie gramatyka j?zyka angielskiego oraz ?wiczenia gramatyczne.

Szczególnie polecam nowe dzia?y czyli forum j?zykowe oraz dzia? og?oszenia o korepetycje, gdzie ka?dy zarejestrowany u?ytkownik mo?e doda? za darmo swoj? ofert? lub zapytanie dotycz?ce korepetycji.
Kategoria:   Edukacja Nauka
Edukacja Nauka > Kursy j?zykowe
Edukacja Nauka > Nauka angielskiego

Data dodania: Feb 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • OG?OszENIA dla Ciebie
 • ocena:
 • ocena gości:
Marlem.pl - to polski serwis og?osze? w Internecie z ofertami typu kupi?, sprzedam, zamieni?, podzielony na ró?ne kategorie, umo?liwiaj?cy publikacj? og?osze? bez logowania. Posiada przejrzysty podzia? na kategorie g?ówne oraz podkategorie. Witryna www.Marlem.pl Og?oszenia, Oferty, Praca , pojawi?a si? w Internecie i ma na celu skupienie wszystkich firm z ca?ej Polski jak równie? osób prywatnych na publikowanie swoich og?osze? i ofert.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Edukacja Nauka
Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci

Data dodania: Feb 19, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • Praca oferty w internecie
 • ocena:
 • ocena gości:
We? udzia? w procesie rekrutacji i kariery. Praca w TwojeOferty.pl - to polski serwis og?osze? w Internecie typu Og?oszenia Praca, Oferty Pracy, Dam Prac?, Szukam pracy aktualne oferty praca w Polsce i praca za granic?. Serwis Praca podzielony na ró?ne kategorie umo?liwia publikacj? og?osze? bez logowania. Posiada przejrzysty podzia? og?osze? Praca na kategorie g?ówne oraz podkategorie. Witryna www.TwojeOferty.pl Og?oszenia Praca, Oferty Pracy, Praca, pojawi?a si? w Internecie i ma na celu skupienie wszystkich firm z ca?ej Polski na publikowanie swoich ofert pracy.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
Biznes Ekonomia
Edukacja Nauka

Data dodania: Feb 19, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kurs Rysunku Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
Kurs Rysunku odr?cznego przygotowuj?cy do egzaminów na kierunki Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Sztuka Ogrodowa, Projektowanie wn?trz. W programie podstawy historii architektury i sztuki. Zaj?cia prowadzone przez wyk?adowców, architektów z do?wiadczeniem bran?owym i dydaktycznym. Sprawdzony program i wysoka skuteczno?? to nasze atuty. Zapraszamy.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy
Edukacja Nauka
Edukacja Nauka > Szkolenia

Data dodania: Feb 19, 2009 Trafień: 5 Ocena: 4.33 Głosów: 6
 • Technikum Informatyczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste? uczniem technikum informatycznego ? Na naszej stronie znajdziesz gotowe prace, które mo?esz wykorzysta? na przedmiotach zawodowych takich jak programowanie strukturalne i obiektowe, systemy operacyjne i sieci komputerowe, technologia informacyjna, oprogramowanie biurowe, grafika komputerowe i multimedia, urz?dzenia techniki komputerowej. Mo?esz dodawac swoje prace, mo?esz sci?ga? prace innych uczniów.
Kategoria:   Edukacja Nauka
Komputery > Programowanie

Data dodania: Mar 1, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ksi?garnia Kacper
 • ocena:
 • ocena gości:
Ksi?garnia Internetowa Firmy Kacper. Tania KSI?GARNIA, KSI?GARNIA DLA CIEBIE, Informatyka, Medycyna, Motoryzacja, Budownictwo, Literatura Pi?kna, Sztuka, WNT, WK?, AUTO, HELION, I wiele innych - zapraszamy do odwiedzin Firma Kacper
ksi??ki,ksi??ka,ksi?garnia,ksi?garnia internetowa,l?dziny, ledziny,plany miast, humor, przepisy kulinarne, wnt, wk?,helion, medycyna,mapy,mapa,informatyka,programowanie,dla dzieci,historia,prawo
Kategoria:   Edukacja Nauka
Budownictwo
Kraje Miasta Regiony

Data dodania: Mar 1, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pierwsza pomoc
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza firma wykonuje szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej, pierwsze szkolenie odby?o si? jesieni? 2002 roku w Warszawie. W obecnym czasie posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie z tego zakresu. Od 2004 roku prowadzimy szkolenia w ca?ym kraju. Posiadamy sprz?t multimedialny i dydaktyczny oraz wykwalifikowan? kadr? pedagogiczn?. Wykonujemy profesjonalne szkolenia dla dla firm i osób indywidualnych.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy
Edukacja Nauka
Inne

Data dodania: Apr 21, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ekonomia
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapraszamy wszystkich ch?tnych do zapoznania si? z nasz? ofert? Wy?szej Szko?y Biznesu. Szko?? opu?ci?o ponad 8500 absolwentów. Oferujemy podj?cie studiów na jednym z czterech kierunków – Zarz?dzanie, Politologia, Psychologia i Informatyka. Mo?liwe jest studiowanie na studiach I i II stopnia. Wy?sza Szko?a Biznesu posiada renomowan? kadr? oraz jako?? kszta?cenia na najwy?szym poziomie. Szko?a prowadzi szkolenia dla osób bezrobotnych.
Kategoria:   Edukacja Nauka

Data dodania: Apr 21, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • JAZDY DOSZKALAJ?CE WARSZAWA
 • ocena:
 • ocena gości:
Najlepsze jazdy doszkalaj?ce w Warszawie. Solidne, bezstresowe i profesjonalne przygotowanie do egzaminu na kat. B. Masz problemy z jazd?? Masz problem ze zdaniem egzaminu? Pomo?emy Ci! Dodatkowo za kierownic? poczujesz si? znacznie pewniej i bezpieczniej. Jazdy trasami egzaminacyjnymi warszawskich o?rodków (Bemowo - Powstanców ?l?skich, Bródno- Odlewnicza, Ok?cie- Radarowa). Nauka jazdy i doszkalanie. Zapraszamy serdecznie.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szkolenia
Edukacja Nauka > Kursy
Edukacja Nauka

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags