Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Budownictwo > Kamieniarstwo  

Linki
 • portal kamieniarski
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapraszamy do korzystania z us?ug portalu Stonemeeting. Naszym celem jest promowanie firm z ca?ego ?wiata dzia?aj?cych w bran?y kamieniarskiej. Wykupuj?c miejsce og?oszeniowe w portalu, na stronie umieszczone zostan? Pa?stwa dane teleadresowe, tj. adres, nr telefonu/ faxu , adres strony Web, dane osoby kontaktowej oraz opis dzia?alno?ci og?aszanej firmy. Ponadto istnieje mo?liwo?? umieszczenia logo firmy oraz zdj?? zwi?zanych z jej dzia?alno?ci
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Mar 22, 2010 Trafień: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • kamie? elewacyjny
 • ocena:
 • ocena gości:
Szanowni Pa?stwo zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym.
Nasza firma zajmuje si? sprzeda?? kamienia tj. marmuru, granitu, piaskowców i innych ju? od lat pi?ciu. W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo wyroby gotowe (parapety, blaty, schody itd. ) , p?ytki oraz kamie? ogrodowy. Poniewa? kamie? kupujemy bezpo?rednio w krajach wydobycia jeste?my w stanie zaoferowa? konkurencyjne ceny oraz wysok? jako?? . Ponadto oferujemy równie? wykonanie np. elewacji czy wszelkich innych robót kamieniarskich.

Je?eli macie Pa?stwo jakie? pytania prosimy o kontakt z naszym biurem obs?ugi klienta.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Mar 22, 2010 Trafień: 9 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Krismarmur Wykonujemy m.in. nagrobki , schody
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my firm? która wykonuje m.in. rze?by ogrodowe a tak?e nagrobki
Posiadamy szerok? wiedz? w tej bran?y i bogate do?wiadczenie.
Chcemy zaspokoi? oczekiwania Klientów, ceni?cych sobie jako?? i niepowtarzalno??.
Produkowane przez nas nagrobki oraz schody z pewno?ci? spe?ni? oczekiwania, nawet najbardziej wymagaj?cych Klientów, bowiem s? to produkty charakteryzuj?ce si? doskona?? jako?ci? i atrakcyjnymi cenami. Decyduj?c si? na zakup posadzek oraz schodów w naszej firmie unikniecie problemów i rozczarowa?. Nagrobki z firmy krismarmur to najwy?sza jako?? i solidno?ci.
Serdecznie Zapraszamy
"KRIS MARMUR"
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Mar 31, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Grille Ogrodowe
 • ocena:
 • ocena gości:
?wiadczymy Us?ugi Kamieniarskie dla domu i jego otoczenia. Zajmujemy si? produkcj? grilli ogrodowych oraz w?dzarni. Prowadzimy sprzeda? szerokiej gamy kamienia. Oferujemy kamie? elewacyjny, kamie? na posadzki, chodniki, podjazdy, tarasy. Zajmujemy si? monta?em kamiennych schodów, obk?adaniem elewacji, murowaniem (murki oporowe, ogrodzenia).
Posiadamy sk?ad kamienia. Oferujemy fachow? pomoc i doradztwo w przygotowaniu i doborze kamienia, oraz w sposobie wykonania Pa?stwa projektu.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane > Piaskowiec
Dom Wn?trze > Kominki

Data dodania: Apr 12, 2010 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Stabilizacja gruntu
 • ocena:
 • ocena gości:
Podstawowym obszarem dzia?alno?ci firmy Edar ?ywiec jest drogownictwo oraz wszelkie roboty ziemne, od niedawna tak?e stabilizacja gruntu. Jeste?my firm? dzia?aj?c? na rynku robót drogowych od 1997 roku.

Zdobyte w tym czasie do?wiadczenie, zapewnia fachow? i solidn? realizacj? ka?dego zlecenia. Ju? od momentu powstania na rynku odnotowali?my spore sukcesy w swej bran?y, pozostawiaj?c w tyle inne firmy drogowe. Dzi? nasza firma jest w pe?ni rozpoznawalna oraz rekomendowana powa?nym inwestorom.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Firmy wg bran? > Firmy budowlane
Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Apr 12, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

36. Marmur

 • Marmur
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma J.P.Pilch Ustro? wykonuje z kamienia naturalnego ?azienki, kominki, posadzki, schody, elewacje, misterne rozety, intarsje, rze?bione gzymsy, portale kominkowe i okienne. W naszej ofercie marmury, granity, trawertyny, onyksy. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert?. Do ka?dego klienta podchodzimy indywidualnie. Staramy si? jak najdok?adniej spe?ni? Pa?stwa oczekiwania i zapotrzebowania. Ju? ?aden remont czy te? budowa od pocz?tku nie b?d? sp?dza? snu z Pa?stwa powiek.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Apr 29, 2010 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Us?ugi brukarskie, brukarstwo, WYKA BRUK, wielkopolska, Pozna?, Pi?a
 • ocena:
 • ocena gości:
Us?ugi brukarskie, brukarstwo, profesjonalne uk?adanie kostki brukowej, na terenie wielkopolski - Pozna?, Pi?a, konkurencyjne ceny, duzy wybór kostki brukowej, projekty, brukarstwo tradycyjne i artystyczne. Nadrz?dn? misj? firmy WYKA BRUK brukarstwo tradycyjne i artystyczne jest spe?nianie nawet najbardziej wyszukanych oczekiwa? klienta oraz dbanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku firmy w?ród obecnych i przysz?ych klientów.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Dom Wn?trze > Remonty
Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: May 24, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kamieniarstwo Gda?sk
 • ocena:
 • ocena gości:
Pracownia Kamieniarska GrAnt powsta?a w 1980 roku. Posiadamy du?e do?wiadczenie w obróbce kamienia naturalnego. Du?ym atutem jest doskonale wykwalifikowana oraz do?wiadczona za?oga, dlatego nasze produkty posiadaj? bardzo wysok? jako??. Zajmujemy si? tak?e wykonaniem i instalacj? wysokiej klasy kominków. Dysponujemy szerokim asortymentem granitów, marmurów, trawertynów, piaskowca co niebywale skraca czas realizacji zamówie?.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane > Piaskowiec
Dom Wn?trze > Kominki

Data dodania: Jun 7, 2010 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kr?gi betonowe, rury ?elbetowe, studnie ?elbetowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Budokrusz to prywatne przedsi?biorstwo istniej?ce na naszym rynku od 1990 roku. To czo?owy producent kostki brukowej w Polsce. Firma zajmuje si? tak?e produkcj? wyrobów budowlanych i kanalizacyjnych oraz betonu. Firma posiada bardzo wiele wzorów i kolorów kostki brukowej. A tak?e posiada w swej ofercie p?yty a?urowe, ?ciekowe, obrze?a, oporniki oraz kraw??niki. Oprócz czystego betonu posiada tak?e bloczki betonowe, pustaki czy schody. Z nami zbudujesz wszystko.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Jul 6, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Nawierzchnie kamienne, kostka granitowa
 • ocena:
 • ocena gości:
Z kamieniem, a dok?adnie z jego zastosowaniem powi?zani jeste?my od 1999r. i od tego czasu uda?o nam si? wykona? wiele realizacji, które zadowoli?y naszych klientów wobec jego zamierze? co do jako?ci i estetyki wykonanych nawierzchni.
Wykonujemy zamówienia w ca?ym kraju.
Dok?adno?ci?, rzetelno?ci? i jako?ci? naszych prac, zdobyli?my zaufanie i zadowolenie Klienta.
wykonujemy Pa?stwu kompleksow? us?ug? w zakresie wykonania nawierzchni kamiennych dróg, placów, wjazdów, chodników , tarasów, schodów itd, m. in.:

- opracowanie konstrukcji nawierzchni
- wykonania podbudowy,
- uk?adania kostki granitowej i/lub p?yt granitowych,
- dobór, zakup i transport materia?ów,
- wykonanie ma?ej architektury,
- przebudowa, remont i piel?gnacja nawierzchni kamiennych.

Produkujemy równie? materia? do zrobienia nawierzchni kamiennych, jak i produkty architektury, które w znacznym stopniu ulepsz? Pa?stwa teren.

Wi?cej- proponujemy wsparcie w zakresie piel?gnacji i naprawy nawierzchni kamiennych.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe
Budownictwo > Materia?y budowlane

Data dodania: May 24, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags