Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : kominki]
Sortuj wg :
 • Katowice – kominki, wk?ady, piece
 • ocena:
 • ocena gości:
Budmatic to firma dzia?aj?ca na naszym rynku od 1994 roku. Zajmuje si? wykonawstwem kominków, grzewczych systemów kominkowych, a tak?e sprzeda?? oraz monta?em piecokominków i wk?adów kominkowych. Nasze urz?dzenia produkowane s? przez czo?owych producentów na rynku ?wiatowym. Materia?y z których s? wykonane gwarantuj? d?ugoletni? i bezawaryjn? prac?. Oferujemy urz?dzenia w ró?nych kszta?tach oraz wymiarach. Dajemy d?ugoterminowa gwarancje na obudowy.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe

Data dodania: Jul 9, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kominki Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy kompletne kominki, wk?ady, us?ugi w zakresie monta?u oraz zabudowy kominków, a tak?e doradzamy i prezentujemy dost?pne na rynku rozwi?zania w zakresie ogrzewania za pomoc? kominka. Do?wiadczenie, wysoko wykwalifikowani pracownicy, solidno?? i najwy?sza jako?? us?ug to atuty firmy Darko w zakresie sprzeda?y oraz monta?u i serwisu kominków. Du?a sprawno??, ?adny wygl?d, nowoczesne i trwa?e materia?y takie s? nowoczesne kominki jakie znajdziecie Pa?stwo w naszej ofercie.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Budownictwo > Ogrzewanie
Dom Wn?trze

Data dodania: Aug 19, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Nowoczesne kominki
 • ocena:
 • ocena gości:
Lubimy otacza? si? pi?knymi i praktycznymi rzeczami, które podkre?laj? charakter naszych domów czy mieszka?. Idealn? dekoracj? dla ka?dego pomieszczenia s? biokominki. Nowoczesne kominki nie potrzebuj? komina ani drewna na opa?, s? przyjazne ?rodowisku a u?ytkownikom zapewniaj? wiele atrakcji: ?ywy ogie? os?oni?ty bezpiecznym kloszem, ciep?o, nawil?enie powietrza, sesje aromaterapii i inne. Zajrzyj na praktyczny blog o kominkach i przekonaj si?, ?e kominki wolnostoj?ce to tak?e wspania?y prezent ?lubny, z okazji rocznicy lub urodzin.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki

Data dodania: Aug 19, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kominki Arriaga
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza firma wywodzi si? z Hiszpanii za? wieloletnie do?wiadczenie naszych pracowników zapewnia naszym Klientom profesjonalne doradztwo w sprawie doboru rodzaju kominka, wk?adu kominkowego i jego lokalizacji w domu. Przywi?zujemy wag? do odpowiedniego wkomponowania kominka w istniej?c? aran?acj? wn?trza. Warto zauwa?y?, ?e nowoczesny kominek i jego wyposa?enie mo?e stanowi? ozdob? i centrum relaksu w domu. Arriaga to jako?? i estetyka wykonania dostosowana do wymogów klienta. Nasze wyroby tak?e spe?niaj? rygorystyczne normy ekologiczne UE.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Sep 9, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Nestor Martin
 • ocena:
 • ocena gości:
Na stronach sklepu internetowego www.nestormartin.com.pl przedstawiamy bardzo szerok? ofert? ekologicznych, eleganckich kominków na pellet, zwyk?e drewno jak równie? gazowych sterowanych pilotem oraz akcesoriów przeznaczonych do ubs?ugi i u?ytkowania wy?ej wymienionych palenisk. Ponadto oferujemy szerok? gam? pieców kominkowych, kominki, wk?ady kominkowe ró?nego rodzaju. Wszystkie nasze produkty spe?niaj? rygorystyczne normy ekologiczne Unii Europejskiej.
Kategoria:   Internet > Sklepy internetowe
Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Oct 11, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Styl Granit Kamieniarstwo
 • ocena:
 • ocena gości:
Zak?ad kamieniarski Marek D?bek od 1991 roku zajmuje si? obróbk? kamieni naturalnych, importowanych z wielu krajów. Wykonujemy wiele elementów z kamienia ozdobnego: schody, kominki, parapety, nagrobki, blaty kuchenne z podwieszanymi zlewozmywakami i frezowanymi rowkami ociekowymi, lustra do ?azienek w oprawie marmurowej oraz wiele innych elementów budowlanych. Zapraszamy Pa?stwa do odwiedzenia naszej firmy, gdzie b?dziecie mogli w pe?ni pozna? i oceni? nasze wyroby.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe

Data dodania: Oct 23, 2010 Trafień: 7 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Panele pod?ogowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona firmy oferuj?ca produkty powi?zane z wyko?czeniem oraz aran?acj? wn?trz. Oferta dotyczy g?ównie takich produktów jak: drzwi antyw?amaniowe, laminowane panele pod?ogowe, boazeria ?cienna MDF - czyli panele sufitowe, drzwi zewn?trzne, rolety, kominki i wiele innych. ABAK posiada bogate do?wiadczenie w sprzeda?y elementów aran?acji wn?trz, tak?e profesjonaln? ekip? wykonuj?c? bezp?atny monta?. Oferta firmy to przede wszystkim produkty uznanych producentów dzia?aj?cych w bran?y wyposa?enia wn?trz.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz

Data dodania: Dec 17, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Jak zamontowa? piec kominkowy
 • ocena:
 • ocena gości:
Cz?sto z rozmaitych wzgl?dów nie mo?esz zamontowa? kominka albo nie chcesz radykalnego remontu z tym zwi?zanego. Rozwi?zaniem tego problemu jest koza - tak popularnie nazywa si? wolnostoj?cy piec kominkowy. Serwis ten omawia szeroko sposoby monta?u palenisk w domach, rozpatruje aspekty zwi?zane z uruchomieniem i u?ytkowaniem urz?dze?, jak równie? mówi nam gdzie nale?y, a gdzie nie nale?y ich montowa?. Porusza tak?e problemy zwi?zane z bezpiecze?stwem stosowania tego rodzaju palenisk w domach. Wskazuje potencjalnemu u?ytkownikowi jakiego rodzaju sprz?t mo?e, a jaki nie mo?e znajdowa? si? w pobli?u kozy. W dalszej cz??ci omawia zastosowanie betonu w przy produkcji obudów kominkowych, ?atwo?? jego stosowania i wygod? w doborze designu, szerok? gam? koloru jak i bezpiecze?stwo u?ycia tego materia?u przy produkcji ok?adzin. Nie bez znaczenia jest tak?e jego cena - o wiele ni?sza ni? w przypadku np. marmuru.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Sep 9, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • bmpartner.pl - Kominki, wyroby z kamienia, marmuru
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy pomoc w doborze
materia?u, doradztwo techniczne,
pomiar, monta?, transport,
ceny na ka?d? kiesze?.

Polecamy norweskie obudowy kominkowe, które grzej? ca?? obudow? jak piec kaflowy. S? to odlewy, przygotowane do ?atwego monta?u.

Nowo??!!! 160 wzorów tapet natryskowych z naturalnych w?ókien (celuloza, bawe?na, jedwab), tynk dekoracyjny wewn?trzny.
Sam spróbuj udekorowac swój dom !!!

Kominki ponad 300 rodzajów z Polski i Europy.
Proponujemy kominki, kominki elektryczne i wk?ady kominkowe firm: Dovre, Fonte Flamme, Northstar, Byrski, Jedli?sk, Sparke, Lechma, Bodart&Gonay oraz obudowy kominkowe: Northstar i inne oraz obudowy na zamówienie- materia?: marmur, granit, trawertyn lub inny kamie? naturalny.


Polecamy nie tylko kominki:
miejsce na linki z krótkim opisem.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Oct 23, 2010 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ikominki – piece i kominki
 • ocena:
 • ocena gości:
Sklep internetowy iKOMINKI.eu oferuje kominki, wk?ady kominkowe, piece kominkowe, piecyki wolno stoj?ce. Kominki to nasza praca i pasja. Wszyscy ju? chyba wiedz?, i? ogrzewanie kominkowe to estetyczny, wydajny i bezpieczny sposób ogrzewania pomieszczenia. W naszej bogatej ofercie znajdziesz piece kominkowe opalane drewnem, oraz piecyki opalane peletem. Oferujemy tak?e piece z p?aszczem wodnym, a tak?e piece kominkowe z piekarnikiem. Oferta handlowa naszego sklepu obejmuje tak?e m.in. wk?ady kominkowe stalowe i ?eliwne, akcesoria przy??czeniowe, rury kominkowe oraz obudowy kominkowe.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Oct 16, 2012 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 [Następna >]