Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : Poznan]
Sortuj wg :
 • Remonty Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza firma ?wiadczy us?ugi w zakresie wyko?czenia wn?trz, remontów i modernizacji pomieszcze? oraz elektryki i hydrauliki. Wykonujemy us?ugi na wysokim poziomie, dbamy o estetyk? i jako?? naszych prac. Realizujemy prace zgodnie z planem inwestorskim, doradzamy przy wyborze odpowiednich materia?ów i aran?acji pomieszcze?. Dysponujemy zespo?em do?wiadczonych pracowników. Nasz? ofert? kierujemy do odbiorców prywatnych i firm z Poznania oraz okolicznych miast.
Kategoria:   Budownictwo > Remonty
Dom Wn?trze > Remonty kompleksowe

Data dodania: May 7, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Laweta Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza firma oferuje ca?odobow? pomoc drogow? w kraju i za granic?. Dzi?ki kilku dyspozycyjnym samochodom z du?? lawet?, jeste?my w stanie szybko reagowa? na zg?oszenie. Jako solidna firma, z d?ugoletnim do?wiadczeniem w bran?y motoryzacyjnej i transportowej, jeste?my dobrze przygotowani do holowania i transportu pojazdów zarówno w kraju, jak i za granic?. Przyj?te zlecenia realizujemy w mo?liwie najkrótszym czasie. S?u?ymy fachow? pomoc? drogow? i wspó?pracujemy z warsztatami samochodowymi z sieci PZU oraz autoryzowanymi serwisami samochodów. Terenem naszego dzia?ania jest przede wszystkim Pozna?, województwo wielkopolskie, ca?y kraj a tak?e Europa. Naszym Klientom oferujemy konkurencyjne stawki za holowanie. Na terenie Poznania ju? od 130 z?!!! Szybko reagujemy na zg?oszenie: jeste?my na miejscu holowania do 30 minut od chwili wezwania (na terenie Poznania).
Kategoria:   Motoryzacja
Motoryzacja > Pomoc drogowa

Data dodania: May 8, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pozna? inwestycje
 • ocena:
 • ocena gości:
Pozna?skie inwestycje jest serwisem w ca?o?ci po?wi?conym tera?niejszym lub przysz?ym inwestycj? w Poznaniu i okolicach. Co dzie? aktualizowany serwis, prezentuje najnowsze inwestycje z Poznania i okolic. Patrzymy co nowego si? dzieje w centrum Wielkopolski, a nast?pnie skrz?tnie to opisujemy i okraszamy dobrymi zdj?ciami lub grafik? pierwszej klasy. Lubimy Pozna? i pozna?skie inwestycje. Z my?l? o ludziach nam podobnych powsta? ten serwis. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzin.
Kategoria:   Internet > Aktualno?ci

Data dodania: Jun 25, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Remont Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Us?ugi remontowo-budowlane Sebbud proponuj? Pa?stwu remonty i wyko?czenia w bardzo atrakcyjnych kosztach. Specjalizujemy si? w skomplikowanych remontach domów i mieszka?, a tak?e lokali us?ugowych i firm. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w dziedzinie budowlano-remontowej, udzielamy rzetelnych porad Konsumentom w zakresie doboru w?a?ciwych materia?ów i metody adaptacji i aran?acji wn?trz. Funkcjonujemy na terytorium miasta Pozna? i miejscowo?ci. Proponujemy zni?ki dla sta?ych odbiorców. Remont w Poznaniu tylko z firm? Sebbud.
Kategoria:   Budownictwo > Remonty

Data dodania: Aug 20, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Gabinet masa?u Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Nazywam si? Aleksander Pniewski, jestem technikiem masa?yst?.Oferuje Pa?stwu masa?e z dojazdem do klienta. Terenem mojego dzia?ania jest przede wszystkim Pozna? i okolice. W przypadku wi?kszej ilo?ci klientów oferuj? dojazd tak?e poza miasto. Oferuj? Pa?stwu masa? leczniczy który likwidujedolegliwo?ci bólowe ca?ego cia?a. W mojej ofercie znajd? Pa?stwo tak?e masa? relaksacyjny, masa? ca?ego cia?a, drena? limfatyczny, masa? sportowy, ?wiczenia ruchowe. Zach?cam do korzystania z moich us?ug. Aleksander Pniewski.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Masa?
Zdrowie Uroda

Data dodania: Sep 21, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Wulkanizacja i serwis opon Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
?wiadczymy ca?odobow? wulkanizacj? na terenie Poznania i ca?ego kraju. Nasze us?ugi wykonujemy solidnie i fachowo. Dbaj?c o wygod? i komfort czasu naszych klientów, doje?d?amy na miejsce zdarzenia i dokonujemy wymiany b?d? naprawy opony na miejscu awarii. ?wiadczymy ca?odobow? pomoc techniczn? i wulkanizacj? - serwis i sprzeda? opon. Specjalizujemy si? w naprawie opon samochodów osobowych, ci??arowych, dostawczych, TIR i innych pojazdów. Najbli?szym nam du?ym miastem jest Poznan, ale nasze us?ugi wykonujemy w ca?ym kraju.
Kategoria:   Motoryzacja
Motoryzacja > Samochody

Data dodania: May 11, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Instalacje grzewcze Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Specjalizujemy si? przede wszystkim w usuwaniu bie??cych awarii hydraulicznych na terenie Poznania i okolic. Szybko reagujemy na wszelkiego typu zlecenia: pocz?wszy od wymiany w??yka, zaworka pod umywalk?, naprawy ci?kn?cego kranu, wymiany baterii, naprawy ciekn?cej sp?uczki, udro?nienia rur kanalizacyjnych, pod?aczenia pralki po wymian?-instalacj? kot?a na w?giel, gazowego, wykonania kompleksowej instalacji wod-kan-gaz-CO. Wykonujemy bia?y monta?: zak?adanie umywalek, wanien, toalet, kabin prysznicowych, bidetów, zlewów kuchennych. Zajmujemy si? pod??czaniem do sieci wod-kan pralek, zmywarek. Oferujemy CA?ODOBOWE POGOTOWIE HYDRAULICZNE. ?wiadczymy kompleksowe us?ugi instalacyjno hydrauliczne obejmuj?ce min: zak?adanie nowych instalacji centralnego ogrzewania, wodnych, kanalizacyjnych i gazowych.
Kategoria:   Budownictwo > Remonty
Budownictwo > Instalacje sanitarne

Data dodania: Jul 1, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Us?ugi elektryczne Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my firm? oferuj?c? kompleksowe us?ugi elektryczne. K?adziemy bardzo du?y nacisk na jako?? ?wiadczonych przez nas us?ug, dlatego mog? si? Pa?stwo spodziewa? po nas fachowo?ci, terminowo?ci i wysokiej jako?ci wykonania .Wykonujemy wszelkie pomiary elektryczne oraz badania instalacji elektrycznych, ich monta?, przegl?dy oraz konserwacj?. Oferujemy zak?adanie systemów alarmowych, domofonów, videofonów i monitoringu. Oferujemy us?ugi w mie?cie Pozna?. Zach?cam do korzystania z moich us?ug.
Kategoria:   Budownictwo > Remonty
Firmy wg bran? > Elektryczne

Data dodania: Jul 1, 2010 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ca?odobowa pomoc drogowa Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy ca?odobowe holowanie pojazdów w kraju i za granic?, ?wiadczymy szybk? i solidn? pomoc drogow?. Nasza firma dysponuje kilkoma holownikami, prowadzimy tak?e wypo?yczalni? lawet. Jako solidna firma, z d?ugoletnim do?wiadczeniem w bran?y motoryzacyjnej i transportowej, jeste?my dobrze przygotowani do holowania i transportu pojazdów zarówno w kraju, jak i za granic?. S?u?ymy fachow? pomoc? drogow? i wspó?pracujemy z warsztatami samochodowymi z sieci PZU oraz autoryzowanymi serwisami samochodów. Terenem naszego dzia?ania jest przede wszystkim Pozna?, województwo wielkopolskie, ca?y kraj a tak?e Europa. Naszym Klientom oferujemy konkurencyjne stawki za autoholowanie. Na terenie Poznania ju? od 130 z?!
Kategoria:   Motoryzacja > Pomoc drogowa
Motoryzacja > Samochody

Data dodania: Jul 1, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Muzyka na ?lub – Pozna? Wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Dlaczego coraz wi?cej par m?odych decyduje si? na opraw? muzyczn? ?lubu i zleca j? muzykom wykonuj?cym najpi?kniejsze utwory z repertuaru klasycznego? Niektórzy twierdz?, ?e profesjonalna oprawa muzyczna podnosi rang? ceremonii i wprowadza szczególn? atmosfer? na uroczystosci. Inni twierdz?, ?e pozytywne emocje wywo?ywane przez muzyk? ujawniaj?ce si? na twarzach go?ci w postaci ?ez wzruszenia , s? najwi?ksz? zalet? oprawy muzycznej ?lubu. Tak czy inaczej wszyscy zgadzaj? si? co do jednego. Ten jak?e wa?ny dzie? w ?yciu ka?dej pary m?odej powinien by? wspania?y i niezapomniany. Zapraszamy na nasz? stron? wszystkich mi?o?ników pi?knej muzyki.
Kategoria:   Kultura Sztuka > Muzyka
Kraje Miasta Regiony > Dolno?l?skie > Wroc?aw
Kultura Sztuka > Muzyka > Zespo?y

Data dodania: Oct 18, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 [Następna >]