Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : strony internetowe]
Sortuj wg :
 • Pozycjonowanie stron
 • ocena:
 • ocena gości:
G?ównym celem firmy ITG jest skuteczne pozycjonowanie stron www w wyszukiwarkach internetowych. Oferujemy us?ugi internetowe, które zagwarantuja Twojej firmie pozyskanie nowych klientów biznesowych. Profesjonalna reklama internetowa, tanie i skuteczne pozycjonowania stron w wyszukiwarkach, optymalizacja i promocja stron. Zacznij promocj? firmy od Internetu! Od ponad 3 lat zajmujemy si? optymalizacj? i pozycjonowaniem stron internetowych z licznymi sukcesami w tej bran?y. Przez ten okres wspó?pracowali?my (i nadal wspó?pracujemy) z wieloma firmami z ca?ej Polski oraz Europy.
Kategoria:   Internet > Pozycjonowanie

Data dodania: Jan 4, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Tworzenie stron internetowych
 • ocena:
 • ocena gości:
Profesjonalne tworzenie stron internetowych dopasowanych swoim charakterem do dzia?alno?ci firmy. Ponadto zajmujemy si? budowaniem witryn internetowych z wbudowanymi systemami CMS oraz sklepów internetowych, a tak?e tworzeniem elementów Flash. Do ka?dego klienta podchodzimy indywidualnie. Posiadamy wykszta?cenie pozwalaj?ce nam na tworzenie stron dostosowanych do najnowszych standardów.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron

Data dodania: Jan 16, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Reklama i aran?acja wn?trza
 • ocena:
 • ocena gości:
Zajmujemy si? wszystkim tym o co nas poprosz? klienci w zakresie reklamy i aran?acji wn?trz. S? to g?ównie systemy identyfikacji wizualnej dla firm, elementy reklamy drukowanej i zewn?trznej, z cz??ci artystycznej dbamy o wygl?d Pa?stwa pokoi go?cinnych , salonów i ?azienek. Pomagamy osi?gn?? wymarzone cele. Dodamy szyku Twojej firmie. Zamieniamy marzenia o pi?knych wn?trzach w pi?kne wn?trza. Zajmujemy si? wszystkim tym o co nas poprosz? klienci w zakresie reklamy i aran?acji wn?trz. S? to g?ównie systemy identyfikacji wizualnej dla firm, elementy reklamy drukowanej i zewn?trznej, z cz??ci artystycznej dbamy o wygl?d Pa?stwa pokoi go?cinnych , salonów i ?azienek, ozdabiamy tarasy .Napisz lub zadzwo? my zajmiemy si? reszt? .
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe

Data dodania: Jan 21, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • 1.Informatyka stosowana na codzie? – Jakubas Piotr
 • ocena:
 • ocena gości:
Blog po?wi?cony informatyce stosowanej. Zastosowania informatyki w codziennym ?yciu. Projekty badawczo - naukowe prowadzone przez autora. Ciekawostki dotycz?ce programowania w PHP, Java, Javascript, C#, C++.

Porady dotycz?ce pisania w?asnych aplikacji, przyk?adowe kody, przydatne informacje, tutoriale ze zdj?ciami. Informacje kontaktowe - Jakubas Piotr.
Kategoria:   Internet > Blogi

Data dodania: Jan 21, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

35. SEO

 • SEO
 • ocena:
 • ocena gości:
Projektuj? grafik? na u?ytek internetu i poligrafii. Plakaty, foldery i wizytówki wraz ze stron? internetow? to pocz?tek zadbania o wizualn? identyfikacj?. Jako freelancer projektuj? i wdra?am strony internetowe. Od okre?lenia potrzeb i oczekiwa?, poprzez wybranie adresu, projekt a? do wdro?enia i promocji. Badam zagadnienia SEO, SEM i pozycjonowania. Pomog? uzyska? dobry wynik w wyszukiwarkach.
Kategoria:   Internet > Pozycjonowanie
Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Jan 25, 2010 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • Strony internetowe Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza agencja interaktywna z Poznania zajmuje si? tworzeniem oraz kreacj? jak i wizualizacj? stron internetowych. Dzia?amy w bran?y od wielu lat i posiadamy spore do?wiadczenie jak i spore grono zadowolonych klientów. Tworzymy strony internetowe w ró?nego rodzaju technologiach np.: xhtml, java, javascript, ajax czy te? flash. Dla zainteresowanych klientów na specjalne ?yczenie mo?emy wdro?y? stron? w dowolnej technologi programistycznej. Nie ma dla nas limitów i ogranicze?!
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Internet > Projektowanie stron

Data dodania: Feb 16, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Projektowanie i wykonywanie stron www
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my firm? specjalizuj?c? si? w kompleksowej obs?udze przedsi?biorstw w zakresie projektowania oraz wykonywania stron internetowych jak równie? prezentacji multimedialnych.
Skorzystaj z naszego do?wiadczenia w kreowaniu wizerunku przedsi?biorstwa. Postaw na marketing internetowy, wypromuj si? w sieci i zwi?ksz zainteresowanie swoim produktem.
Aktualizuj swoj? stron? WWW do nowoczesnych standardów internetowych. Poka? ?e si? rozwijasz!
Kategoria:   Internet

Data dodania: Feb 16, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Simple Frame-Projektowanie stron www, systemy CMS, sklepy internetowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Profesjonalne tworzenie stron www, sklepów internetowych, systemów CMS. Prezentacje multimedialne, interaktywne flash. Programowanie gier internetowych.

Projektowanie stron
Trudno dzi? wyobrazi? sobie dobrze prosperuj?c? firm?, która nie posiada w?asnej strony internetowej. Internet umo?liwia kontakt z klientami w ka?dym zak?tku kuli ziemskiej, co czyni z niego najta?szy no?nik reklamy, posiadaj?cy jednocze?nie najwi?kszy zasi?g.

My stworzymy dla Pa?stwa stron?, która stanie si? Wasz? wizytówk? w wirtualnym ?wiecie i zach?ci do korzystania z oferowanych przez Was us?ug.

Na ?yczenie zajmiemy si? te? aktualizacj? stron oraz modyfikacj? ju? istniej?cych serwisów www.

Prezentacje multimedialne
Prezentacja multimedialna jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów prezentacji dzia?alno?ci firmy. Multimedialny przekaz zast?puje tradycyjne formy reklamy i przedstawiania profilu firmy. Wykorzystanie najnowszych technologii wizualizacyjnych: flash, animacje dwu- i trój-wymiarowe, fragmenty filmów wideo, interakcyjn? nawigacj? - zwi?ksza atrakcyjno?? przekazywanych tre?ci, wp?ywa na polepszenie jako?ci i skuteczno?? przekazu tworów multimedialnych. Polepsza to tak?e efektowno?? prezentowania, co podnosi jako?? percepcji u potencjalnych odbiorców.

System zarz?dzania tre?ci?
Simple CMS - jest programem do zarz?dzania tre?ci? na Pa?stwa stronie www. Zaprojektowany specjalnie dla osób nie znaj?cych technik tworzenia i aktualizacji stron www poprzez zaawansowane edytory html.

Dzi?ki systemowi Simple CMS mo?liwe jest zarz?dzanie artyku?ami oraz kategoriami (dzia?ami serwisu), pozwala on tak?e na aktualizacj? jednego serwisu przez wielu redaktorów, do??czanie grafik/zdj?? do artyku?ów, formatowanie tre?ci przez edytor WYSIWYG*

Simple CMS pozwoli zaoszcz?dzi? wiele czasu poprzez ?atw? i szybk? aktualizacj? Pa?stwa strony WWW.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Komputery > Programowanie
Internet > CMS

Data dodania: Jan 21, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Agencja Reklamowa Szczecin
 • ocena:
 • ocena gości:
Pi?ta Strona Warsztat Multimediów i Reklamy to interaktywna agencja reklamowa i drukarnia w Szczecinie, która oferuje tani, profesjonalny druk w atrakcyjnych cenach, du?e i niskie nak?ady, ma?y i du?y format, druk cyfrowy i offsetowy oraz przygotowanie materia?ów do druku. W ofercie agencji jest projektowanie ulotek, kalendarzy, sk?ad publikacji. Tanie ulotki w ró?nych formatach: Szczecin, Wielu?, Praszka, K?obuck, Ostrów Wielkopolski, K?pno. Druk kolorowy, wielkoformatowy. Projektujemy i drukujemy bannery i billboardy w ka?dym formacie. Drukarnia oferuje wydruki na ka?dym no?niku - niskie ceny i krótkie terminy. Studio DTP profesjonalnie zajmuje si? poligrafi?, sk?adem i ?amaniem tekstu oraz reklam? prasow?.
Kategoria:   Marketing Reklama > Agencje reklamowe
Marketing Reklama > Reklama w internecie
Marketing Reklama > Flagi, banery reklamowe

Data dodania: Jan 27, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Reklama Grafika Guru
 • ocena:
 • ocena gości:
Na rynku istniejemy ju? od ponad pi?ciu lat, a swoim klientom oferujemy kompleksowe us?ugi w dziedzinie projektowania grafiki firmowej oraz projektowania stron www. W naszej ofercie znajdziesz szerok? gam? us?ug dotycz?cych g?ównie tych dwóch dziedzin. Dzi?ki naszemu do?wiadczeniu, zdobywanemu ju? przez przesz?o pi?? lat jeste?my stanie dostarcza? Ci tylko najlepsze rozwi?zanie, które s? skuteczne, a efekt jest niepowtarzalny. Tworzymy dwuosobowy zespó?, który wspólnymi si?ami stworzy? wiele niezwyk?ych projektów. Dowodem na wysok? jako?? naszych us?ug mo?e by? portfolio lub szereg pozytywnych komentarzy naszych klientów.
Kategoria:   Internet > Tworzenie stron
Internet > Strony www

Data dodania: Jan 29, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]