Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : Katowice]
Sortuj wg :
 • Strzy?enie Psów :: K?panie psów :: Ubranka dla piesków :: ?l?sk :: ?wi?toch?owice
 • ocena:
 • ocena gości:
Salonik piel?gnacji psów, ?wiadcz?cy us?ugi w zakresie: strzy?enie psów, trymowanie, czesanie, k?panie psów, szycie ubranek dla piesków. U?ywam kosmetyków i sprz?tu renomowanych firm: 1 ALL Systems, Biogrom, Mars, Oster oraz Andis.Salonik mie?ci si? w domku na spokojnym osiedlu "s?onecznym" w ?wi?toch?owicach. Ta lokalizacja i domowa atmosfera sprawiaj?, i? wszystkie pieski czuj? si? u mnie bardzo dobrze, a ja jestem dyspozycyjna ka?dego dnia od rana do wieczora.Coraz wi?cej osób zaopatruje swoje pieski w ró?nego rodzaju ocieplenia na zim?. Wychodz?c na przeciw zapotrzebowaniu, oferuj? Pa?stwu ubranka szyte na miar?. Ka?de dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb pieska i jego w?a?ciciela.
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta > Psy
Ro?liny Zwierz?ta > Weterynaria
Ro?liny Zwierz?ta > Hodowle psów

Data dodania: Mar 1, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Masa? i Rehabilitacja Chorzów, Katowice, ?l?sk - Twój gabinet masa?u
 • ocena:
 • ocena gości:
Gabinet masa?u i rehabilitacji w Chorzowie. Prowadzimy zabiegi w zakresie fizykoterapii oraz kinezyterapii. A tak?e masa? sportowy, limfatyczny, izometryczny, centryfugalny. Naszym najwi?kszym powodem do dumy jest stale powi?kszaj?ca si? liczba zadowolonych pacjentów. Wspó?pracujemy z o?rodkami zdrowia oraz masa?ystami i fizjoterapeutami z ca?ego ?l?ska. Konkurencyjne ceny i profesjonalna obs?uga to nasze najwi?ksze zalety. Zapraszamy!
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Masa?
Zdrowie Uroda > Rehabilitacja
Zdrowie Uroda > Gabinety

Data dodania: Mar 1, 2009 Trafień: 7 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Nordic Walking ?l?sk, zaj?cia w grupach i indywidualne, wyjazdy Nordic Walking, kijki do NW
 • ocena:
 • ocena gości:
Szko?a Nordic Walking, prowadzimy zaj?cia indywidualne i grupowe. Doradzamy w wyborze kijków do nordic walking. Organizujemy aktywny wypoczynek z programem Nordic Walking. Nordic Walking jest form? aktywno?ci ruchowej, która mo?e by? podejmowana przez ka?dego i w prawie ka?dych warunkach. Uprawiaj?cy Nordic Walking posiadaj? dwa specjalne kije i u?ywaj? charakterystycznej techniki chodzenia. Obszar dzia?ania to ?l?sk, a w szczególno?ci Chorzów i Katowice.
Kategoria:   Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek
Sport Turystyka > Fitness
Zdrowie Uroda > Kobiety

Data dodania: Mar 1, 2009 Trafień: 4 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • Instalator Katowice
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy ca?odobowe us?ugi hydrauliczne i instalacyjne. Terenem dzia?ania s? Katowice i o?cienne miejscowo?ci jak Chorzów, Siemianowice ?l?skie, Sosnowiec, Mys?owice, Tychy, Zabrze czy Bytom. Ca?odobowo usuwamy awarie, montujemy i naprawiamy armatur?, przepychamy kanalizacj?. Dzia?amy od wielu lat i solidnie wykonujemy swoj? prac?. Zach?camy do korzystania z naszych us?ug.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Budownictwo

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ciekawa i nietypowa fotografia ?lubna - ?l?sk, Katowice
 • ocena:
 • ocena gości:
Swoj? ofert? kieruje g?ównie do Par bior?cych ?lub na terenie województwa ?l?skiego. Po wcze?niejszym uzgodnieniu równie? na terytorium ca?ego kraju.

Fotografie wykonuje podczas:

- przygotowa? w domu Panny M?odej lub Pana M?odego, b?ogos?awie?stwa
- ceremonii w ko?ciele (USC), wr?czania prezentów, ?ycze? itp.
- sesji plenerowej (najcz??ciej w dniu ?lubu)
- przyj?cia weselnego (do oczepin).
Kategoria:   Kultura Sztuka > Fotografia

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • G?adzie gipsowe, remonty
 • ocena:
 • ocena gości:
Wykonujemy g?adzie gipsowe, tynki dekoracyjne, kompleksowe wyko?czenia wn?trz oraz inne us?ugi budowlano-remontowe. Dzia?amy na terenie woj. ?l?skiego, ma?opolskiego i okolic. Powierzone zadania realizujemy na wysokim poziomie jako?ciowym, solidnie, rzetelnie i terminowo. Dysponujemy do?wiadczon? kadr? in?ynieryjno-techniczn?, wykwalifikowanymi pracownikami budowlanymi, nowoczesnym sprz?tem i ?rodkami transportu potrzebnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Pomagamy równie? naszym klientom przy wyborze atrakcyjnego sposobu wyko?czenia pomieszcze?. Firma posiada Certyfikat Rzetelno?ci oraz oraz referencje wielu Inwestorów.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Remonty
Dom Wn?trze > Remonty kompleksowe
Budownictwo > Remonty

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Artur Tanistra Fotografia ?lubna, dzieci?ca, portretowa
 • ocena:
 • ocena gości:
Fotografia ?lubna, portretowa i reporta?owa. Oferuj? pe?en zakres us?ug fotograficznych. W ofercie znajduje si? ?lubny reporta?, sesja plenerowa, sesje narzecze?skie, ka?de zlecenie jest szczegó?owo omawiane i dopasowywane do potrzeb zleceniodawcy. Dodatkowo fotografia portretowa, w tym tak?e portret dzieci?cy oraz mo?liwo?? zorganizowania sesji rodzinnej.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Zdj?cia ?lubne
Kraje Miasta Regiony > Ma?opolskie
Kraje Miasta Regiony > ?l?skie

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 1 Ocena: 1.00 Głosów: 1
 • Nieruchomo?ci Katowice
 • ocena:
 • ocena gości:
Portal z og?oszeniami nieruchomo?ci w Katowicach. Je?li chcesz kupi?, sprzeda?, wynaj?? lub zamieni? mieszkanie, dom to zapraszamy do odwiedzenia naszych stron www. Znajdziesz ciekawe og?oszenia nieruchomo?ci z Katowic i nie tylko. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zakupem gruntów , dzia?ek, nieruchomo?ci itp. Zapraszamy tak?e do odwiedzania naszej strony internetowej, na której znajduj? si? niezb?dne informacje oraz bardzo interesuj?ce oferty nieruchomo?ci z okolic Katowic i nie tylko.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci
Budownictwo

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Windykacja Katowice
 • ocena:
 • ocena gości:
Windykacja Katowice - czyli firma Indos. Zajmujemy si? windykacj? na terenie ca?ego kraju. Katowice s? miejscem gdzie szczególnie cz?sto dzia?amy ze wzgl?du na zapotrzebowanie tego typu us?ug na ?l?sku. Wieloletni sta? na rynku potwierdza skuteczno?? naszych dzia?a?. Windykacja to nie jedyna us?uga w bran?y, któr? si? zajmujemy. Skutecznie równie? zajmujemy si? mi?dzy innymi factoringiem i us?ugami prewencyjnymi.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Windykacja

Data dodania: Oct 20, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • PARKING PYRZOWICE RAFAX
 • ocena:
 • ocena gości:
Ca?odobowy, parking RAFAX po?o?ony w Pyrzowicach w strefie us?ugowej przylegaj?cej do Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice. Doj?cie do Terminali A i B usytuowanych na lotnisku oddalonych zaledwie o 200m zajmuje 2-3 minuty. Parking RAFAX spe?nia niezb?dne wymogi. Jest ogrodzony, o?wietlony, utwardzony, monitorowany i nadzorowany 24 h. Dost?pny przez 7 dni w tygodniu.
Kategoria:   Sport Turystyka > Serwisy turystyczne
Sport Turystyka > Bilety lotnicze

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [Następna >]