Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : banery]
Sortuj wg :
 • ULOTKI, FOLDERY, PLAKATY, TECZKI FIRMOWE, SEGREGATORY, ETYKIETY, KALENDARZE
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza drukarnia drukuje ulotki, foldery,plakaty,banery,bilbordy,etykiety, serwetki,rozetki,naklejki,hologramy,coastry,podk?adki kartonowe,torebki,torby papierowe,foliowe, opakowania kartonowe,ta?my samoprzylepne. Zapewniamy szeroki wybór gad?etów reklamowych mi?dzy innymi kubki porcelanowe i jednorazowe, szklanki do napoji i drinków. Zapeniamy szybk? realizacj?, nisk? cen?, wysok? jako??. W razie jakichkolwiek pyta? prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Drukarnie

Data dodania: Mar 6, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • XCUBE s.c Nowy wymiar kreacji. Aran?acje wn?trz, projektowanie stron internetowych
 • ocena:
 • ocena gości:
XCUBE s.c Agencja Interaktywna Nowy wymiar kreacji. Aran?acje wn?trz, projektowanie stron internetowych. Jeste?my studiem projektowym maj?cym swoj? siedzib? w ?odzi, zajmuj?cym si? bardzo szeroko rozumian? kreacj?. Projektujemy wn?trza komercyjne i mieszkalne oraz strony
internetowe i prezentacje multimedialne. Zajmuje my si? równie? marketingiem i reklam? i pozycjonowaniem stron internetowych.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Wystrój wn?trz
Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Internet > Projektowanie stron

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

3. midinet

 • midinet
 • ocena:
 • ocena gości:
Zajmujemy si? projektowaniem stron internetowych, regeneracj? kaset do
drukarek laserowych i atramentowych,tworzeniem i wydrukiem projektów
graficznych takich jak ulotki,wizytówk,opraw? muzyczn? imprez
okoliczno?ciowych,sprzeda?? i serwisem komputerów PC,sprzeda?? i
serwisem notebooków instalacj? monitoringu. Dzia?amy szybko i bardzo konkurencyjnie.
Kategoria:   Komputery
Komputery > Sprz?t komputerowy
Internet > Strony www

Data dodania: Oct 20, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • MAXIMEDIA: Pylony,reklama diodowa,reklama ledowa,reklama ?wietlna
 • ocena:
 • ocena gości:
MAXIMEDIA " ADWERTISING COMPANY.
Firma zajmuje si? produkcj? ró?nego typu reklam zewn?trznych jak i wewn?trznych.
-neony,kasetony ?wietlne,litery bry?owe,litery pod?wietlane,kasetony winylowe,pylony,totemy i gabloty ,
jak równie? ?wiadczymy szerok? gam? us?ug kompleksowej obs?ugi firm!!! (od projektu po sam monta?)
Przy naszej produkcji piorytetem jest jako?? oraz zastosowanie najnowszych technologii i systemów do produkcji reklam.
Nasza specjalizacja w reklamie ?wietlnej to;

-Litery bry?owe (pod?wietlane diodami Led lub neonami) poniewa? jest to bardzo dobra i efektowna jako?? ?wiecenia oraz d?uga ?ywotno?? i ma?y pobór mocy pr?du.
Stosujemy ró?nego typu neony w zale?no?ci od potrzeby projektu (ró?ne grubo?ci rur oraz du?a gama kolorów)
-Kasetony pod?wietlane z plexi (pod?wietlane ?wietlówkami liniowymi)-standard
-Kasetony t?oczone (profile aluminiowe wyginane w ?uki wg.projektu i zapotrzebowa? klienta ) malowane proszkowo,grafika t?oczona w plexi.
-Kasetony winylowe pod?wietlane du?ego formatu,wykonywane w systemach napinania vinylu co umo?liwia nam nieograniczon? ilo??
powierzchni do pod?wietlenia w jednej cz??ci (grafika drukowana solwentem,bardzo trwa?e i bez ?adnych ??cze? na grafice)

Nasza agencja reklamy specjalizuje sie równie? w wykonywaniu ró?nego typu pylonów oraz totemów pod?wietlanych.
Pylon to bardzo estetyczna forma reklamy z zastosowaniem na zewn?trz naszej firmy.Pylony lub totemy s? wykonywane
z bardzo trwa?ych materia?ów czyli Dibond lub aluminiowa blacha ci?ta laserem i malowana proszkowo (odporne na UW
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Kraje Miasta Regiony > Podlaskie

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • strony internetowe ?ód?
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?li chcesz skutecznie zareklamowa? Swoje us?ugi lub produkty, firma Vison z siedzib? w ?odzi, pomo?e Ci w przygotowaniu materia?ów promocyjnych. Oferujemy gad?ety reklamowe, banery, ulotki oraz foldery. Nasz? koronn? cz??ci? dzia?alno?ci jest reklama internetowa. Projektujemy sklepy i strony internetowe, oferujemy hosting oraz rejestracj? domen. Wykonujemy równie? prezentacje multimedialne. Zapewni to Twojej firmie bezpo?redni kontakt z klientem oraz precyzyjne dostosowanie si? do jego potrzeb.
Kategoria:   Marketing Reklama > Reklama w internecie
Firmy wg bran? > Agencje reklamowe

Data dodania: Dec 3, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Formix - Internet Solutions
 • ocena:
 • ocena gości:
Formix - Internet Solution to nowoczesne realizacje internetowe dla firm. Tworzymy profesjonalne strony internetowe. Oferowane us?ugi z zakresu outsourcingu IT, to realizacja projektów zawieraj?ca : analiz?, projektowanie, implementacj? i wdra?anie dedykowanych rozwi?za?. Zajmujemy si? tak?e tworzeniem wszelkiego rodzaju materia?ów wykorzystywanych w reklamie internetowej.
Kategoria:   Internet > Tworzenie stron
Internet > Projektowanie stron
Internet

Data dodania: Feb 16, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • erka studio - projektowanie, tworzenie, pozycjonowanie stron internetowych
 • ocena:
 • ocena gości:
Erka studio z bydgoszczy zajmuj? si? reklam? w internecie a dok?adnie: projektowanie stron internetowych, tworzenie stron internetowych, pozycjonowanie stron internetowych, tworzenie grafiki reklamowej, loga firmowe, ulotki, banery, wizytówki itd. Profesjonalne podej?cie, semantyczny i przyjazny dla wyszukiwarek kod strony. Przy pó?niejszym pozycjonowaniu nie b?dzie konieczna optymalizacja kodu - wszystko w pakiecie.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Mar 22, 2010 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0

8. Roll up

 • Roll up
 • ocena:
 • ocena gości:
Roll-up to doskona?e systemy wystawiennicze produkowane przez nasz? firm?. Dzi?ki naszym produktom Twój przekaz informacji b?dzie trafia? do wi?kszej liczby osób. Produkowane przez nas Roll-upy to przeno?ne i ?atwe w obs?udze konstrukcje, b?d?ce doskona?ym no?nikiem reklamy. Do?wiadczenie naszych pracowników, podnosi jako?? oferowanych przez nas produktów. Proponujemy konkurencyjne ceny i roczn? gwarancj? na nasze produkty. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Media

Data dodania: Nov 19, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Telebimy, ekrany LED - Wizja
 • ocena:
 • ocena gości:
Wdra?amy nowoczesne rozwi?zania technologiczne. Ka?dy Klient jest dla nas wa?ny, dlatego z tak? sam? staranno?ci? traktujemy zamówienia zarówno na ma?e ekrany led, jak i na du?e telebimy. G?ówn? domen? dzia?alno?ci naszej firmy jest multimedialna obs?uga techniczna ró?nego rodzaju wydarze? od kulturalnych po sportowe. Wszelkiego rodzaju konferencje, kongresy, imprezy plenerowe czy koncerty wymagaj? odpowiedniej oprawy i odpowiedniego zaplecza technicznego. Udost?pniamy najwy?szej jako?ci telebimy, a tak?e ekrany led wraz z wykwalifikowan? ekip? techników i mened?erów. Daje to gwarancj? profesjonalnego i bezproblemowego przebiegu ka?dej imprezy.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Organizacja imprez
Hobby Rozrywka > Imprezy

Data dodania: Dec 3, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Studio Reklamy Visual Center
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy dzia?ania z zakresu projektowania, przygotowania i przeprowadzenia dzia?a? reklamowych. Zajmujemy si? us?ugami z zakresu internetu, reklamy i grafiki. Nasze produkty przygotowujemy z dba?o?ci? o szczegó?y. Nasz zespó? tworz? m?odzi ludzie, znamy dzisiejsze trendy dlatego nasze pomys?y cechuj? si? ?wie?o?ci? i lekko?ci?. Ka?dy projekt jest przez nas szczegó?owo omawiany, wybieramy tylko te najlepsze pomys?y. Ka?dy z nas posiada do?wiadczenie w swojej dziedzinie dlatego gwarantujemy profesjonalizm i nietuzinkowe projekty .
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Internet > CMS
Internet > Projektowanie stron

Data dodania: Jan 21, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]