Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : bezpieczniki]
Sortuj wg :
 • Transformatory
 • ocena:
 • ocena gości:
GiS L?bork - sprz?t elektryczny - jest obecna na rynku elektrotechnicznym od 1990 roku.GiS L?bork przede wszystkim zajmuje si? dostarczaniem aparatów elektroenergetycznych SN napi?cia. Przedsi?biorstwo handlowe zaopatruje odbiorców przemys?owych, budowy i odbiorców indywidualnych w dowolny sprz?t elektroenergetyczny:ograniczniki przepi??, rozdzielnice nn, kable, przewody, linki, osprz?t kablowy.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary

Data dodania: Dec 15, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Transformatory
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Handlowa Gra?yna i S?awomir Zgubi?scy sp. j. dzia?a na rynku od 1990r. Zajmuje si? dystrybucj? oraz serwisem materia?ów z bran?y elektroenergetycznej na obszarze ca?ego kraju. Specjalizujemy si? zbytem aparatów elektroenergetycznych. Rozpowszechniane przez nas aparaty s? wyprodukowane do obs?ugi pr?du ?redniego napi?cia. Naszymi odbiorcami s? spó?ki produkcyjne, elektromonta?owe, wykonawcze i handlowe z bran?y oraz przedstawiciele innych ga??zi przemys?u. Proponowany przez GiS sprz?t elektroenergetyczny to: wy??czniki wn?trzowe SN, zabezpieczenia SN, aparaty napowietrzne SN, osprz?t kablowy.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary

Data dodania: Mar 2, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Sklep elektryczny Wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Spó?ka Selar jest dystrybutorem artyku?ów elektrotechnicznych ( hurt / detal ) i wykonawc? us?ug w zakresie elektroenergetyki. Dzia?amy na terenie Wroc?awia i okolic (woj. Dolno?l?skie).
Posiadamy w sprzeda?y szerok? gam? materia?ów dla instalatorów oraz tzw. asortyment dla domu. Zapewniamy fachow? obs?ug? i doradztwo wykwalifikowanych instalatorów oraz niskie ceny.
Instalatorzy znajd? w naszym sklepie wszystko, co potrzebne do przeprowadzenia remontu lub wykonania nowej instalacji elektrycznej. Dla sta?ych Klientów przewidujemy rabaty a tak?e kredyt kupiecki i miesi?czne limity zakupów bezgotówkowych.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Elektryczne
Kraje Miasta Regiony > Dolno?l?skie > Wroc?aw
Budownictwo > Elektryczne, pomiary

Data dodania: Mar 4, 2011 Trafień: 7 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Eltronix - osp. antenowy
 • ocena:
 • ocena gości:
Z ogromn? przyjemno?ci? prezentujemy Pa?stwu przedsi?biorstwo Eltronixpl. Odnajd? tu Pa?stwo rozleg?y wybór z dziedziny elektroniki. Jeste?my polskim przedsi?biorstwem oferuj?cym swoje us?ugi od ponad 15 lat. Proponujemy ?ród?a napi?cia, anteny, bezpieczniki, g?o?niki, diody, aparatur? pomiarow?, kondensatory, lutownice, narz?dzia, obudowy, potencjometry, przewody, tranzystory, uk?ady scalone, z??cza, ?arówki oraz wiele innych artyku?ów. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedawanych przez nas towarów. Od 11-10-2011 roku bezustannie uczestniczymy w projekcie Rzetelna Firma oraz udost?pniamy szereg wiadomo?ci ?wiadcz?cych o naszej wiarygodno?ci. Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegó?owych informacji dotycz?cych naszej firmy i oferty, zapraszamy do poznania si? ze stron? internetow?.
Kategoria:   AGD RTV > Sprz?t RTV
Firmy wg bran? > Handel

Data dodania: Apr 28, 2013 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0