Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : elewacje]
Sortuj wg :

1. Raden

 • Raden
 • ocena:
 • ocena gości:
Wykonujemy us?ugi doczyszczania dla firm, fabryk, hut. Czy?cimy linie produkcyjne,ci?gi technologiczne,maszyny,hale.Stosujemy innowacje takie jak czyszczenie suchym lodem, piaskujemy w os?onie z poch?aniaczami odpadu. Posiadamy ca?? gam? myjek karcher. Pracowali?my dla Saint-Gobain, Rockwool, Rasch Poland, Budimex-Dromex. Dzi? jeste?my w stanie wykona? zlecenia na doczyszczanie ka?dego materia?u i rozwi?za? ka?dy problem z zanieczyszczeniami w ka?dej firmie w Polsce.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Brodziki
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Omnicom z o.o. specjalizuje si? w glazurze i terakocie. Atrakcyjna oferta firmy spowodowa?a ?e po 1998r. sprzedajemy ponad milion m2 p?ytek rocznie. Posiadamy wyroby czo?owych producentów p?ytek ceramicznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Oferujemy najwy?sz? jako?? towarów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Dla sta?ych klientów udzielamy korzystnych rabatów.
Kategoria:   Firmy wg bran?
Inne

Data dodania: Apr 21, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Sztukateria, gzymsy, profile elewacyjne
 • ocena:
 • ocena gości:
Dom & Design. Nasz? specjalno?ci? jest stylistyka wyko?czenia elewacji, sztukateria. Nasze profile elewacyjne i gzymsy wykonane s? na bazie styropianu o podwy?szonej wytrzyma?o?ci. Oferujemy doradztwo w podejmowaniu decyzji dotycz?cych wyboru stylistyki wyko?czenia elewacji oraz doboru odpowiednich wzorów profili i ich wymiarów. Sztukateria sprawia, ?e czerpiemy przyjemno?? ze sp?dzania czasu w atrakcyjnym otoczeniu. Zapewniamy konkurencyjne ceny i szybk? realizacj?.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Budownictwo

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Marmur Granit
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Pamir istnieje od grudnia 1979 r. Oferuje elementy marmurowe i granitowe do wyko?czenia i wyposa?enia obiektów mieszkalnych i u?ytecznosci publicznej. W ofercie posiadamy marmury, granity, konglomeraty, p?ytki, elewacje, parapety. Oferta kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i architektów, firm budowlanych, inwestorów i zak?adów kamieniarskich.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe
Budownictwo > Materia?y budowlane

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 10 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • P?ytki granitowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Poprzez stron? firmow? A.D.T. Marmur i Granit s.c. poznamy dok?adn? ofert? przedsi?biorstwa w zakresie sprzedawanych materia?ów budowlanych, a w szczególno?ci szerokiego asortymentu granitów i marmurów. Oferowane przez firm? p?ytki marmurowe i p?yty granitowe s? importowane od wiod?cych producentów z Portugalii, Egiptu, czy Brazylii oraz cechuj? si? wysok? jako?ci? i ró?norodn? palet? kolorystyczn?. Przedsi?biorstwo prowadzi sprzeda? hurtow? i detaliczn? p?ytek, a tak?e elementów gotowych: blatów, parapetów, schodów, itp.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel
Budownictwo > Okna

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 7 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Zak?ad Kamieniarski
 • ocena:
 • ocena gości:
Zak?ad Kamieniarski "KAM-BIL" istnieje na rynku od 1965 roku. Jeste?my producentem wysokiej jako?ci wyrobów z kamienia naturalnego. Wytwarzamy nagrobki, grobowce, posadzki, schody, parapety, kominki, elewacje, blaty kuchenne i ?azienkowe oraz wiele innych wyrobów z kamienia. Wszystkie produkty wytwarzamy pod indywidualne zapotrzebowanie klienta. Zapewniamy równie? monta? naszych produktów. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom zarówno tych klientów, którym zale?y na wykorzystaniu najwy?szej jako?ci materia?u, jak te? i tych, dla których wa?ny jest umiarkowany koszt us?ugi. Posiadamy nowoczesny park maszynowy, wykwalifikowanych pracowników oraz wieloletnie do?wiadczenie w bran?y kamieniarskiej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? ?wiadczonych us?ug i krótkie terminy realizacji zamówie?. Zapraszamy do wspó?pracy.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane
Dom Wn?trze > Kominki

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 8 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ogrodzenia z kamienia, filary, chodniki, grille, donice, kamie? naturalny, elewacje.
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my firm? zajmuj?c? si? kamieniarstwem budowlanym, wykonujemy ogrodzenia, mury, parkingi, chodniki, elewacje, filary, donice ozdobne, wyko?czenia wn?trz itp. Uk?adamy kamie? naturalny na dziko sposobem murarskim dzi?ki czemu nasze us?ugi s? wyj?tkowe i nie zwykle trwa?e.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Dom Wn?trze > Kominki

Data dodania: Jan 22, 2010 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Elewacje
 • ocena:
 • ocena gości:
Remont domu nie musi by? uci??liwy, zrób zakupy na stronie invest-emarket.pl. To hurtownia materia?ów, która oferuje tynki na izolacje styropianowe oraz na we?nie mineralnej. Systemy docieple?, ?ciany wielowarstwowe, izolacje cieplne.Remont domu nie musi by? uci??liwy, zrób zakupy na stronie invest-emarket.pl. To hurtownia materia?ów, która oferuje tynki na izolacje styropianowe oraz na we?nie mineralnej. Systemy docieple?, ?ciany wielowarstwowe, izolacje cieplne.
Kategoria:   Budownictwo > Docieplenia

Data dodania: Mar 4, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

9. Marmur

 • Marmur
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma J.P.Pilch Ustro? wykonuje z kamienia naturalnego ?azienki, kominki, posadzki, schody, elewacje, misterne rozety, intarsje, rze?bione gzymsy, portale kominkowe i okienne. W naszej ofercie marmury, granity, trawertyny, onyksy. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert?. Do ka?dego klienta podchodzimy indywidualnie. Staramy si? jak najdok?adniej spe?ni? Pa?stwa oczekiwania i zapotrzebowania. Ju? ?aden remont czy te? budowa od pocz?tku nie b?d? sp?dza? snu z Pa?stwa powiek.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Apr 29, 2010 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Vitis.net.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Przedsi?biorstwo Vitis to wieloletni producent, dostawca i wykonawca elewacji drewnianych, okiennic drewnianych, ?aluzji drewnianych oraz tarasów drewnianych. Ca?? ofert? kieruje do budownictwa mieszkaniowego i przemys?owego. Oferowane przez nas artyku?y z pewno?ci? nie zawiod? oczekiwa? najbardziej wymagaj?cych klientów. Dzia?amy na terenie ca?ej Polski. Zapraszamy do poznania nas bli?ej za po?rednictwem strony www.vitis.net.pl
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Kraje Miasta Regiony > ?l?skie
Budownictwo > Projekty domów

Data dodania: May 13, 2014 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Strony: 1 2 3 [Następna >]