Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : kalendarzyki]
Sortuj wg :
 • Reknet - Agencja Reklamowa Szczecin
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy szerok? ofert? produktów poligraficznych, takich jak: ulotki reklamowe we wszystkich formatach, wizytówki klasyczne, wizytówki dwustronne, teczki, plakaty, kalendarze, kalendarzyki, papiery firmowe, rozk?adane foldery reklamowe w ró?nych formatach, dyplomy, karnety, reklamy prasowe. Oferujemy druk wszystkich projektów na maszynach cyfrowych lub offsetowych. Zajmujemy si? gad?etami reklamowymi (nadruki np. na d?ugopisach, zapalniczkach, kubkach, reklamówkach, koszulkach, ubraniach roboczych (szyjemy ubrania robocze) itp.) Oferujemy reklamy ?wietlne, przestrzenne, kasetony, szyldy, banery, tablice, tabliczki, potykacze, stojaki, strza?ki kierunkowe, tablice informacyjne. Oferujemy reklamy na Roll-upy (baner najbardziej popularny na prezentacje firmowe na konferencjach, targach, wystawach czy te? spotkaniach promocyjnych, forma przeno?nej reklamy). Wykonujemy ró?nego rodzaju reklamy na pojazdach. Wycinane z folii, nadruki, magnez. Zajmujemy si? równie? reklam? witryn: oklejanie szyb (ciekawe projekty witryn), wyklejanie np. godzin otwarcia, oferty, promocji itp. Oferujemy projekt graficzny stron WWW i wizytówek WWW oraz zakodowanie projektów przy u?yciu: HTML, CSS, PHP, MySQL, Java, Flash. Podejmujemy si? równie? zlece? dotycz?cych zmian wygl?du istniej?cych ju? stron WWW, jak i aktualizacji ich tre?ci. Projektujemy równie? sklepy internetowe. Zajmujemy si? pozycjonowaniem, d?ugotrwa?ym i pracoch?onnym procesem, który przynosi wreszcie upragnione wyniki. Dok?adamy wszelkich stara? by strona zajmowa?a jak najlepsze pozycje. Pierwsze efekty s? ju? po oko?o 2-3 miesi?cach. Oferujemy równie? us?ug? serwera, która obejmuje miejsce na stron? www, konta pocztowe i ftp. Oferujemy pomoc przy wybieraniu domeny.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe

Data dodania: Mar 27, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Lamed Web-Project Pozna? - strony internetowe, potykacze reklamowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Lamed Web Project dzia?a na rynku od 2008 roku. Zakres naszej dzia?alno?ci obejmuje rekam? internetow? (strony internetowe, sklepy internetowe, systemy zarz?dzania tre?ci? CMS, banery animowane), reklam? zewn?trzn? (potykacze reklamowe, tablice, ramy owz, banery zewn?trzne) oraz reklam? wewn?trzn? (projektowanie logo, wizytówki, ulotki, kalendarzyki, plakaty).
Wykonywane przez nas us?ugi s? w pe?ni profesjonalne i posiadaj? wysok? jako?? a ich zasób nieustannie wzrasta. W naszej pracy stawiamy g?ównie na przejrzysty sposób prezentowania informacji i estetyk? po??czon? z funkcjonalno?ci? projektów. Projektuj?c korzystamy z nowoczesnych technologii efektywnie reklamuj?c naszych klientów. Z entuzjazmem ?ledzimy nowoczesne trendy w dziedzinie reklamy co sprawia, ze jeste?my skuteczni spe?niaj?c wysokie oczekiwania klientów dopasowuj?c si? do ich wymaga?.
Kategoria:   Internet > CMS
Internet > Projektowanie stron
Internet > Strony www

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Banery, ulotki, wizytówki - Art Design - Grudzi?dz
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma reklamowa - Art Design. Jeste?my firm?, która stara si? dostarczy? swoim klientom produkty najwy?szej jako?ci w jak najni?szych cenach. Zajmujemy si? g?ównie poligrafi?, reklam? zewn?trzn?. W swojej ofercie posiadamy równie? miejsca reklamowe do wynaj?cia. Dodatkowo zajmujemy si? kolporta?em ulotek.

Z poligrafii oferujemy:
- wizytówki - imienne, firmowe; kalendarzyki listkowe, zak?adki do ksi??ek. Wszystko jest drukowane na wysokiej jako?ci kredzie a nie na tanim, nara?onym na ?amanie kartonie. Oferujemy równie? tanie ulotki - du?e nak?ady w bardzo niskich cenach, przy zachowaniu wysokiej jako?ci materia?ów jak i druku. Dodatkowo drukujemy kalendarze, teczki, foldery i wiele innych materia?ów reklamowych.

Z reklamy zewn?trznej oferujemy g?ównie - banery. Banery reklamowe drukowane s? metod? solwentow?, na mocnych wytrzyma?ych materia?ach odpornych na warunki atmosferyczne jak i rozdarcie. Zapewniamy pe?n? obróbk? - zaginanie, ??czenie, klejenie, oczkowanie. Dodatkowo mo?emy zalaminowa? baner, co przed?u?y jego "?ywotno??". Drukujemy równie? na zwyk?ych foliach, folii wylewanej, folii owv. Po za banerami, oferujemy równie? oklejanie tablic, witryn i samochodów.

Zapraszamy do zapoznania si? ze szczegó?ow? ofert? na naszej stronie internetowej - www.taniereklamy.com.pl.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Drukarnie
Firmy wg bran? > Agencje reklamowe

Data dodania: May 17, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Us?ugi reklamowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Agencja Interaktywna ENET. Kompleksowa obs?ugo twojego biznesu. Us?ugi reklamowe, mi?dzy innymi ulotki i banery, wizytówki i strony internetowe www. G?owny rynek Warszawa. Zadbamy o wizerunek twojej firmy, z nami szybko i skutecznie dotrzesz do swoich klientów i skutecznie rozreklamujesz swoje us?ugi. Pomagamy rozwin?? si? ma?ym i ?rednim przedsi?biorcom oferuj?c profesjonalne us?ugi graficzne i internetowe, a tak?e organizacj? imprez i eventów.
Kategoria:   Internet > Strony www
Internet > Projektowanie stron
Internet > Pozycjonowanie

Data dodania: Jun 7, 2010 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1