Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : kominki]
Sortuj wg :
 • Kot?y na mia?
 • ocena:
 • ocena gości:
Sklep internetowy FUEGO oferuje mi?dzy innymi kot?y c.o. czyli piece centralnego ogrzewania oraz grzejniki stalowe, aluminiowe i miedziano aluminiowe. W ofercie znajduj? si? takie marki jak Z?biec, Sas, Klimosz, Viadrus, Henrad, Hewalex. Sprzedza? wysy?kowa ne terenie ca?ego kraju, niskie koszty wysy?ki.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Firmy wg bran? > Handel
Internet > Sklepy internetowe

Data dodania: Feb 4, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • KOMINKI, KUCHNIE W?GLOWE, PIECE, KAFLE. KOMINKOWE SYSTEMY GRZEWCZE I NIE TYLKO
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona przedstawia opisy (zalety i wady) wk?adów kominkowych, piecokominków, kot?ów kominkowych, kaset grzewczych, kuchni w?glowych i na drewno, kot?ów c.o., innych urz?dze? grzewczych na paliwa sta?e. Zawiera du?o rad i wskazówek nie tylko dotycz?cych prawid?owego palenia, przygotowania opa?u, lecz pomaga rozwi?za? konkretne problemy zwi?zane z ogrzewaniem ca?ego domu.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Budownictwo > Ogrzewanie
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: Mar 7, 2009 Trafień: 21 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • kominki katowice
 • ocena:
 • ocena gości:
Urz?dzaj?c w?asny dom czy mieszkanie nie mo?emy zapomnie? o interesuj?cym wyko?czeniu. Kominek da nam nie tylko ta?sze ogrzewanie. Obecnie kominki bywaj? najwa?niejsza cz??ci? salonu wokó? którego toczy si? ?ycie. ?l?skie Centrum Kominkowe oprócz profesjonalnego monta?u kominka w swoim asortymencie zawiera tak?e wk?ady kominkowe. Naszym celem jest kominek w ka?dym domu:) Zapraszam do zapoznania si? z nasz? ofert?
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • TOP AIR-SOFIK
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma nasza powsta?a w Polsce w kwietniu 1996 roku. Klimatyzacj?, ch?odnictwem zajmowali?my si? przez przez wiele lat, w tym 20 lat w Afryce równikowej. Tam te? stosowali?my technologi? kana?ów z p?yt z we?ny szklanej FIB-AIR®, któr? tu w Polsce wprowadzili?my jako pionierzy. Na Polski rynek wprowadzili?my materia? najwy?szej ?wiatowej klasy, materia? z najwy?szej pó?ki i z prawie 50 letni? histori?. Pierwsze instalacje z tej p?yty powsta?y we Francji pod koniec lat 60-tych. Od kilku lat sprzedajemy ten materia? pod nazw? w?asn? TOP AIR/CLV 284. P?yta TOP AIR/CLV 284 to najlepszy ?wiatowej klasy materia? na kana?y wentylacyjno-klimatyzacyjne, to po prostu TOP technologia. Pracuj z nami a b?dziesz na TOP-ie.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Docieplenia
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 11 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kopalnia piaskowca kamie? elewacyjny kominki piaskowiec pawlik
 • ocena:
 • ocena gości:
Polska kopalnia naturalnego piaskowca. www.piaskowce.com – firma rodzinna powsta?a w 2001 roku. Firma zajmuje si? wydobyciem i obróbka kamienia naturalnego dla potrzeb budownictwa. Wydobycie prowadzimy z miejscowo?ci Grabowie w odleg?o?ci 30 km od Radomska. Piaskowiec wydobywamy ze z?ó?: ”Grabowie”, „Che?mska Góra”,„ Che?mska Góra II”,„ Che?mska Góra III”. Obróbk? prowadzimy w zak?adzie zlokalizowanym przy kopalniach. W swej ofercie posiadamy: obudowy kominkowe, gzymsy frezowane, kamie? elewacyjny, kamie? ogrodowy, p?yty fasadowe, elementy kominkowe Wi?cej i9nforamacji na stronie internetowej http://www.piaskowce.com
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane > Piaskowiec
Dom Wn?trze > Kominki

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 12 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy

6. kominki

 • kominki
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Redfire z siedzib? w ?arach jest w?a?cicielem sklepu, po?wi?conego produktom z zakresu bran?y kominkowej. W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo kominki z p?aszczem wodnym, akcesoria kominkowe, izolacje oraz nasady i wk?ady kominkowe. Wszystkie pozycje znajduj?ce si? na naszej stronie to towar nowy, obj?ty gwarancj? producenta. Do??czcie Pa?stwo do grona zadowolonych klientów, aby potem móc delektowa? si? magi? jak? roztacza kominek w domu. Kominki z p?aszczem wodnym to zarówno przyjemno?? jak? daje kominek i ogrzewanie ca?ego domu.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Dom Wn?trze > Wystrój wn?trz
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Zak?ad Kamieniarski
 • ocena:
 • ocena gości:
Zak?ad Kamieniarski "KAM-BIL" istnieje na rynku od 1965 roku. Jeste?my producentem wysokiej jako?ci wyrobów z kamienia naturalnego. Wytwarzamy nagrobki, grobowce, posadzki, schody, parapety, kominki, elewacje, blaty kuchenne i ?azienkowe oraz wiele innych wyrobów z kamienia. Wszystkie produkty wytwarzamy pod indywidualne zapotrzebowanie klienta. Zapewniamy równie? monta? naszych produktów. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom zarówno tych klientów, którym zale?y na wykorzystaniu najwy?szej jako?ci materia?u, jak te? i tych, dla których wa?ny jest umiarkowany koszt us?ugi. Posiadamy nowoczesny park maszynowy, wykwalifikowanych pracowników oraz wieloletnie do?wiadczenie w bran?y kamieniarskiej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? ?wiadczonych us?ug i krótkie terminy realizacji zamówie?. Zapraszamy do wspó?pracy.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane
Dom Wn?trze > Kominki

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 8 Ocena: 0.00 Głosów: 0

8. Pelet

 • Pelet
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Wentor zajmuje si? sprzeda?? kominków. W ofercie posiada tak?e kominki i piecyki na pelet. Zastosowanie peletu jako surowca opa?owego w odpowiednim kominku zredukuje znacznie koszt ogrzania domku jednorodzinnego i wydatek poniesiony na kominek szybko si? zwróci. Piecyki MCZ na pelet poddaj? si? programowaniu tak jak klasyczne piecyki, bez konieczno?ci rezygnowania z p?omienia obecnego w tradycyjnym piecyku na opa?. Wybieraj?c pelet, ma si? do czynienia ze spalaniem czy?ciejszym w porównaniu z paliwem sta?ym.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz
Zakupy Online > Sklepy internetowe

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

9. Kominki

 • Kominki
 • ocena:
 • ocena gości:
Projektuj?c dom lub mieszkanie warto wcze?niej przemy?le? jakie rozwi?zanie zastosujemy do ogrzania owego pomieszczenia. Coraz bardziej popularne jest ogrzewanie kominkowe na które sk?adaj? si? kominki, przewody i inne tworz?ce kompletny system kominkowy. Dzi?ki zastosowaniu powy?szego rozwi?zania jeste?my w stanie zaoszcz?dzi? przez okres zimowy ca?kiem spor? sum?. Strona systemkominkowy.com stanowi poradnik oraz przewodnik po ogrzewaniu kominkowym.
Kategoria:   Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja

Data dodania: Dec 30, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

10. KAFEL-KAR

 • KAFEL-KAR
 • ocena:
 • ocena gości:
Wytwarzanie kafli jest nasz? rodzinn? tradycj?. Wci?? poszerzamy nasz? ofert? o nowe, atrakcyjne wzornictwo i kolorystyk?, aby sprosta? Pa?stwa oczekiwaniom. O wysokiej jako?ci naszych wyrobów ?wiadczy mi?dzy innymi to, i? otrzymali?my miano Polskiej Firmy Roku 2008. Oferujemy zarówno kafle piecowe jak i kominkowe, o ró?norodnych wzorach i kolorystyce. Zastosowanie naszych kafli to kominki, piece oraz kuchnie kaflowe. Nasz? ofert? mog? Pa?stwo równie? znale?? w programach do projektowania wn?trz. Podejmujemy nietypowe zlecenia, czego przyk?adem mo?e by? rekonstrukcja pieca kaflowego w Zamku Królewskim w Warszawie. Na stronie internetowej prezentujemy zdj?cia realizacji z wykorzystaniem naszych kafli.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 6 Ocena: 3.67 Głosów: 3

Strony: 1 2 3 4 5 6 [Następna >]