Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : kominy]
Sortuj wg :
 • Systemy kominowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Systemy kominowe oraz wk?ady kominowe to tylko cz??? naszej bogatej oferty jak? mamy przyjemno?? Pa?stwu zaprezentowa?. E-kominy.pl jest serwisem na którym znajdziecie Pa?stwo bogaty wybór kominów oraz elementów instalacji kominowych. Najlepsze i najta?sze kominy w sklepie internetowym e-kominy.pl. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? bogat? ofert?.
Kategoria:   Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Budownictwo > Materia?y budowlane

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0

2. Kominki

 • Kominki
 • ocena:
 • ocena gości:
Projektuj?c dom lub mieszkanie warto wcze?niej przemy?le? jakie rozwi?zanie zastosujemy do ogrzania owego pomieszczenia. Coraz bardziej popularne jest ogrzewanie kominkowe na które sk?adaj? si? kominki, przewody i inne tworz?ce kompletny system kominkowy. Dzi?ki zastosowaniu powy?szego rozwi?zania jeste?my w stanie zaoszcz?dzi? przez okres zimowy ca?kiem spor? sum?. Strona systemkominkowy.com stanowi poradnik oraz przewodnik po ogrzewaniu kominkowym.
Kategoria:   Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja

Data dodania: Dec 30, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Wentylacja hybrydowa
 • ocena:
 • ocena gości:
Wentylacja hybrydowa jest w stanie zapewni? du?e oszcz?dno?ci w zu?yciu energii oraz w ogrzewaniu pomieszcze?. Na niniejszej stronie znajdziecie Pa?stwo szereg ciekawych i przydatnych informacji o tym rodzaju wentylacji. Przedstawione zosta?y poszczególne elementy wentylacji hybrydowej oraz schematy jej dzia?ania. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Dobrawentylacja.pl.
Kategoria:   Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja

Data dodania: Dec 30, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Wk?ady kominowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?li zale?y Ci na wysokim poziomie bezpiecze?stwa urz?dze? wentylacyjnych i kominowych, musisz zapozna? si? z ofert? firmy Darco. Wentylacja z nasz? firm? to nie tylko bezpiecze?stwo, ale równie? profesjonalizm i do?wiadczenie, które zdobywamy ju? ponad 20 lat. Nasza oferta to nie tylko wentylacja, ale równie? kominy stalowe oraz systemy i wk?ady kominowe.
Kategoria:   Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja

Data dodania: Dec 30, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • stropy Filigran
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma LUBAR jest przedsi?biorstwem produkcyjno-handlowymoferuj?cym wszelkiego rodzaju materia?y budowlane. Produkujemy oraz dostarczamy certyfikowane (CEBET) prefabrykaty betonowe, takie jak: beton towarowy, stropy, bloczki betonowe, nadpro?a itp. na terenie ca?ego kraju, flot? kilkudziesi?ciu samochodów ci??arowych (HDS, wywrotki, skrzyniowe, pompy do betonu, gruszki).
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y budowlane

Data dodania: Jan 12, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • kamie? elewacyjny i dekoracyjny na elewacje i ogrodzenia.
 • ocena:
 • ocena gości:
Produkujemy dla Pa?stwa od 1989 r. sztuczny kamie? na: elewacje, ogrodzenia, ?ciany, coko?y, kominki, kominy, grille, ?cie?ki ogrodowe, obrze?a basenów. Oferujemy najwi?ksz? na rynku ilo?? wzorów: piaskowiec d?utowany, valenzia, cartagena, otoczak, wiejski, angielski, melan?, pustynny, cascata, colorado, arkanzas, rafowy i grecki, w przygotowaniu siedem nowych wzorów kamienia. W ka?dym wzorze kamienia otrzymujecie Pa?stwo kilkadziesi?t ró?nych elementów dzi?ki czemu po u?o?eniu kamienia na powierzchni trudno znale?? taki sam element. Do produkcji kamienia stosujemy najwy?szej klasy materia?y i barwniki, nawet po wielu latach nasz kamie? nie zmienia koloru, zachowuje ?wie?o?? i ?adny wygl?d. Kamie? produkujemy w dowolnej kolorystyce na ?yczenie klienta. Stosujemy wyj?tkow? technologi? barwienia, która sprawia, ?e nasz kamie? do z?udzenia wygl?da jak kamie? naturalny. Nasz personel pomo?e Pa?stwu wybra? odpowiedni rodzaj kamienia, doradzi jaki kolor kamienia wybra?, pomo?e zorganizowa? jego transport oraz poleci firm?, która ten kamie? u?o?y dla Pa?stwa. Udzialamy gwarancji na nasze wyroby. Kupujecie Pa?stwo u nas niezwyk?y kamie?, którego jako?? przewy?a jego cen?.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe
Budownictwo > Materia?y budowlane > Piaskowiec
Dom Wn?trze > Kominki

Data dodania: Jul 6, 2010 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0

7. Kominy

 • Kominy
 • ocena:
 • ocena gości:
KOMIN-INSTAL - zajmujemy si? sprzeda??, monta?em oraz doradztwem technicznym w zakresie wszelkiego typu systemów kominowych. Swoim klientom oferujemy niezwykle atrakcyjne ceny, profesjonaln? i szybk? obs?ug?, a tak?e - najlepszej jako?ci kominy i wk?ady kominowe. Ponadto zapewniamy pomiar kominów bezpo?rednio u klienta, a tak?e - mo?liwo?? dostarczenia zamówionego towaru na dowolne miejsce, wyznaczone przez klienta. Sprawd? koniecznie. Odwied? nasz? stron? i ju? dzi? zobacz, co dla Ciebie przygotowali?my.
Kategoria:   Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Kraje Miasta Regiony > Lubuskie

Data dodania: Dec 8, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Burzenie ch?odni kominowych
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Savex dzia?a na Polskim rynku od 1991 roku, bogate praktyk?, kwalifikacji niemniej jednak tak?e stawianie na ci?g?y rozwój pozwalaj? na bardzo szerokie implementacj? oferty do potrzeb rynkowych. Prace w zakresie kreowania, budowy, remontów, modernizacji obiektów budownictwa ogólnego czy przemys?owego ze szczególno?ci? kominów przemys?owych, ch?odni, zbiorników, silosów jak i zapór wodnych . Dostosowany do prowadzonych us?ug park maszynowy, rozbudowane rusztowania i sprz?t pozwalaj? na ?wiadczenie us?ug na bardzo wysokim poziomie.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > Dolno?l?skie
Budownictwo > Remonty
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Oct 8, 2013 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Zak?ad kominiarski Grzegorz Biernatek
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste? w fazie budowy domu? Twój komin potrzebuje odbioru inaczej nie b?dziesz móg? zamieszka? w swoich murach? Zadzwo? do Nas, a wykonamy dla Ciebie w pe?ni profesjonalny odbiór kominiarski. Niew?a?ciwa budowa przewodów kominowych mo?e by? przyczyn? wielu niebezpiecze?stw, dlatego tak wa?ne jest, aby ten przegl?d zosta? przeprowadzony a nie rozpocz?? i zako?czy? si? jedynie na podpisaniu odpowiedniego papierka. Skorzystaj z naszych us?ug ju? dzi? a zobaczysz, ?e jeste?my solidni i profesjonalni.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Kraje Miasta Regiony > ?l?skie
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Jan 8, 2014 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Wk?ad kominowy
 • ocena:
 • ocena gości:
Zajmujemy si? w naszej firmie w realizowaniu wysokiej jako?ci us?ug zwi?zanych z wykonaniem mi?dzy innymi systemów kominkowych. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie oraz nowoczesny park maszynowy, co pozwala nam zapewni? najlepsze rozwi?zania na rynku. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony firmowej i do wspó?pracy! Wejd? na stron? i skontaktuj si? z nami !
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Sep 10, 2015 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 [Następna >]