Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : pelet]
Sortuj wg :
 • GreenHouse sk?ad opa?u ekologicznego - ekogroszek, pellet, brykiet W?oc?awek
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma GreenHouse zapewnia dostawy i dystrybucj? wysokiej jako?ci ekologicznych materia?ów opa?owych takich jak: ekogroszek, pellet oraz brykiet na terenie Wloc?awka oraz ca?ego woj. kujawsko-pomorskiego.
Nasza oferta skierowana jest do odbiorców indywidualnych, gospodarstw rolniczych a tak?e przedsi?biorstw
Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 18 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • W?giel, W?giel Energetyczny
 • ocena:
 • ocena gości:
Specjalizujemy si? w handlu w?glem od wielu lat na rynkach ca?ego ?wiata. Oferujemy w?giel energetyczny zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami naszych klientów. Wspó?pracujemy tylko ze sprawdzonymi dostawcami w?gla najwy?szej jako?ci, którzy mog? zaoferowa? konkurencyjne ceny, uwzgl?dniaj?c specyfik? ka?dego rynku.

Dzi?ki do?wiadczeniu i kontaktom, zyskanym przez lata dzia?alno?ci, jeste?my w stanie zaproponowa? naszym klientom towary i us?ugi odpowiadaj?ce ich potrzebom. Naszym atutem jest indywidualne podej?cie do klienta, szybkie i skuteczne dzia?anie oraz profesjonalna obs?uga

D??ymy do ci?g?ego rozwoju kontaktów oraz profilu dzia?alno?ci, wi?c zawsze jeste?my otwarci na konkretne propozycje wspó?pracy w dziedzinie handlu
Zapraszamy na stron? wegiel-energetyczny.pl
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel
Biznes Ekonomia > Programy partnerskie
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Marimpex - Pellet, W?giel, W?giel Energetyczny, deska
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Marimpex specjalizuje si? w handlu zagranicznym. Dzia?amy od wielu lat na rynkach ca?ego ?wiata marimpex.net Oferujemy w?giel, w?giel energetyczny, pellet. Dzi?ki do?wiadczeniu i kontaktom, zyskanym przez lata dzia?alno?ci, jeste?my w stanie zaproponowa? naszym klientom towary i us?ugi odpowiadaj?ce ich potrzebom. W swojej ofercie posiadamy równie? lamel, ?uski s?onecznika, mia? energetyczny, surowiec tartaczny, tarcica, cement, i inne. Zapraszamy do wspó?pracy marimpex.net
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel
Produkcja Przemys? > Metale
Biznes Ekonomia > Programy partnerskie

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0

4. Pelet

 • Pelet
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Wentor zajmuje si? sprzeda?? kominków. W ofercie posiada tak?e kominki i piecyki na pelet. Zastosowanie peletu jako surowca opa?owego w odpowiednim kominku zredukuje znacznie koszt ogrzania domku jednorodzinnego i wydatek poniesiony na kominek szybko si? zwróci. Piecyki MCZ na pelet poddaj? si? programowaniu tak jak klasyczne piecyki, bez konieczno?ci rezygnowania z p?omienia obecnego w tradycyjnym piecyku na opa?. Wybieraj?c pelet, ma si? do czynienia ze spalaniem czy?ciejszym w porównaniu z paliwem sta?ym.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz
Zakupy Online > Sklepy internetowe

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pompa ciep?a
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy pompy ciep?a, kot?y na biomas? i pelet, armatur? grzewcza i systemy solarne.
Misj? firmy HERZ jest zapewnienie swoim Klientom stale rosn?cego poczucia komfortu i
podnoszenie poziomu ?ycia poprzez dostarczanie im naszych nieustannie doskonalonych produktów.
Ogrzewanie pomieszcze? z zastosowaniem armatury HERZ ma by? gwarancj? przyjemnego,
ekonomicznego i energooszcz?dnego ciep?a.
Odpowiedzi? firmy HERZ na wyzwania przysz?o?ci s? kompletne systemy grzewcze wykorzystuj?ce energi? odnawialn?:
kot?y na biomas? i pelet HERZ BIOCONTROL, pompy ciep?a HERZ commotherm, systemy solarne HERZ SUNSTAR
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Jan 21, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ikominki – piece i kominki
 • ocena:
 • ocena gości:
Sklep internetowy iKOMINKI.eu oferuje kominki, wk?ady kominkowe, piece kominkowe, piecyki wolno stoj?ce. Kominki to nasza praca i pasja. Wszyscy ju? chyba wiedz?, i? ogrzewanie kominkowe to estetyczny, wydajny i bezpieczny sposób ogrzewania pomieszczenia. W naszej bogatej ofercie znajdziesz piece kominkowe opalane drewnem, oraz piecyki opalane peletem. Oferujemy tak?e piece z p?aszczem wodnym, a tak?e piece kominkowe z piekarnikiem. Oferta handlowa naszego sklepu obejmuje tak?e m.in. wk?ady kominkowe stalowe i ?eliwne, akcesoria przy??czeniowe, rury kominkowe oraz obudowy kominkowe.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Oct 16, 2012 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Najlepszy pellet drzewny do ogrzewania domów
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste? w?a?cicielem domu lub budynku u?yteczno?ci publicznej? Chcesz p?aci? mniej za ogrzewanie? Wybierz ekologiczny pellet prosto od polskiego producenta pelletu drzewnego, jednego z najwi?kszych producentów w Europie. Postaw doskona?? jako?? i atrakcyjn? cen? na pierwszym miejscu - wybieraj?c ekologiczny pellet drzewny Lava lub pellet Olimp, ogrzewasz dom i nie niszczysz ?rodowiska. Nasz pellet produkowany jest wy??cznie z trocin z drzew iglastych takich jak ?wierk czy sosna. W zwi?zku z tym, ?e wspó?pracujemy z Lasami Pa?stwowymi jako dostawc? materia?u, sprawujemy pe?n? kontrol? nad jako?ci? surowca.
Kategoria:   Budownictwo
Dom Wn?trze
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Sep 12, 2014 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0