Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : serwis]
Sortuj wg :
 • Insert GT Gda?sk
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Edikson w swojej ofercie posiada mi?dzy innymi oprogramowanie Insert GT. Program Insert GT jest to kompleksowe oprogramowanie s?u??ce potrzebom punktów handlowych jak i firmom. Posiada wiele funkcji i ma du?o mo?liwo?ci. W ofercie firmy znajduj? si? równie? urz?dzenia fiskalne: kasy fiskalne, drukarki fiskalne, czytniki kodów, metkownice, drukarki etykiet, drukarki paragonowe, oprogramowanie gastronomiczne. Zapewniamy serwis naszych urz?dze? w ca?ym regionie. Serdecznie zapraszamy do naszej firmy, która mie?ci si? w Gda?sku.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel

Data dodania: Feb 19, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Wywrotki.org
 • ocena:
 • ocena gości:
Wywrotki - Ci??arówki segmentu budowlanego. Serwis informacyjny po?wi?cony samochodom ci??arowym typu wywrotka przeznaczonych do prac w segmencie budowlanym. Aktualno?ci tematyczne, opisy pojazdów, komunikaty prawne i drogowe oraz ciekawe filmy. Du?a baza zdj?? z wywrotkami.
Witryna www.wywrotki.org powsta?a z my?l? przekazywania informacji zwi?zanych z bran?? transportow? i budowlan?. W zamierzeniu strona ma równie? pomaga? osobom posiadaj?cym owe pojazdy lub prowadz?cym dzia?alno?? gospodarcz? opieraj?c? si? na wykorzystaniu pojazdów ci??arowych z zabudow?.
Kategoria:   Motoryzacja > Samochody
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Biznes Ekonomia > Praca

Data dodania: Feb 20, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • IC service - Najta?sze we Wroc?awiu us?ugi informatyczne dla Ciebie i Twojej firmy
 • ocena:
 • ocena gości:
Kompleksowa obs?uga informatyczna klientów indywidualnych oraz firm. Zajmujemy si? praktycznie wszystkim co zwi?zane z infrastruktur? informatyczn? w Twoim domu oraz firmie.
Pocz?wszy od instalacji oprogramowania, konfiguracji sprz?tu sieciowego, uruchamiania serwerów pocztowych, sql, www po zapewnianie im infrastruktury sprz?towej w postaci okablowania strukturalnego i sprz?tu aktywnego. Gwarantujemy profesjonalizm oraz NAJNI?SZE ceny we Wroc?awiu.
Kategoria:   Komputery > Us?ugi komputerowe
Komputery > Serwis komputerowy
Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: Mar 30, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Akordeon-Polski Serwis Akordeonowy-Cyja.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Akordeon to nie tylko instrument czy te? przys?owiowe ,, weso?e drzewo". Akordeon to przede wszystkim narz?dzie dzi?ki, któremu uczucie kumulowane wewn?trz serca muzyka ma szans? wy?oni? si? na zewn?trz. Serwis ??czy ludzi kochaj?cych akordeon- amatorów, samouków, uczniów szkó? muzycznych, dzieci, zawodowców. Tworzymy Polsk?, Internetow? Akordeonistyk?. Mamy szerokie plany, które ju? niebawem si? ziszcz?. Je?li pragniesz ZMIENIA? OBLICZE AKORDEONU, tworzy? z nami serwis znajdziesz miejsce u nas w redakcji Serwisu. A je?li chcesz miec przyjació?- ZNAJDZIESZ ICH TUTAJ!!!

ZAPRASZAMY!!!
Kategoria:   Kultura Sztuka > Muzyka
Internet > Portale
Hobby Rozrywka

Data dodania: Apr 22, 2009 Trafień: 9 Ocena: 5.00 Głosów: 2
Najlepszy
 • zdj?cia z wypraw rowerowych, galeria
 • ocena:
 • ocena gości:
Galeria fotografii pochodz?cych z ca?ego ?wiata. Prezentowane zdj?cia przedstawiaj? najpi?kniejsze miejsca które odwiedzili?my podczas wypraw rowerowych.
Album zdj?? ukazuj?cy przepi?kne krajobrazy. Zdj?cia przedstawiaj? ró?ne regiony ?wiata. Pochodz? one ze zbiorów powsta?ych podczas aktywnie prowadzonej turystyki rowerowej.
Kolekcja zdj?? zawieraj?ca kadry z ca?ego ?wiata. Obejmuje ona zdj?cia pochodz?ce z wielokilometrowych wypraw na rowerze.
Zbiór kadrów prezentuj?cy rozmaite regiony ?wiata. Zdj?cia pochodz? z podró?y podczas których naszym ?rodkiem lokomocji by? rower. Przepi?kne krajobrazy ukazuj? pi?kno tych regionów.
Kategoria:   Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek
Sport Turystyka > Ciekawe miejsca
Hobby Rozrywka

Data dodania: Apr 23, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • METEO Serwis monta? okien i drzwi
 • ocena:
 • ocena gości:
METEO Serwis, monta? okien i drzwi. Konserwacja, regulacja, naprawa
drzwi oraz okien PCV i drewnianych Warszawa. Firma Meteo ?wiadczy us?ugi w zakresie serwisu i monta?u stolarki otworowej. G?ównym regionem, w którym ?wiadczymy nasze us?ugi jest Warszawa i jej okolice, jednak w niektórych przypadkach ?wiadczymy je równie? na terenie ca?ej Polski. Naszymi odbiorcami s? zarówno Klienci indywidualni jak równie? du?e obiekty u?yteczno?ci publicznej. Nasze us?ugi od wielu lat utrzymuj? si? na najwy?szym poziomie.

Jeste?my firm? godn? zaufania. Dbaj?c o mienie naszego Klienta, gwarantujemy wysok? jako?? wykonywanych us?ug.

Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Budownictwo
Budownictwo > Okna

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Bartek-Car Serwis wózków wid?owych Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Zajmujemy si? serwisem wózków wid?owych, takich marek jak: Toyota, Still, Komatsu, Jungheinrich, Clark, JCB, Mitsubishi, Nissan, TCM, Caterpilar, Linde.
Nasze wozy serwisowe docieraj? do klientów zlokalizowanych na terenie ca?ego kraju w czasie nie d?u?szym ni? 48h.
Prowadzimy sprzeda? i wynajem u?ywanych wózków wid?owych oraz sprzeda? nowych wózków paletowych.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Transport
Firmy wg bran? > Maszyny
Firmy wg bran? > Wyposa?enie sklepów

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ciekawy darmowy blog.
 • ocena:
 • ocena gości:
Bardzo prosty darmowy blog typu precel. Ca?y czas moderowany, akceptowane tylko unikalne wpisy. Artyku?y s? bardzo szybko indeksowane w wyszukiwarkach dzi?ki bardzo mocnemu i nieustannemu linkowaniu tego bloga. Tak jak pisa?em blog jest darmowy, wystarczy si? zarejestrowa? i ju? mo?na samemu dodawa? teksty. Pami?taj tylko ?e maks trzy linki w jednym tek?cie.
Kategoria:   Internet > Blogi

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Gie?da ?adunków
 • ocena:
 • ocena gości:
Transport, spedycja, ?adunki powrotne i wolne pojazdy to wszystko znajdziesz w serwisie www.wolny?adunek.com.pl , gie?da og?osze?, wpisy firm transportowych. Ko?ystanie z serwisu ca?kowicie za damo. Zapraszamy do wspó?pracy firmy spedycyjne i transportowe.Serwis wolnyladunek.com jest ca?kowicie bezp?atn? baz? informacji na temat wolnych ?adunków, wolnych pojazdów oraz us?ug transportowych. Stworzony zosta? z my?l? o u?ytkownikach którzy tanio pragn? zorganizowa? sobie transport , wracaj? z trasy pustym samochodem lub szukaj? osób które tanio przewioz? ich ?adunek.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Transport

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Serwis, naprawa - Warszawa, Kraków, Wroc?aw, Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis/Naprawa Autoryzowany, Gwarancyjny i Pogwarancyjny na terenie Polskich miast takich jak -

Warszawa, Kraków, Wroc?aw, Pozna?, Szczecin...
Jest wiele miast w których poszukujemy serwisu jednak nie zawsze potrafimy odszuka? odpowiedniego...

Dodawane serwisy do katalogu s? sprawdzane i opiniowane, dzi?ki czemu mo?na si? dowiedzie? przed oddaniem sprz?tu do naprawy czego mo?emy oczekiwa? i komu tak naprawd? to powierzamy.

Na stronie warszawaserwis.pl znajdziecie Pa?stwo kontakt do wielu dobrych serwisów w których b?dziecie mogli dokona? naprawy swojego ukochanego samochodu, lodówki, komputera i innych rzeczy, które uleg?y uszkodzeniu.

Pozdrawiamy
WarszawaSerwis.pl
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie > Warszawa
Kraje Miasta Regiony > Dolno?l?skie > Wroc?aw
Kraje Miasta Regiony > Kraków

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [Następna >]