Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : ubezpieczenia]
Sortuj wg :

1. Do Celu

 • Do Celu
 • ocena:
 • ocena gości:
Najwi?ksza wyszukiwarka polskich us?ug i mieszka? w Londynie. DoCelu jest innowacyjn? wyszukiwark?, która zosta?a stworzona w celu ?atwego i szybkiego pozyskiwania informacji o polskich firmach, us?ugach oraz ofertach mieszkaniowych na terenie Londynu. Na naszej stronie znajduj? si? tak?e istotne dla polskich imigrantów wiadomo?ci dotycz?ce lokalnych instytucji, urz?dów skarbowych, us?ug medycznych, o?rodków religijnych etc.
Kategoria:   Internet > Portale
Internet > Og?oszenia

Data dodania: Feb 23, 2009 Trafień: 7 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ubezpieczenia Ergo Hestia Rzeszów
 • ocena:
 • ocena gości:
Witamy na stronie Agencji Sopockiego Towarzystwa Ubezpiecze? Ergo Hestia S.A.
STU Ergo Hestia SA to jedno z trzech wiod?cych towarzystw ubezpiecze? maj?tkowych w Polsce. To pierwsze i najwi?ksze towarzystwo, które powsta?o w warunkach gospodarki wolnorynkowej, tj. po roku 1989. Jego mocn? pozycj? na rynku potwierdzaj? wyniki finansowe oraz liczne nagrody.
STU Ergo Hestia SA zosta?o zarejestrowane 30 stycznia 1991 roku na podstawie ustawy o dzia?alno?ci ubezpieczeniowej z 1990 roku. Firma za sw? patronk? przyj??a Hesti? - mitologiczn? opiekunk? ogniska domowego. Ergo Hestia oferuje pe?en wachlarz ubezpiecze? dla przedsi?biorstw i klientów indywidualnych.


Przedmiotem naszej dzia?alno?ci s? ubezpieczenia gospodarcze, tj:

* komunikacyjne (AC OC NNW)
* maj?tkowe
* osobowe
* odpowiedzialno?ci cywilnej
* ochrony prawnej

oraz ubezpieczenia na ?ycie, w tym:

* na ?ycie i do?ycie
* posagowe
* z funduszami inwestycyjnymi
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Fundusze, ubezpieczenia
Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy
Biznes Ekonomia > Kredyty mieszkaniowe

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • INFORMATOR KREDYTOWY
 • ocena:
 • ocena gości:
informator kredytowy,kredyty,po?yczki: strona zawiera pe?ny opis dost?pnych na rynku produktów finansowych Ze strony tej mo?na zakupi? bezpo?rednio aktualny produkt finansowy taki jak kredyt hipoteczny,kredyt mieszkaniowy,kredyt refinansowy,kredyt konsolidacyjny,kredyt odnawialny,kredyt obrotowy,szybka po?yczka,ubezpieczenie ,ubezpieczenie nieruchomo?ci,ubezpieczenie podró?ne,ubezpieczenie samochodowe,ubezpieczenie indywidualne,za?o?y? kontow dowolnym banku osobiste jak i firmowe,porówna? oferty na rynku mi?dzybankowym
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Kredyty mieszkaniowe
Biznes Ekonomia > Kredyty hipoteczne
Biznes Ekonomia > Kredyty

Data dodania: Apr 19, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ubezpieczenia przez internet - szybka polisa - tanie ubezpieczenia, OC
 • ocena:
 • ocena gości:
Ubezpieczenia przez internet, szybka polisa, tanie ubezpieczenia. Porównywarka ubezpiecze? online. Wype?niaj?c formularz otrzymujesz 5% zni?ki na zakup polisy. Tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz gdy chcesz si? ubezpieczy?: ubezpieczenia, ubezpieczenie samochodu, tanie oc, ubezpieczenia pojazdów, tanie autocasco, autocasco, ubezpieczenie przez Internet, ubezpieczenia online, porównywarka ubezpiecze?, porównaj ubezpieczenia, ubezpieczenia przez telefon, tanie AC, ubezpieczenia pracowników, ubezpieczenia nieruchomo?ci, porównywanie ubezpiecze?, ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczenia na ?ycie.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Fundusze, ubezpieczenia

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Tanie ubezpieczenia.
 • ocena:
 • ocena gości:
W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo ubezpieczenie dopasowane do Waszych potrzeb.
Dzi?ki wspó?pracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi mo?emy zaproponowa? szereg zni?ek i ubezpieczenie dobrane do Pa?stwa potrzeb:

* SUPER OFERTA NA NOWE SAMOCHODY (DO 5 LAT).
* Zni?ka na nowe samochody do 25%.
* Atrakcyjne pakiety dla poszczególnych marek samochódow.
* Pakiet OC, AC, NNW, Assistance dla osób poni?ej 25 roku nie posiadaj?cych zni?ek w bardzo korzystnej cenie.
* Zni?ka za zni?k? - za wypracowan? zni?k? w OC mo?emy zaproponowa? zni?ki w AC.
* Bardzo korzystna oferta dla osób z dobrym/bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia i wiekiem powy?ej 25 lat.
* Ekspresowa wycena i dobór w?a?ciwego pakietu ubezpieczenia przez telefon (062) 590 80 96 lub 0 664 627 077 oraz gg:12715924.

Oferujemy równie? mo?liwo?? ubezpieczenia przez internet.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Fundusze, ubezpieczenia
Biznes Ekonomia
Kraje Miasta Regiony > Wielkopolskie

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • SKOK im. Z. Chmielewskiego
 • ocena:
 • ocena gości:
Spó?dzielcza Kasa Oszcz?dno?ciowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego.

Tanie, praktyczne po?yczki dla osób fizycznych i prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?, kredyty konsumpcyjne i konsolidacyjne, atrakcyjne lokaty z oprocentowaniem sta?ym i zmiennym, rachunki oszcz?dno?ciowo-rozliczeniowe ROR, rachunki systematycznego oszcz?dzania, ubezpieczenia osób, mienia i komunikacyjne.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Banki

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ubezpieczenia na ?ycie
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis w, którym omawiamy i porównujemy ubezpieczenia. Uwydatniamy na co trzeba zwraca? uwag? przy wyborze ubezpieczenia i jakie s? ukryte koszty ubezpiecze? oraz ryzyko z nimi zwi?zane. Na naszym rynku znajdziemy wiele atrakcyjnyh produktów ubezpieczeniowych, ale warto zwróci? uwag? tylko na kilka z nich. Na pewno Assistance znajdziemy w bardzo korzystnych dla nas pakietach. Od wielu lat równie? i rewelacyjnie prezentuje si? oferta ubezpiecze? transportowych OCPD w kraju i za granic?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Fundusze, ubezpieczenia
Biznes Ekonomia > Banki

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • Ubezpieczenie od nieszcz??liwych wypadków Wielka Brytania
 • ocena:
 • ocena gości:
Przezorny zawsze ubezpieczony, ta m?dro?? ?yciowa jest jak najbardziej aktualna. Ka?dy dobrze wie, ?e od nieszcz??liwych wypadków warto by? ubezpieczonym. Jednak równie istotnym jest aby posiada? rzeteln? wiedz? na temat wykupionego ubezpieczenia. Tutaj z pomoc? przychodzi nasz serwis internetowy, który jest praktycznym przewodnikiem po ubezpieczeniach od nieszcz??liwych wypadków.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Inne

Data dodania: Dec 9, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Generali - tanie ubezpieczenia
 • ocena:
 • ocena gości:
Generali proponuje tanie ubezpieczenia firm oraz klientów indywidualnych (ubezpieczenie OC, AC, zdrowotne, turystyczne, ubezpieczenia domu, mieszkania, kosztów nauki i in.), a tak?e mo?liwo?? przyst?pienia do OFE (Otwartego funduszu emerytalnego), który zapewni bezpieczn? emerytur?. Oferta Grupy Generali w Polsce: tanie ubezpieczenia grupowe i indywidualne (zdrowotne, turystyczne, samochodowe), ubezpieczenie mieszkania lub domu, fundusze inwestycyjne, OFE... Informacje, ceny, promocje plus mo?liwo?? zakupu online.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Fundusze, ubezpieczenia

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ubezpieczenia oc ofe - ubezpieczenie samochodowe i emerytalne
 • ocena:
 • ocena gości:
Ubezpieczenia oc, ofe, ac. Oferujemy tanie ubezpieczenia OC AC.
Ponadto ubezpieczenia samochodowe i OFE online.
W naszym serwisie mo?na Wyliczy? sk?adk? w kalkulatorach OC i AC.
Posiadamy kalkulatory ubezpieczenia mieszka?,firm i wiele innych.
Zapraszamy do korzystania z naszych us?ug.Ubezpieczenia oc, ofe, ac. Oferujemy tanie ubezpieczenia OC AC.Ponadto ubezpieczenia samochodowe i OFE online. W naszym serwisie mo?na Wyliczy? sk?adk? w kalkulatorach OC i AC.Posiadamy kalkulatory ubezpieczenia mieszka?,firm i wiele innych.
Zapraszamy do korzystania z naszych us?ug.
Kategoria:   Biznes Ekonomia

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 [Następna >]