Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : zwiedzanie]
Sortuj wg :
 • Biuro Podró?y ADO - S.A.R.T. - ado.turystyka.net -
 • ocena:
 • ocena gości:
Polecaj?c imprezy stawiamy na profesjonalizm - sprawdzeni kontrahenci, kadra wykwalifikowanych rezydentów i pilotów, wysokiej jako?ci i bezpieczny transport, ciekawe programy fakultatywne. Do?o?yli?my wszelkich stara?, by jako?ci proponowanych us?ug towarzyszy?a przyst?pna cena. Zapraszamy do Turcji, Grecji, W?och, Egiptu, Hiszpanii, oraz Ameryki Pó?nocnej. Ale równiez do Czech, S?owacji, na W?gry, do Polski, do Chorwacji ... ?yczymy udanych wakacji.
Kategoria:   Sport Turystyka > Biura podró?y
Sport Turystyka > Wczasy i wakacje
Sport Turystyka > Bilety lotnicze

Data dodania: May 13, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Geolokalizacyjny Portal Turystyczny Kierunek Polska
 • ocena:
 • ocena gości:
Portal turystyczny po?wi?cony najpi?kniejszym i najciekawszym miejscom w Polsce. Przedstawia najbardziej interesuj?ce atrakcje turystyczne. Strona zawiera praktyczne informacje na temat noclegów, obiektów gastronomicznych, zabytków, obiektów kulturalnych, sportowych i szlaków turystycznych. Lokalizacj? wszystkich obiektów przedstawiaj? wygodne do wydrukowania mapy turystyczne. U?ytkownicy serwisu maj? mo?liwo?? dodawania nowych wpisów i zdj??, a tak?e oceniania istniej?cych ju? obiektów.
Kategoria:   Sport Turystyka
Sport Turystyka > Serwisy turystyczne

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

3. Austria

 • Austria
 • ocena:
 • ocena gości:
Republika Austrii (Österreich) szczyci si? wielowiekow? tradycj? historyczn? i kulturaln?. Tereny wchodz?ce w sk?ad dzisiejszej Austrii by?y odwiedzane ju? w staro?ytno?ci przez wojska Cesarstwa Rzymskiego, które zak?ada?y w Panonii fortece strzeg?ce pó?nocnych rubie?y Imperium. W taki sposób Rzymianie za?o?yli m.in. Vindobon?, czyli obecny Wiede?, który od wielu lat stanowi formaln? stolic? pa?stwa. Swój rozwój Austria zawdzi?cza s?ynnej i kontrowersyjnej dynastii Habsburgów, dzier??cej tron wiede?ski niemal bez przerwy, od ?redniowiecza do ko?ca wieku XIX.
Kategoria:   Sport Turystyka > Wakacje
Sport Turystyka > Wczasy i wakacje
Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek

Data dodania: Dec 25, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • WYCIECZKI OBJAZDOWE BIURO PODRÓ?Y ADVENTURE
 • ocena:
 • ocena gości:
Czy ju? zwiedzi?e? najciekawsze miejsca w Europie i na ?wiecie? Je?li nie serdecznie zapraszamy do naszego biura! Posiadamy szeroki wybór wycieczek objazdowych samolotem i autokarem m.in. do Pary?a, Rzymu, Wenecji, Mediolanu, Aten, Barcelony, Londynu, Dubrownika, Pragi, Wiednia, Bratys?awy, Budapesztu, Petersburga, Wilna, Lwowa i innych. Oprócz tego wczasy w Egipcie, Turcji, Tunezji, Grecji, Bu?garii, Hiszpanii, Chorwacji i innych. Oferty ponad 140 biur podró?y z ca?ej Polski. Obozy m?odzie?owe, pielgrzymki, pobyty sanatoryjne. Mo?liwo?? rezerwacji on-line.
Kategoria:   Sport Turystyka > Biura podró?y
Sport Turystyka > Last minute
Sport Turystyka > Wczasy i wakacje

Data dodania: Jan 8, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Makadi Bay
 • ocena:
 • ocena gości:
Makadi Bay to atrakcyjny turystycznie obszar z pi?knymi pla?ami, usytuowanymi wzd?u? rozleg?ej zatoki Makadi. Jeszcze niedawno to miejsce przypomina?o pustyni?, dzisiaj jest jednym z najch?tniej odwiedzanych i najbardziej ekskluzywnych nadmorskich kurortów. Komfortowe hotele, zró?nicowana oferta sportów wodnych i kryszta?owo czysta woda sprawiaj?, ?e Makadi Bay cieszy si? nies?abn?c? popularno?ci? w?ród turystów.
Kategoria:   Sport Turystyka > Last minute
Sport Turystyka > Serwisy turystyczne

Data dodania: Feb 28, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

6. Sibenik

 • Sibenik
 • ocena:
 • ocena gości:
W pó?nocnej cz??ci Dalmacji, tu? przy uj?ciu rzeki Krka znajduje si? Šibenik. Miasto za?o?one w XI w, by?o wówczas jednym z pierwszych s?owia?skich osad na tym terenie.
To dalmaty?skie miasteczko wielokrotnie by?o pod ró?nym panowaniem. Najd?u?ej, bo od 1412 r. do 1797 r., Šibenik znajdowa? si? w obr?bie Republiki Weneckiej. Jego bujny rozkwit przypad? na wieki ?rednie i czasy odrodzenia. Warto zwiedzi?: katedr? ?w. Jakuba, jedn? z najpi?kniejszych w Dalmacji, któr? wzniesiono w latach 1431-1536 z marmuru i kamienia ciosanego, Pa?ac Rektorów (Kneževa Pala?a), ko?ció? ?w. Jana Chrzciciela z XVI w. i cerkiew ?w. Spasa z XIV w., w której znajduje si? pi?kny zbiór ikon.
Kategoria:   Sport Turystyka > Wczasy i wakacje
Sport Turystyka > Last minute

Data dodania: May 21, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

7. Sibenik

 • Sibenik
 • ocena:
 • ocena gości:
W pó?nocnej cz??ci Dalmacji, tu? przy uj?ciu rzeki Krka znajduje si? Šibenik. Miasto za?o?one w XI w, by?o wówczas jednym z pierwszych s?owia?skich osad na tym terenie.
To dalmaty?skie miasteczko wielokrotnie by?o pod ró?nym panowaniem. Najd?u?ej, bo od 1412 r. do 1797 r., Šibenik znajdowa? si? w obr?bie Republiki Weneckiej. Jego bujny rozkwit przypad? na wieki ?rednie i czasy odrodzenia. Warto zwiedzi?: katedr? ?w. Jakuba, jedn? z najpi?kniejszych w Dalmacji, któr? wzniesiono w latach 1431-1536 z marmuru i kamienia ciosanego, Pa?ac Rektorów (Kneževa Pala?a), ko?ció? ?w. Jana Chrzciciela z XVI w. i cerkiew ?w. Spasa z XIV w., w której znajduje si? pi?kny zbiór ikon. Ogl?danie tych wspania?ych zabytków warto przerwa? na chwil? i pocz?stowa? si? regionalnym przysmakiem: koktajlem z ?ó?tego sera i warzyw.
Kategoria:   Sport Turystyka > Last minute
Sport Turystyka > Wakacje

Data dodania: Jun 7, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pomniki Wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Per?? po?udniowo-zachodniej Polski, któr? odkrywaj? na nowo tury?ci z kraju i ze ?wiata jest Wroc?aw - miasto o ponad tysi?cletniej tradycji. Tu historia spotyka si? z nowoczesno?ci? i to w?a?nie Wroc?aw jest obecnie najch?tniej wybieranym miejscem spotka? ludzi kultury, nauki, biznesu, a tak?e studentów i turystów. Wroc?aw nie nale?y do grona miast anonimowych - zabytki, które tu mo?na zobaczy?, na sta?e pozostaj? w pami?ci, a miejsca magiczne jak Rynek czy Ostrów Tumski, sprawiaj?, ?e przyjezdni zawsze chc? tu jeszcze wróci?. Wroc?aw to miasto pi?knych pomników i rze?b, które mo?na spotka? prawie na ka?dym kroku. Niektóre, tak jak Szermierz czy Fredro s? symbolami Wroc?awia i widniej? na wielu pocztówkach, inne maj? z kolei bardzo wielkie znaczenie dla wroc?awian.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > Dolno?l?skie > Wroc?aw
Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek
Kraje Miasta Regiony > Dolno?l?skie

Data dodania: Sep 3, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Portal turystyczny
 • ocena:
 • ocena gości:
Internetowe biuro podró?y oferuje wyjazdy szyt? na miar?, wczasy last minute, rezerwacje miejsc w hotelach w Polsce i na ca?ym ?wiecie, bilety autokarowe, wycieczki objazdowe, wyjazdy szkolne, wycieczki ??czone zwiedzaj i odpoczywaj. Biuro oferuje wyjazdy do takich miejsc jak Ameryka, Australia i Oceania, Antarktyda, Europa, Polska. Na portalu znajdziesz tak?e ciekawe artyku?y, porady. Sprawdzanie dost?pno?ci miejsc odbywa si? na bie??co, a rezerwacja jest bardzo intuicyjna, szybka i ?atwa. Wspó?pracujemy ze sprawdzonymi biurami podró?y i organizatorami imprez turystycznych. Oferujemy pe?en profesjonalizm i pe?ne zaanga?owanie naszych konsultantów 7 dni w tygodniu.
Kategoria:   Sport Turystyka > Biura podró?y
Sport Turystyka > Bilety lotnicze
Sport Turystyka > Last minute

Data dodania: Dec 15, 2010 Trafień: 0 Ocena: 4.00 Głosów: 1
 • Portal turystyczny
 • ocena:
 • ocena gości:
Biuro Podró?y Travel7 zaprasza na portal w którym znajdziecie opisy biur podró?y, galeri? zdj?? z wielu miast na ?wiecie, wiadomo?ci turystyczne, forum i opinie o hotelach. Na naszym portalu posiadamy oferty dla wyjazdów grupowych, singli, seniorów, wycieczek szkolnych. Zajrzyj na stron? internetow?, a je?li nie znajdziesz oferty dla siebie napisz do nas. Nasi konsultanci to profesjonali?ci którzy odpowiedz? na ka?de zapytanie czekamy zatem na Was przez ca?y tydzie? pod numerem telefonu 33 4880333. Serdecznie zapraszamy na stron? internetow? www.travel7.pl
Kategoria:   Sport Turystyka > Biura podró?y
Sport Turystyka > Serwisy turystyczne
Internet > Portale

Data dodania: Dec 15, 2010 Trafień: 0 Ocena: 4.00 Głosów: 1

Strony: 1 2 [Następna >]