Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Budownictwo > Instalacje sanitarne  

Linki
 • ?azienki z klas?
 • ocena:
 • ocena gości:
Chcesz mie? w swoim domu pi?kn? i przemy?lan? ?azienk?? Szukasz pomys?ów i inspiracji jakie wybra? p?ytki ceramiczne, jaka armatura sanitarna sprawdzi si? u Ciebie najlepiej? Odpowiedzi na wszystkie te pytania oraz wiele innych znajdziesz na stronach naszego ?azienkowego wortalu. Z nami zbudujesz i wyposa?ysz ?azienk? jak z pi?knego, wielogwiazdkowego hotelu.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz

Data dodania: Feb 4, 2009 Trafień: 8 Ocena: 0.00 Głosów: 0

2. MCL EKO

 • MCL EKO
 • ocena:
 • ocena gości:
Na naszej stronie znajdziesz pe?en asortyment produktów przydatnych przy odwadnianiu domów, parkingów, ulic. S? to m.in. komory drena?owe wytrzymuj?ce nacisk 14,5 ton/o?. Systemy do zagospodarowywania wód deszczowych zbudowane z komór drena?owych SC gromadz? i infiltruj? wody deszczowe do gruntu z dróg, autostrad oraz zurbanizowanych terenów miejskich.
Wszechstronno?? ich zastosowania sprawdzi?a si? zarówno w wielkich projektach przemys?owych i sportowych, jak równie? w rozwi?zaniach indywidualnych, takich jak odwadnianie dachów domów jednorodzinnych. Komory drena?owe zapewniaj? ochron? i uzupe?nienie zasobów wód podziemnych oraz ograniczaj? zagro?enia powodziowe.
S? równie? rynny, drena? opaskowy i wiele innych.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Mar 14, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Hydraulik Kraków tel.792-256-055 Pogotowie hydrauliczne - ?wiadczymy us?ugi na terenie Krakowa i oko
 • ocena:
 • ocena gości:
Hydraulik Kraków tel.792-256-055 Pogotowie hydrauliczne
- ?wiadczymy us?ugi na terenie Krakowa i okolic w zakresie:

* AWARYJNE US?UGI HYDRAULICZNE- ca?odobowo!
* przeróbki instalacji mied?, plastik, ocynk, PCV
* monta? bojlerów, ogrzewaczy wody, pieców gazowych, kuchni gazowych
* sprawdzanie szczelno?ci instalacji gazowych - POSIADAMY NIEZB?DNE UPRAWNIENIA
* monta? pieca ?azienkowego, termy, kuchni gazowej
* bia?y monta?, wymiany armatury
* udra?nianie odp?ywów kanalizacyjnych, naprawa sp?uczek
* naprawa pieców gazowych - przegl?dy, czyszczenie i regulacja- serwis po gwarancyjny
* naprawa uszkodzonych rur, zaworów, kranów oraz inne naprawy i monta?e
* Naprawa urz?dze? gazowych.
* Doszczelnianie instalacji gazowej
* Lokalizacja wycieków gazu

Wykonujemy próby szczelno?ci instalacji gazowej.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Budownictwo > Remonty
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Mar 26, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • CEMAR - PH Cemar Sp. Jawna - kompletne wyposa?enie ?azienek i kuchni, glazura, terakota i gresy w Wa
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy kompletne wyposa?enie ?azienek i wn?trz w wszelkiego rodzaju ok?adziny ceramiczne - p?ytki, kafelki, gresy polerowane, glazur? i terakot?. Proponujemy pa?stwu zakup produktów czo?owych polskich producentów. W ramach pomocy oferujemy fachowe doradztwo przy zakupie ceramiki i sanitariatów, wysokie rabaty oraz dowóz do klienta - gratis! Cemar - ?azienki dla Ciebie - zapraszamy!
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Budownictwo > Materia?y budowlane

Data dodania: Mar 30, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Hydraulik Warszawa, Remonty Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
?wiadczymy us?ugi w zakresie kompleksowych prac hydraulicznych oraz prac remontowo-budowlanych. Z du?ym sukcesem funkcjonujemy na terenie Warszawy. Jeste?my zespo?em z wieloletnim do?wiadczeniem, który posiada spor? praktyk? oraz wszelkie wymagane uprawnienia. Zespó? sk?ada si? z wyspecjalizowanych pracowników, którzy znaj? swój fach i posiadaj? odpowiedni? wiedz?. Naszym atutem jest w szczególno?ci wysok? jako?? us?ug oraz konkurencyjne ceny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami: 608 030 767 us?ugi hydrauliczne oraz 728 138 293 us?ugi remontowo-budowlane
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Budownictwo > Remonty
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Technika Grzewcza i Sanitarna Krzysztof Ostojski Wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my firm? instalatorsk? od 2006 roku. Wykonujemy: instalacje wodne, instalacje grzewcze, instalacje gazowe. S?u?ymy doradztwem w zakresie rozwi?za? techniki grzewczej oraz dostarczania ciep?ej wody. Nasze specjalno?ci to: instalacje wodno-kanalizacyjne, kot?ownie i systemy grzewcze, pompy ciep?a,systemy solarne-kolektory s?oneczne,centralny odkurzacz. Dzi?ki fachowemu doradztwu zaoszcz?dzisz Swoje pieni?dze.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Instalacje sanitarne

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Instalator Katowice
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy ca?odobowe us?ugi hydrauliczne i instalacyjne. Terenem dzia?ania s? Katowice i o?cienne miejscowo?ci jak Chorzów, Siemianowice ?l?skie, Sosnowiec, Mys?owice, Tychy, Zabrze czy Bytom. Ca?odobowo usuwamy awarie, montujemy i naprawiamy armatur?, przepychamy kanalizacj?. Dzia?amy od wielu lat i solidnie wykonujemy swoj? prac?. Zach?camy do korzystania z naszych us?ug.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Budownictwo

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Umywalki nablatowe, umywalki
 • ocena:
 • ocena gości:
Sklep internetowy prowadzi sprzeda? produktów z zakresu wyposa?enia ?azienek armatury ?azienkowej i kuchennej. Produkty oferowane w sklepie charakteryzuj? si? wysok? jako?ci? i umiarkowan? cen?. Naszym klientom gwarantujemy obs?ug? na najwy?szym poziomie, terminow? realizacj? zamówie? oraz satysfakcj? z zakupionego towaru. Serdecznie zapraszamy na zakupy.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Internet > Sklepy internetowe

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • ?rodki myj?co odt?uszczaj?ce z dodatkiem inhibitora korozji
 • ocena:
 • ocena gości:
Wiele t?uszczy osiada na wszelkiego rodzaju maszynach urz?dzeniach. Zajmujemy si? odt?uszczaniem poprzez dodanie inhibitora korozji. Do czyszczenia wykorzystujemy tak?e ?rodki myj?co odt?uszczaj?ce, które usuwaj? wszelkiego rodzaju trudne do usuni?cia zabrudzenia. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej oraz zapoznania si? z nasz? interesuj?c? oferta.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Budownictwo > Instalacje sanitarne

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • KMB – wyroby ze stali nierdzewnej – okapy, narozniki, panele sufitowe,kotwy, posadzki,
 • ocena:
 • ocena gości:
KMB STEEL PRODUCT jest ca?kowicie polsk? firm? projektowo - handlowo - us?ugow?, oferuj?c? elementy ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. W naszej ofercie znajduj? sie nast?puj?c wyroby: kotwy, kratki wentylacyjne, obejmy na rury, os?ony na rury, panele sufitowe, po??czenia ko?nierzowe, posadzki, naro?niki, numery budynków, odbojniki, por?cze, balustrady, okapy, podesty, pó?ki, rega?y, wózki, kana?y, wpusty, odwodnienia liniowe, punktowe, w?azy-czyszczaki oraz urz?dzenia dla przemys?u spo?ywczego.Adres strony: www.kmb-steelproduct.eu
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Dom Wn?trze > Meble metalowe
Produkcja Przemys? > Metale

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 12 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags