Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe  

Linki
 • Nagrobki
 • ocena:
 • ocena gości:
Tempus Polska to firma wykonuj?ca us?ugi kamieniarskie. Wizytówk? przedsi?biorstwa jest bogata oferta nagrobków granitowych produkowanych z szerokiej gamy kamieni naturalnych ca?ego ?wiata. Profesjonalny zespó? fachowców s?u?y pomoc? przy wyborze projektu nagrobka oferuj?c w?asne propozycje lub realizuj?c najbardziej oryginalne pomys?y klienta. Na stronie mo?na znale?? katalog nagrobków jak i cennik. Dost?pne s? równie? wszystkie dodatki.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe

Data dodania: Mar 26, 2009 Trafień: 24 Ocena: 1.00 Głosów: 1
 • US?�UGI BRUKARSKIE Pozna?�, BRUKARSTWO Pozna?�
 • ocena:
 • ocena gości:
Us?ugi brukarskie na wysokim poziomie, nasze prace wykonujemy na terenie Poznania i okolic
Firma DOR-BRUK zajmuje si? kompleksowymi us?ugami brukarskimi, pracami wyko?czeniowymi równie? dociepleniamii budynków, zak?adaniem ogrodów, budow? oczek wodnych. Ponadto prowadzimy sprzeda? kostki granitowej i brukowej, a tak?e innych materia?ów budowlanych. W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo tak?e trawniki na rolce i pod?o?a ogrodnicze.
Kategoria:   Budownictwo > Docieplenia
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe
Dom Wn?trze > Ogrody

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Marmur Granit
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Pamir istnieje od grudnia 1979 r. Oferuje elementy marmurowe i granitowe do wyko?czenia i wyposa?enia obiektów mieszkalnych i u?ytecznosci publicznej. W ofercie posiadamy marmury, granity, konglomeraty, p?ytki, elewacje, parapety. Oferta kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i architektów, firm budowlanych, inwestorów i zak?adów kamieniarskich.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe
Budownictwo > Materia?y budowlane

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 10 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kostka granitowa, Transport, Spedycja | e-granity.
 • ocena:
 • ocena gości:
Kostka granitowa jest trwa?a i elegancka. Ró?norodno?? barw i rozmiarów sprawia, i? doskonale sprawdza si? jako nawierzchnia podjazdów, placów oraz ?cie?ek w ogrodzie.

Wyroby granitowe s? bardzo wytrzyma?e na zmienne warunki atmosferyczne. Rze?by granitowe przez lata zachowuj? swój wygl?d, bez konieczno?ci drogich konserwacji. Doskonale nadaj? si? jako ozdoby ogrodowe. Schody ogrodowe poza wzgl?dami estetycznymi i ?atwo?ci? w utrzymaniu, s? tak?e dobrym wyborem pod wzgl?dem bezpiecze?stwa. Maj?c do dyspozycji ró?nej wielko?ci p?ytki i bloki granitowe mo?emy dowolnie formowa? wygl?d schodów i podestów.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Firmy wg bran? > Transport
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe

Data dodania: Dec 3, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Brukarstwo Wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Uk?adanie kostki granitowej, ogrodzenia, prace ziemne. Nasza firma zajmuje si? profesjonalnymi pracami zwi?zanymi z kostk? brukow?.Nasi fachowcy gwarantuj? bardzo dobr? jako?? realizacji. Dzi?ki wieloletniej wspó?pracy z producentami nasza oferta jest atrakcyjna cenowo. Profesjonalne uk?adanie kostki brukowej, ogrodzenia, drena?e. Nasza firma zajmuje si? profesjonalnymi pracami zwi?zanymi z granitem.Nasi fachowcy
gwarantuj? bardzo dobr? jako?? realizacji. Dzi?ki d?ugoletniemu do?wiadczeniu z producentami nasza oferta jest tania.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe

Data dodania: Dec 5, 2009 Trafień: 7 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Zlewozmywaki kuchenne. PROMAR - sklep internetowy.
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy szerok? gam? zlewozmywaków kuchennych - granitowych, kwarcowych i kompozytowych. Ich unikalna stylistyka oraz bogata kolorystyka sprawiaj?, i? ka?da kuchnia nabiera niezwyk?ego charakteru. Do ka?dego zlewozmywaka granitowego oferujemy bateri? w kolorze zbli?onym do koloru zlewu, a niektóre modele mog? zosta? wykonane wg wzornika koloru Klienta.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe
Dom Wn?trze > Kuchnie
Internet > Sklepy internetowe

Data dodania: Jan 29, 2010 Trafień: 3 Ocena: 3.00 Głosów: 2
 • Kamie? murowy
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my w ?cis?ej czo?ówce polskich firm specjalizuj?cych si? w dystrybucji kamienia i grysów ozdobnych. Jako firma Filar sprzedajemy nim od 1955 roku. Dok?adnie zajmujemy si? obróbk?, przemia?em i sprzeda?? rozmaitego rodzaju kamienia budowlanego zarówno dla klientów indywidualnych ale i dla centrów i sklepów ogrodniczych. W ostatnich czasach bardzo szykownym wyko?czeniem jest kamie? murowy. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y budowlane
Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe

Data dodania: Mar 2, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Katowice – kominki, wk?ady, piece
 • ocena:
 • ocena gości:
Budmatic to firma dzia?aj?ca na naszym rynku od 1994 roku. Zajmuje si? wykonawstwem kominków, grzewczych systemów kominkowych, a tak?e sprzeda?? oraz monta?em piecokominków i wk?adów kominkowych. Nasze urz?dzenia produkowane s? przez czo?owych producentów na rynku ?wiatowym. Materia?y z których s? wykonane gwarantuj? d?ugoletni? i bezawaryjn? prac?. Oferujemy urz?dzenia w ró?nych kszta?tach oraz wymiarach. Dajemy d?ugoterminowa gwarancje na obudowy.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe

Data dodania: Jul 9, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Andrzej-Granit.pl - Kostka Granitowa
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma "Andrzej-Granit" jest producentem wyrobów z kamienia naturalnego, specjalizujemy si? w produkcji wysokiej jako?ci kostki granitowej, kamienia murowego oraz innych materia?ów budowlanych z kamienia.

Nasz? dewiz? jest fachowo?? i terminowo??, wyró?nia nas indywidualne podej?cie do ka?dego klienta, oraz atrakcyjne ceny naszych produktów - jako firma z wieloletnim do?wiadczeniem w bran?y kamieniarskiej, s?u?ymy tak?e specjalistycznym doradztwem technicznym w zakresie budowlanych us?ug kamieniarskich.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Sep 3, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kamieniarstwo Bia?ystok, Rze?by Bia?ystok - TopArtStone
 • ocena:
 • ocena gości:
TopArtStone - Kamieniarstwo Bia?ystok jest zak?adem istniej?cym od 1976 roku. G?ównie zajmujemy si? wykonywaniem nagrobków wed?ug projektów indywidualnych oraz kamieniarskich elementów wystroju wn?trz, takich jak: parapety, blaty kuchenne, kominki, schody.
Ponadto zajmujemy si? sprzeda?? oraz realizacj? indywidualnych zamówie? dotycz?cych rze?b sakralnych, rze?b ogrodowych i do u?ytku wn?trzarskiego. ?wiadczymy us?ugi w zakresie projektowania wn?trz, ogrodów oraz mebli.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe
Dom Wn?trze > Projektowanie ogrodów

Data dodania: Sep 3, 2010 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags