Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Budownictwo > Materia?y budowlane > Piaskowiec  

Linki
 • Kostka granitowa
 • ocena:
 • ocena gości:
Granity najcz??ciej znajduj? zastosowanie na cmentarzach, gdzie wykorzystywane s? do budowy nagrobków. Poniewa? s? dost?pne w wielu kolorach potrafi? zaspokoi? wymagania nawet najbardziej wybrednego klienta. Granity s? wyj?tkowo trwa?ymi i wytrzyma?ymi kruszywami, dzi?ki czemu idealnie pasuj? do wyka?czania pomieszcze? kuchennych.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane > Piaskowiec

Data dodania: Feb 5, 2009 Trafień: 21 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kopalnia piaskowca kamie? elewacyjny kominki piaskowiec pawlik
 • ocena:
 • ocena gości:
Polska kopalnia naturalnego piaskowca. www.piaskowce.com – firma rodzinna powsta?a w 2001 roku. Firma zajmuje si? wydobyciem i obróbka kamienia naturalnego dla potrzeb budownictwa. Wydobycie prowadzimy z miejscowo?ci Grabowie w odleg?o?ci 30 km od Radomska. Piaskowiec wydobywamy ze z?ó?: ”Grabowie”, „Che?mska Góra”,„ Che?mska Góra II”,„ Che?mska Góra III”. Obróbk? prowadzimy w zak?adzie zlokalizowanym przy kopalniach. W swej ofercie posiadamy: obudowy kominkowe, gzymsy frezowane, kamie? elewacyjny, kamie? ogrodowy, p?yty fasadowe, elementy kominkowe Wi?cej i9nforamacji na stronie internetowej http://www.piaskowce.com
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane > Piaskowiec
Dom Wn?trze > Kominki

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 12 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • Grille Ogrodowe
 • ocena:
 • ocena gości:
?wiadczymy Us?ugi Kamieniarskie dla domu i jego otoczenia. Zajmujemy si? produkcj? grilli ogrodowych oraz w?dzarni. Prowadzimy sprzeda? szerokiej gamy kamienia. Oferujemy kamie? elewacyjny, kamie? na posadzki, chodniki, podjazdy, tarasy. Zajmujemy si? monta?em kamiennych schodów, obk?adaniem elewacji, murowaniem (murki oporowe, ogrodzenia).
Posiadamy sk?ad kamienia. Oferujemy fachow? pomoc i doradztwo w przygotowaniu i doborze kamienia, oraz w sposobie wykonania Pa?stwa projektu.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane > Piaskowiec
Dom Wn?trze > Kominki

Data dodania: Apr 12, 2010 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kamieniarstwo Gda?sk
 • ocena:
 • ocena gości:
Pracownia Kamieniarska GrAnt powsta?a w 1980 roku. Posiadamy du?e do?wiadczenie w obróbce kamienia naturalnego. Du?ym atutem jest doskonale wykwalifikowana oraz do?wiadczona za?oga, dlatego nasze produkty posiadaj? bardzo wysok? jako??. Zajmujemy si? tak?e wykonaniem i instalacj? wysokiej klasy kominków. Dysponujemy szerokim asortymentem granitów, marmurów, trawertynów, piaskowca co niebywale skraca czas realizacji zamówie?.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane > Piaskowiec
Dom Wn?trze > Kominki

Data dodania: Jun 7, 2010 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • kamie? elewacyjny i dekoracyjny na elewacje i ogrodzenia.
 • ocena:
 • ocena gości:
Produkujemy dla Pa?stwa od 1989 r. sztuczny kamie? na: elewacje, ogrodzenia, ?ciany, coko?y, kominki, kominy, grille, ?cie?ki ogrodowe, obrze?a basenów. Oferujemy najwi?ksz? na rynku ilo?? wzorów: piaskowiec d?utowany, valenzia, cartagena, otoczak, wiejski, angielski, melan?, pustynny, cascata, colorado, arkanzas, rafowy i grecki, w przygotowaniu siedem nowych wzorów kamienia. W ka?dym wzorze kamienia otrzymujecie Pa?stwo kilkadziesi?t ró?nych elementów dzi?ki czemu po u?o?eniu kamienia na powierzchni trudno znale?? taki sam element. Do produkcji kamienia stosujemy najwy?szej klasy materia?y i barwniki, nawet po wielu latach nasz kamie? nie zmienia koloru, zachowuje ?wie?o?? i ?adny wygl?d. Kamie? produkujemy w dowolnej kolorystyce na ?yczenie klienta. Stosujemy wyj?tkow? technologi? barwienia, która sprawia, ?e nasz kamie? do z?udzenia wygl?da jak kamie? naturalny. Nasz personel pomo?e Pa?stwu wybra? odpowiedni rodzaj kamienia, doradzi jaki kolor kamienia wybra?, pomo?e zorganizowa? jego transport oraz poleci firm?, która ten kamie? u?o?y dla Pa?stwa. Udzialamy gwarancji na nasze wyroby. Kupujecie Pa?stwo u nas niezwyk?y kamie?, którego jako?? przewy?a jego cen?.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe
Budownictwo > Materia?y budowlane > Piaskowiec
Dom Wn?trze > Kominki

Data dodania: Jul 6, 2010 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • kominki rze?by p?askorze?by renkodze?a na zamówienie
 • ocena:
 • ocena gości:
Witam strona po?wi?cona promowaniu rze?b p?askorze?b kominków,figur,donic,ozdób ogrodowych, elewacji wszystkich elementów r?cznie rze?bionych w naturalnym kamieniu piaskowcu które ??czom w sobie pi?kno i trwa?o?ci na stronie umieszczone s? w?asne prace zrobione na terenie powiatu radomszcza?skiego z naturalnego kamienia piaskowca, Po konsultacji z klientem,prace wykonywane s? r?cznie co daje nam niepowtarzalno?? pracy dysponuje kamieniem elewacyjnym zainteresowanych prosz? o kontakt: MIETEK 502056290 [url=http://www.piaskowiec24.republika.pl/]zapraszam na stron?[/url]lub bezpo?redni lik do [url=https://picasaweb.google.com/105545260220004089421/RzezbyKominkiZPiaskowca?feat=embedwebsite#]fotek[/url]
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y budowlane > Piaskowiec
Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo

Data dodania: Feb 10, 2011 Trafień: 9 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • Trwa?e schody kamienne - Kamted.
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma produkuje na zamówienie wysokiej jako?ci schody kamienne z granitu, marmuru oraz piaskowca. Realizuje us?ug? wraz z monta?em na terenie województwa mazowieckiego. Kamted tak?e specjalizuje si? w innych pracach zwi?zanych z kamieniarstwem, wykonuje blaty kamienne, posadzki, parapety, wangi, s?upy oraz inne wyroby kamieniarskie. Przedsi?biorstwo Kamted to firma z ponad dwudziestoletni? tradycj?.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe
Budownictwo > Materia?y budowlane > Piaskowiec

Data dodania: Jan 30, 2012 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Góra?d?e - betoniarnia
 • ocena:
 • ocena gości:
Uzyskanie dobrego jako?ciowo betonu, który posiada odpowiedni? g?sto??, twardo?? i wytrzyma?o?? nie jest wcale takie ?atwe jakby si? mog?o wydawa?. Góra?d?e Beton znajduje si? w czo?ówce wytwórni betonu towarowego w Polsce. Firma posiada sie? sze??dziesi?ciu wytwórni betonu towarowego na terenie ca?ej Polski. Zak?ady zosta?y wyposa?one w nowoczesne urz?dzenia, pozwalaj?ce na wytworzenie wysokiej jako?ci mieszanki betonowej. Góra?d?e pilnuje przestrzegania wszystkich parametrów zgodnych z przyj?t? norm?, co zapewnia system zarz?dzania jako?ci? zgodny z mi?dzynarodow? norm? ISO 9001. Dodatkowo nad ca?? produkcj? czuwa system Zak?adowej Kontroli Produkcji oraz kadra dobrze wykwalifikowanych i do?wiadczonych pracowników.
?eby mie? pewno??, co do jako?ci swoich produktów, Góra?d?e Beton monitorowana swoj? produkcj? nie tylko w nowocze?nie wyposa?onych laboratoriach, ale równie? bezpo?rednio na placach budowy. Takie dzia?anie prewencyjne ma na celu wykluczenie mo?liwo?ci powstania jakichkolwiek zaniedba?.
Firma Góra?d?e Beton posiada w swojej ofercie beton towarowy:
- w klasie wytrzyma?o?ci od C8/10 do C55/67
- w klasie konsystencji od S1 do S5
Oraz du?y wybór betonów specjalnych, takich jak np.:
- Poriment – masa wyrównawczo-termoizolacyjna, charakteryzuj?ca si? szybkim schni?ciem i tym, ?e dobrze izoluje.
- EkoCreate – beton przyjazny ?rodowisku, wyprodukowany z zachowaniem podwy?szonych norm ?rodowiskowych.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Budownictwo > Materia?y budowlane
Budownictwo > Materia?y budowlane > Piaskowiec

Data dodania: Mar 25, 2016 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :
Przejdź do kategorii:

Popular Tags