Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y  

Linki
 • Systemy kominowe Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Sklep Mikas Instalacje s.c. znajduje si? w Poznaniu na ulicy Traugutta. W naszym sklepie odnajd? Pa?stwo bogaty asortyment artyku?ów z zakresu techniki grzewczej, hydraulicznej i instalacyjnej. Oferujemy kot?y, piece i ogrzewacze wody renomowanych producentów (Veissman, Junkers, Vaillant), grzejniki aluminiowe, stalowe, p?ytowe i drabinkowe takich firm, jak: Purmo czy Instal-Projekt oraz systemy kominowe i wentylacyjne. Nasz sklep to te? wiele produktów z zakresu ceramiki sanitarnej i armatury ?azienkowej. W sprzeda?y posiadamy produkty firm Ko?o, Roca, Sanplast. Oferujemy kuchenki gazowe i elektryczne Amica i Mastercook, a tak?e szereg narz?dzi i artyku?ów instalacyjnych oraz hydraulicznych. W przypadku nietypowych zamówie? istnieje mo?liwo?? sprowadzenia produktu na ?yczenie klienta.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y
Budownictwo > Ogrzewanie > Grzejniki

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kot?y co, pompy grzejniki - gleno.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Specjalizujemy si? w sprzeda?y techniki grzewczej: czyli kot?y co, pompy wiele innych. Odnajdziecie tu równie? marki ?wiatowych liderów sprz?tu armatury ?azienkowej - brodziki, wanny. Dla pragn?cych nowoczesnych rozwi?za? mamy w ofercie profesjonalny system solarny firmy Ulrich. Sklep internetowy Gleno oferuje Wam produkty uznanych na rynku techniki grzewczej producentów, których sprz?t posiada jako?? wykonania na najwy?szym poziomie jak równie? charakteryzuje si? znakomitymi parametrami u?ytkowania. Do??czcie do elity i wymie?cie swoje stare kot?y co na nowe.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y
Budownictwo > Ogrzewanie > Grzejniki

Data dodania: Jun 8, 2009 Trafień: 4 Ocena: 3.00 Głosów: 2

3. Vserwis

 • Vserwis
 • ocena:
 • ocena gości:
Instalator i serwis kot?ów gazowych Vaillant – firma Vserwis z Katowic zaprasza do skorzystania z profesjonalnych us?ug. Fachowe doradztwo, przegl?d, naprawa, zakup urz?dzenia, monta? – klient mo?e liczy? na kompleksow? obs?ug? na najwy?szym poziomie. Doskona?a znajomo?? urz?dze? gazowych Vaillant – zarówno kot?ów, jak i podgrzewaczy wody sprawia, ?e Vserwis poradzi sobie z ka?dym problemem. Wieloletnia praktyka i szybkie dzia?anie to atuty, których nie sposób przeceni?.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y

Data dodania: Jul 6, 2018 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kot?y, piece - Dziubarczyk.com.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasze kot?y i piece to po??czenie ekonomiczno?ci, wysokiej jako?ci z zaawansowan? technologi? i niskimi kosztami eksploatacji. Nasz? misj? jest dostarczanie ciep?a zgodnie z Pa?stwa zapotrzebowaniem, w sposób komfortowy, oszcz?dny przy jednoczesnej ochronie ?rodowiska naturalnego. Zadowolenie Klienta jest zawsze na pierwszym miejscu, dlatego te? dok?adamy wszelkich stara?, aby sprosta? Pa?stwa oczekiwaniom. Dostarczamy Wam zawsze najlepsze rozwi?zania w zakresie techniki grzewczej.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 8 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pozna? hydraulik
 • ocena:
 • ocena gości:
Hydraulik w Poznaniu oferuje monta? urz?dze? sanitarnych w Poznaniu (kabiny prysznicowej i armatury ?azienkowej) oraz wykonuje przeróbki wewn?trznych sieci kanalizacyjnych. Hydraulik w Poznaniu bez problemu pod??czy ka?d? umywalk?, wann?, bateri?, sedes czy bateri? wraz z przygotowaniem podej?cia hydraulicznego, zamontuje tak?e panel prysznicowy i inne dodatkowe elementy. Hydraulik w Poznaniu specjalizuje si? równie? w monta?u instalacji centralnego ogrzewania oraz wod-kan.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Firmy wg bran? > Firmy budowlane
Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y

Data dodania: Aug 21, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • killer kom-plex
 • ocena:
 • ocena gości:
Bazuj?c na wiedzy i do?wiadczeniu w oparciu o wykwalifikowany personel proponujemy naszym Klientom pe?n? gam? us?ug w zakresie sprz?tania wewn?trznego i zewn?trznego, piel?gnacji terenów zielonych i ogrodów oraz innych prac konserwatorskich w tym prace remontowo – budowlane z profesjonalnym wyko?czeniem wn?trz i aran?acj? artystyczn? oraz projektowania i uk?adania kostki brukowej. ?wiadczymy równie? us?ugi fotograficzne i videofilmowanie.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y
Dom Wn?trze > Remonty
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

7. Kotly

 • Kotly
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona firmy KOT?OSPAW, pleszewskiego producenta nowoczesnych kot?ów uniwersalnych, mia?owych oraz na eko-groszek. W?ród nich mo?na znale?? nowoczesne rozwi?zania, mi?dzy innymi kot?y i piece wyposa?one w podajniki paliw sta?ych umo?liwiaj?cych wygodn? i ?atw? obs?ug? przez ca?y sezon (systemy automatyczne). W ofercie firmy znajduj? si? tak?e kot?y wyposa?one w dmuchawy i elektroniczne sterowniki. Na stronie mo?na zapozna? si? z opisami oraz zdj?ciami poszczególnych produktów.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y
Dom Wn?trze
Budownictwo

Data dodania: Oct 20, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kocio? ?eliwny
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy kot?y i regulacje kot?ów firmy Wolf, systemy kominowe, zasobniki buforowe, kolektory s?oneczne, grzejniki zawory, rury, z??czki, naczynia wzbiorcze, urz?dzenia sp?ukuj?ce, ogrzewanie pod?ogowe i ?cienne. Alternatywne ?ród?a ciep?a, baterie s?oneczne, pompy ciep?a. Doradztwo, serwis, instalacja i monta?. Korzystamy z nowoczesnych technologii. Ogrzej z nami swój dom.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y

Data dodania: Dec 25, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Energia odnawialna
 • ocena:
 • ocena gości:
De Dietrich - firma skupiaj?ca swoj? uwag? na potrzebach klientów w zakresie nowatorskich rozwi?za? klimatycznych, wytwarzania ciep?ej wody i us?ug, oferuj?c systemy zamiast pojedynczych produktów. W ofercie firmy dost?pne s? mi?dzy innymi systemy solarne oraz wysokiej jako?ci kolektory s?oneczne. Oferta De Dietrich w zakresie techniki solarnej jest niezwykle bogata i dostosowana do ka?dej kieszeni. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z ofert? firmy!
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Ogrzewanie
Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y

Data dodania: Mar 16, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • .:Biawar – Kot?y c.o., piece, kolektory s?oneczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma NIBE jest europejskim przedsi?biorstwem dzia?aj?cym w trzech sektorach rynku. Nibe Element to lider w produkcji komponentów i systemów elektrycznego ogrzewania. Nibe Heating jest najwi?kszym wytwórc? produktów grzewczych na rynku lokalnym, natomiast Nibe Stoves to znacz?cy producent kominków i systemów kominowych. NIBE-BIAWAR oferuje m.in. elektryczne ogrzewacze wody, kot?y grzewcze, piece centralnego ogrzewania i pompy ciep?a NIBE. W odpowiedzi na du?e zainteresowanie klientów, firma wzbogaci?a ofert? handlow? o zestawy solarne z kolektorami pró?niowymi Solaris i Hevelius oraz z kolektorami p?askimi Sirius i Sirius Plus.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y
Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Pompy ciep?a

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags