Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Budownictwo > Remonty  

Linki
 • Hydraulik Kraków tel.792-256-055 Pogotowie hydrauliczne - ?wiadczymy us?ugi na terenie Krakowa i oko
 • ocena:
 • ocena gości:
Hydraulik Kraków tel.792-256-055 Pogotowie hydrauliczne
- ?wiadczymy us?ugi na terenie Krakowa i okolic w zakresie:

* AWARYJNE US?UGI HYDRAULICZNE- ca?odobowo!
* przeróbki instalacji mied?, plastik, ocynk, PCV
* monta? bojlerów, ogrzewaczy wody, pieców gazowych, kuchni gazowych
* sprawdzanie szczelno?ci instalacji gazowych - POSIADAMY NIEZB?DNE UPRAWNIENIA
* monta? pieca ?azienkowego, termy, kuchni gazowej
* bia?y monta?, wymiany armatury
* udra?nianie odp?ywów kanalizacyjnych, naprawa sp?uczek
* naprawa pieców gazowych - przegl?dy, czyszczenie i regulacja- serwis po gwarancyjny
* naprawa uszkodzonych rur, zaworów, kranów oraz inne naprawy i monta?e
* Naprawa urz?dze? gazowych.
* Doszczelnianie instalacji gazowej
* Lokalizacja wycieków gazu

Wykonujemy próby szczelno?ci instalacji gazowej.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Budownictwo > Remonty
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Mar 26, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Hydraulik Warszawa, Remonty Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
?wiadczymy us?ugi w zakresie kompleksowych prac hydraulicznych oraz prac remontowo-budowlanych. Z du?ym sukcesem funkcjonujemy na terenie Warszawy. Jeste?my zespo?em z wieloletnim do?wiadczeniem, który posiada spor? praktyk? oraz wszelkie wymagane uprawnienia. Zespó? sk?ada si? z wyspecjalizowanych pracowników, którzy znaj? swój fach i posiadaj? odpowiedni? wiedz?. Naszym atutem jest w szczególno?ci wysok? jako?? us?ug oraz konkurencyjne ceny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami: 608 030 767 us?ugi hydrauliczne oraz 728 138 293 us?ugi remontowo-budowlane
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Budownictwo > Remonty
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Remont Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
GPBud Kraków to rzetelna firma, której specjalno?ci? s? wyko?czenia wn?trz oraz remonty, przede wszystkim instalacje elektryczne, g?adzie gipsowe, regipsy, sufity podwieszane, malowanie a tak?e flizowanie. Firm? cechuje staranno??, bezpiecze?stwo i do?wiadczenie w oferowanych us?ugach. Dzia?amy na terenie miasta Kraków, Wieliczka oraz okolicy. Mo?liwe jest tak?e wykonanie us?ugi remontowej w obszarze Ma?opolski.
Kategoria:   Budownictwo > Remonty
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Kraje Miasta Regiony > Kraków

Data dodania: Apr 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Remonty Bia?ystok - GRG-bracia
 • ocena:
 • ocena gości:
GRG Bia?ystok. Przedmiotem naszej dzia?alno?ci s? us?ugi remontowe. Jeste?my firm? dzia?aj?c? ?wiadcz?c? us?ugi od 2005 roku. Zajmujemy si? wykonywaniem kompletnych, kryciem dachów, elewacjami itp. Dzia?amy na terenie województwa podlaskiego. Z naszej strony mo?emy zapewni? indywidualne podej?cie do ka?dego nowego zlecenia. Wykonuj?c zadane nam prace staramy si? wykorzysta? w pe?ni nasze do?wiadczenie.
Kategoria:   Budownictwo > Remonty
Budownictwo > Docieplenia

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Taczki budowlane
 • ocena:
 • ocena gości:
Sklep z taczkami budowlanymi. Postaw na fachow? i szybk? obs?ug?. W sklepie znajdziesz izolacje, styropian, farby, kleje, tynki, zaprawy oraz inne materia?y budowlane. Sklep prowadzi firma ART-BUD obecna na rynku od wielu lat.Prosto i wygodnie zbuduj swój dom z nami. Oferujemy najwy?szej jako?ci taczki budowlane, taczki ogrodowe, spawane oraz ocynkowane.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y budowlane
Budownictwo > Remonty
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 35 Ocena: 3.67 Głosów: 3
Popularny
 • PHU Hetman Grzegorz Hetma?czuk
 • ocena:
 • ocena gości:
Wieloletnie do?wiadczenie zdobyte za granic?, g?ównie na rynkach zachodnich, sprawia, ?e prace wykonywane przez firm? HETMAN s? wysokiej jako?ci i odznaczaj? si? solidno?ci? i staranno?ci? wyko?czenia. Nasz? prac? traktujemy z powag? i dbamy o estetyk? wykonywanych robót.
Dysponujemy szerok? wiedz? na temat nowoczesnych rozwi?za? i technologii stosowanych w budownictwie. Naszym klientom doradzamy przy wyborze odpowiednich jako?ciowo materia?ów, tak aby wn?trza modernizowanych pomieszcze? mog?y przetrwa? bez poprawek d?ugie lata.
Dysponujemy pe?nym przygotowaniem materia?owym do wykonywania us?ug remontowych i wyko?czeniowych.
Kategoria:   Budownictwo > Remonty
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Deska barlinecka
 • ocena:
 • ocena gości:
Deska barlinecka i inne pod?ogi z drewna oraz drzwi znanych polskich producentów to oferta firmy Nowex z Kalisza, b?d?cej ju? 10 lat w bran?y pod?óg i drzwi. W ramach swej dzia?ajno?ci Nowex prowadzi nie tylko sprzeda?, ale równie? monta? drzwi i paneli.
Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu oraz przynale?no?ci do Grupy Fachowiec firma jest w stanie oferowa? swoim klientom atrakcyjne warunki sprzeda?y, zarówno w zakresie cen, jako?ci us?ug, jak i terminów realizacji zlece?.
Firma posiada salony w Kaliszu i Wroc?awiu, jednak?e zamówienia mo?na sk?ada? z ca?ej Polski.
Kategoria:   Budownictwo > Drzwi
Budownictwo > Remonty
Budownictwo

Data dodania: May 13, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Plettac, layher, doka
 • ocena:
 • ocena gości:
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu internetowego w którym oferujemy najlepszej jako?ci rusztowania, doka, layher, plettac, szalunki. Budownictwo nale?y do bardzo dynamicznie rozwijaj?cych si? bran? polskiej gospodarce, a jako?? i terminowo?? realizowanych projektów budowlanych jest bezpo?rednio zwi?zana z u?ywanym do tego celu sprz?tem. Gwarantujemy wysok? jako?? oferowanych produktów (rusztowanie, deskowanie) oraz krótkie terminy realizacji z?o?onego przez Pa?stwa zamówienia. Serdecznie zapraszamy na zakupy.
Kategoria:   Budownictwo > Remonty

Data dodania: May 15, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Parkiety i panele - Calix
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Calix oferuje pod?ogi drewniane, w tym pod?ogi laminowane i parkiety gotowe. Oferowane marki to Witex, Baltic Wood, Pergo, Parador, Quick Step. Oferta zawiera równie? doradztwo w zakresie doboru materia?ów. Od samego pocz?tku postawili?my na solidno?? i wysok? jako?? produktów którymi handlujemy.Wspó?pracujemy z firmami uznanymi na rynku krajowym, europejskim jak i ?wiatowym.
Kategoria:   Budownictwo > Remonty
Dom Wn?trze > Remonty kompleksowe
Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • KOS - firma budowlana
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma FPHU Kos powsta?a w 2006 roku, od za?o?enia g?ównym przedmiotem naszej dzia?alno?ci jest budownictwo. Dzia?amy na terenie województw: ?wi?tokrzyskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, pomorskiego oraz Danii. Zajmujemy si? wykonawstwem obiektów budowlanych (domy jednorodzinne, wielorodzinne, niewielkie bloki, us?ugowe, itp.), remontami, adaptacjami i modernizacjami budowli.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Budownictwo > Remonty
Dom Wn?trze > Remonty kompleksowe

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 48 Ocena: 4.38 Głosów: 8
Popularny
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags