Katalog Stron WWW

 
 

Zdobywanie pracy

Opis Zdobywanie pracy Tutaj znajdziesz artyku?y pomocne w zdobyciu wymarzonej pracy która pozwoli Ci osi?gn?? poczucie spe?nienia i da mnóstwo satysfakcji. Pomimo tego, ?e sytuacja pracowników i potencjalnych pracowników jest o niebo lepsza, ni? kilka lat temu, to nie ka?da aplikacja na wybrane stanowisko ko?czy si? zatrudnieniem. Jak si? przygotowa? do rozmowy? Jak najlepiej zaprezentowa? swoje umiej?tno?ci, które dla wielu pracodawców s? równie wa?ne jak uko?czone studia czy kursy.
Url http://www.praca-czeka.eu
Kategoria Biznes Ekonomia > Praca
Słowa kluczowe praca   cv   kariera   list motywacyjny   doskonalenie zawodowe
Data dodania May 29, 2009
ID linku 1040
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Biznes Ekonomia > Praca

Je?li szukasz pracy a twój zawód to technik w?ókienniczych wyrobów dekoracyjnych lub rolnik, twojauczelnia to szko?a aspirantów pa?stwowej s?u?by po?arnej lub masz dyplom instytutu immunologii i terapii do?wiadczalnej im. ludwika hirszfelda topolecamy portal www.nowa-praca.org Pracodawco, je?li twój obszar dzia?ania to krapkowice woj. opolskie, interesuje ci? technik hutnik lub technik bezpiecze?stwa i higieny pracy lub kto?, kto dobrze zna powiat opatowski dopisz swoje og?oszenie w naszym portalu. magistrze centrum laserowych technologii metali im. henryka fr?ckiewicza politechniki ?wi?tokrzyskiej nowa praca czeka na ciebie.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
Darmowe wzory CV do pobrania. Przyk?ady CV dla stanowisk takich jak kierowca, sprzedawca oraz asystentka. Ponadto zbiór porad jak napisa? w?asne CV odpowiadaj?ce przyj?tym standardom. Na stronie tak?e kilka przyk?adowych listów motywacyjnych na ró?ne stanowiska.
Serwis CV-raport - wy?lij swoje CV i dowiedz si?, czy by?o przez kogo? przeczytane. Nast?pnie oce? i skomentuj przebieg rekrutacji - miej udzia? w tworzeniu rankingu pracodawców.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
W internecie mo?na znale?? bardzo du?o ofert pracy. Któr? z nich wybra?? Nasz?! Bo nasza agencja po?rednictwa pracy gwarantuje prac? jako opiekunka w Niemczech, w ?wietnych warunkach i za bardzo dobre pieni?dze. Wystarczy mie? odpowiednie cechy charakteru i zna? j?zyk niemiecki. U naszych zachodnich s?siadów stale brakuje wykwalifikowanych specjalistów w tym zawodzie. Poszukujemy opiekunów lub opiekunki z Polski, którzy z ch?ci? podejm? prac? w Niemczech.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca

4. Praca

Witamy. Nasz serwis GoWork posiada ponad 100000 zebranych ofert pracy ze wszystkich portali o tematyce praca. Wyszukiwarka GoWork.pl dzia?a po wpisaniu miasta, s?owa kluczowego, bran?y. Sortowanie og?osze? pracy odbywa si? po dacie dzi?ki temu maj? Pa?stwo zawsze najnowsze oferty pracy. Zapraszamy równie? do pozostawienia swojego adresu mailowego na który b?dziemy mogli przes?a? Pa?stwu aktualne og?oszenia pracy bezpo?rednio na skrzynk? mailow?. Pracodawcy maj? bezp?atn? mo?liwo?? dodawania w?asnych og?osze? – serwis pracy GoWork zaprasza.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
Cha?upnictwo jest to forma dodatkowej pracy w domu która znacznie ewoluowa?a na przestrzeni ostatnich lat. Dowiedz si? jakie formy pracy cha?upniczej mo?na wykonywa? samemu bez ?adnych po?redników oraz jak znale?? op?acalne oferty owej pracy cha?upniczej. Dodatkowa praca w domu jest ciekaw? opcj? w dobie kryzysu gospodarczego któr? warto rozpatrzy?! Serdecznie zapraszamy.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
Biznes Ekonomia > Zarabianie w internecie
Internet > Zarabianie przez internet