Katalog Stron WWW

 
 

Oferty pracy w domu

Opis Oferty pracy w domu Zapraszamy na nasz? stron? która jest cennym ?ród?em informacji na temat pracy w domu. Dzi?ki nam dowiecie si? czy praca w domu jest op?acalna oraz jakie s? opcje dodatkowego zarobku. Strona opisuje mo?liwo?ci jakie mo?e wykorzysta? ka?da osoba do powi?kszania grubo?ci swojego portfela. W obecnych czasach gdy panuje ponad 10% bezrobocie wiele osób nie wie ?e mo?na uzyska? dodatkowy przychód który mo?e by? tak wa?ny. Je?li szukasz ofert pracy w domu koniecznie odwied? nasz? stron?.
Url http://www.ofertypracyodzaraz.pl/
Kategoria Biznes Ekonomia > Praca
Biznes Ekonomia > Zarabianie w internecie
Internet > Zarabianie przez internet
Słowa kluczowe praca w sieci   oferty pracy   praca od zaraz   praca w domu   praca dla kobiet   praca cha?upnicza
Data dodania Jan 26, 2011
ID linku 12083
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Biznes Ekonomia > Praca

50-letnie Polki na brak ofert narzeka? nie mog?. Niemieccy seniorzy kusz? ich kilkutysi?cznymi pensjami oraz bezp?atnym wy?ywieniem i zakwaterowaniem. Wymagaj? w zamian pogody ducha, troskliwo?ci, znajomo?ci j?zyka niemieckiego i do?wiadczenia w opiece.
„Pracuj? na kasie w markecie i zarabiam 1350 z?. I co z tego, ?e znam j?zyk niemiecki i mam wy?sze wykszta?cenie?”- napisa?a na jednym z for Kiepska_1956. Miesi?c pó?niej zako?czy?a rozpocz?t? dyskusj? w zupe?nie innym tonie: „Kobitki, pracuj? od tygodnia w Niemczech jako opiekunka i zarabiam 4700 z?. Miesi?cznie. Polecam agencj? Favoris. Pieni?dze w Niemczech le?? na ulicy.”
Opiekunka osób starszych mo?e zarobi? w Niemczech nawet 5 tysi?cy z?otych. Nie wyda przy tym nic na wy?ywienie i zakwaterowanie. Wysoko?? wynagrodzenia zale?y od stopnia znajomo?ci j?zyka niemieckiego, zdobytego do?wiadczenia oraz posiadanych kwalifikacji.
Jakie obowi?zki czekaj? na opiekunk? w Niemczech? To wynika z konkretnej oferty i stopnia niepe?nosprawno?ci seniora. W wi?kszo?ci przypadków mowa jest o dotrzymywaniu towarzystwa i pomocy w wprowadzeniu domu. Nie brakuje tak?e ofert obejmuj?cych pomoc w czynno?ciach piel?gnacyjnych.
Opiekunka ustala m.in. czas wyjazdu i zakres obowi?zków, których ze wzgl?du na do?wiadczenie lub kwalifikacje mo?e si? podj??.
W wakacje najwi?cej ofert dotyczy wyjazdów krótkoterminowych, na 1-miesi?czne zast?pstwo. Ale to wyjazdy d?ugoterminowe kusz? najbardziej, bo zwi?zane s? one z niema?ymi bonusami i premiami.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca

2. felgi

Tanie felgi zimowe s? bardzo wyszukanym towarem przed zim?. Ka?dy pragnie zaopatrzy? si? w odpowiednie dla jego auta felgi aluminiowe oraz opony. W?a?ciwy dobór odpowiednich opon na zim? daje poczucie bezpiecze?stwa, bezcennego bezpiecze?stwa zarówno zima jak i latem. Alufelgi oraz opony letnie i zimowe. Szeroki asortyment rozmiarów. Bardzo niskie ceny - ZAPRASZAMYPosiadamy w sprzeda?y alufelgi renomowanychh firm GINO, DAAT, SCHMER, MILANO, MOB, LIMITED. Zainwestuj w wygl?d swojego auta kup u nas alufelgi. Posiadamy w ofercie felgi aluminiowe oraz opony w ró?nych rozmiarach.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca

3. Praca

Praca , oferty pracy , praca za granic? - og?oszenia o pracy w portalu pracy owi.pl - og?oszenia w internecie - og?oszenia dam prac? , szukam pracy, gie?da pracy , og?oszenia praca, og?oszenia bez logowania i bez zb?dnych rejestracji, dzi?ki czemu szybko dodasz swoje og?oszenia praca. Tylko u nas og?oszenia praca z mo?liwo?ci? dodania zdj?c i opisu s? ca?kowicie za darmo i bez rejestracji i bez logowania.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
Je?eli nie chcesz d?u?ej wykonywa? swojego zawodu i je?li marzy Ci si? jaka? odmiana, to jeste?my do Twojej dyspozycji i chcemy Ci? zapewni?, ?e w naszej bazie znajdziesz sporo ciekawych ofert pracy. Wspó?pracujemy z mniejszymi i wi?kszymi korporacjami i mamy polskie oraz zagraniczne kontakty. Je?eli b?dziesz zainteresowany szczegó?ami naszej dzia?alno?ci, to wszystkie informacje znajdziesz na stronie internetowej.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
UrzadPracy.info to baza adresowa urzedów pracy w Polsce. Strona oferuje szczegó?owe informacje dotycz?ce pracy Powiatowego Urz?du Pracy. Godziny urzedowania PUP, adres, dok?adna mapa lokalizacji u?atwiaj?ca dojazd do urz?du, szczególowy wykaz dzia?ów oraz telefony kontaktowe do poszczególnych z nich. W bazie znajduj? si? równie? informacje dotycz?ce wojewódzkich urzedów pracy oraz miejskich.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne
Internet > Katalog stron