Katalog Stron WWW

 
 

Kopalnia piaskowca kamie? elewacyjny kominki piaskowiec pawlik

Opis Kopalnia piaskowca kamie? elewacyjny kominki piaskowiec pawlik Polska kopalnia naturalnego piaskowca. www.piaskowce.com – firma rodzinna powsta?a w 2001 roku. Firma zajmuje si? wydobyciem i obróbka kamienia naturalnego dla potrzeb budownictwa. Wydobycie prowadzimy z miejscowo?ci Grabowie w odleg?o?ci 30 km od Radomska. Piaskowiec wydobywamy ze z?ó?: ”Grabowie”, „Che?mska Góra”,„ Che?mska Góra II”,„ Che?mska Góra III”. Obróbk? prowadzimy w zak?adzie zlokalizowanym przy kopalniach. W swej ofercie posiadamy: obudowy kominkowe, gzymsy frezowane, kamie? elewacyjny, kamie? ogrodowy, p?yty fasadowe, elementy kominkowe Wi?cej i9nforamacji na stronie internetowej http://www.piaskowce.com
Url http://www.piaskowce.com
Kategoria Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane > Piaskowiec
Dom Wn?trze > Kominki
Słowa kluczowe kominki   kamien   kamieniarstwo   piaskowiec   wyroby z kamienia   kamien ogrodowy
Data dodania Jun 22, 2009
ID linku 1284
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 5.00 (z 5)
Ilość ocen: 1 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo > Kamieniarstwo

Firma Granit oferuje nabywcom wyspecjalizowane i niepowtarzalne elementy z naturalnego kamienia jak parapety okienne, schody, kominki, blaty kuchenne czy elewacje. Wspó?praca z architektami i rze?biarzami umo?liwia na realizowanie, bardzo indywidualnych za?o?e? czy wizji stawianych poprzez kontrahentów. Du?a ilo?? rodzaju granitu, jak i przysz?o?ciowy , dostosowany do ró?norodnych potrzeb park maszynowy pozwala na wykonanie najbardziej precyzyjnych czy trudnych wzorów.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie > Warszawa
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie
Kamie? naturalny we wn?trzach prezentuje si? niebywale elegancko. Zak?ad kamieniarski LuxStone Granity ma w swojej bogatej ofercie m.in. parapety z granitu. Je?li szukasz parapetów granitowych w Zielonej Górze, b?d? okolicy, koniecznie skontaktuj si? z nasz? firm?. Posiadamy bardzo szeroki asortyment granitów. Montujemy parapety z granitu wewn?trzne i zewn?trzne. LuxStone Granity zajmuje si? tak?e monta?em nagrobków i schodów. Je?eli jeste? zainteresowany naszymi granitami, odwied? nasz? stron? internetow?, aby uzyska? wi?cej informacji, lub odwied? nasz? wystaw? kamieni naturalnych w Zielonej Górze. Zapraszamy.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Kraje Miasta Regiony > Lubuskie
Budownictwo
Jeste?my firm? zajmuj?c? si? kamieniarstwem budowlanym, wykonujemy ogrodzenia, mury, parkingi, chodniki, elewacje, filary, donice ozdobne, wyko?czenia wn?trz itp. Uk?adamy kamie? naturalny na dziko sposobem murarskim dzi?ki czemu nasze us?ugi s? wyj?tkowe i nie zwykle trwa?e.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Dom Wn?trze > Kominki
Granity najcz??ciej znajduj? zastosowanie na cmentarzach, gdzie wykorzystywane s? do budowy nagrobków. Poniewa? s? dost?pne w wielu kolorach potrafi? zaspokoi? wymagania nawet najbardziej wybrednego klienta. Granity s? wyj?tkowo trwa?ymi i wytrzyma?ymi kruszywami, dzi?ki czemu idealnie pasuj? do wyka?czania pomieszcze? kuchennych.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane > Piaskowiec
Budokrusz to prywatne przedsi?biorstwo istniej?ce na naszym rynku od 1990 roku. To czo?owy producent kostki brukowej w Polsce. Firma zajmuje si? tak?e produkcj? wyrobów budowlanych i kanalizacyjnych oraz betonu. Firma posiada bardzo wiele wzorów i kolorów kostki brukowej. A tak?e posiada w swej ofercie p?yty a?urowe, ?ciekowe, obrze?a, oporniki oraz kraw??niki. Oprócz czystego betonu posiada tak?e bloczki betonowe, pustaki czy schody. Z nami zbudujesz wszystko.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo