Katalog Stron WWW

 
 

Kursy Francuski Pozna?

Opis Kursy Francuski Pozna? Lingwin Pozna? - kompetentna firma oferuj?ca swoje us?ugi obejmuj?ce t?umaczenia pisemne oraz ustne z j?zyka francuskiego na polski oraz z j?zyka polskiego na francuski, kursy j?zyka francuskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, kursy j?zyka polskiego. Satysfakcja naszych klientów jest dla nas priorytetem, dlatego te? zapewniamy us?ugi najwy?szej jako?ci oraz ich terminow? realizacj?.
Url http://www.lingwin.pl
Kategoria Edukacja Nauka > Kursy j?zykowe
Biznes Ekonomia > T?umaczenia
Kraje Miasta Regiony > Wielkopolskie
Słowa kluczowe lingwin.pl   j?zyk francuski   jezyk francuski   francuski   t?umaczenia   tlumaczenia   t?umaczenia pisemne   t?umaczenia ustne   t?umaczenia przysi?g?e   tlumaczenia przysiegle   t?umaczenia nieuwierzytelnione   kursy   poznan   pozna?
Data dodania Jun 22, 2009
ID linku 1289
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Edukacja Nauka > Kursy j?zykowe

Centrum j?zykowe Karinen zaprasza na szkolenia z angielskiego dla doros?ych i dzieci. Kursy u nas to lekcje w niewielkich klasach, do?wiadczeni lektorzy i najwy?szy poziom nauczania. Proponujemy tak?e kursy j?zykowe dla najm?odszych. Szko?a Karinen oferuje kursy j?zykowe z hiszpa?skiego na ka?dym poziomie zaawansowania. Wyró?niaj? nas zaj?cia w niewielkich klasach, do?wiadczeni lektorzy i nauczanie na najwy?szym poziomie. Proponujemy tak?e zaj?cia dla obcokrajowców.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy j?zykowe
Lingwin Pozna? - kompetentna firma oferuj?ca swoje us?ugi obejmuj?ce t?umaczenia pisemne oraz ustne z j?zyka francuskiego na polski oraz z j?zyka polskiego na francuski, kursy j?zyka francuskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, kursy j?zyka polskiego. Satysfakcja naszych klientów jest dla nas priorytetem, dlatego te? zapewniamy us?ugi najwy?szej jako?ci oraz ich terminow? realizacj?.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy j?zykowe
Biznes Ekonomia > T?umaczenia
Kraje Miasta Regiony > Wielkopolskie
Certyfikaty j?zykowe FCE, CAE, TOEFL w zasi?gu twojej r?ki, ?wietny wynik na maturze z j?zyka obcego ?atwym celem, a mo?e szykuje ci si? praca za granic? i chcesz doszlifowa? swój angielski lub niemiecki. Intensywne kursy j?zykowe, które prowadzi w Szko?a J?zyków Obcych AKCENT w Poznaniu to odpowiedzi na wszystkie naukowe wymagania kursantów. Prowadzimy zaj?cia w niewielkich grupach, dzi?ki czemu ka?demu uczestnikowi mo?emy po?wi?ci? stosown? ilo?? czasu i dostosowa? tempo ?wicze? do jego poziomu j?zykowego. Chwalimy si? wieloma zadowolonymi absolwentami, dla których nasze kursy j?zykowe okaza?y si? znakomitym wsparciem w ?yciu zawodowym.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy j?zykowe
Edukacja Nauka > Nauka angielskiego
Edukacja Nauka > Kursy
BLC to wiod?ca szko?a jezykowa we Wroc?awiu, która zwyci??y?a w presti?owym rankingu szkó? j?zykowych w kategorii Angielski Wroc?aw - Szko?y J?zykowe Wroc?aw w tygodniku Newsweek. Kursy j?zykowe w British Language Centre prowadzone s? przez najlepszych wyk?adowców angielskiego - zarówno polskich jak i brytyjskich. Kursy j?zyków obcych w BLC Wroc?aw prowadzone sa na wielu poziomach zaawansowania w 6 oddzia?ach szko?y we Wroc?awiu. BLC to wiod?ca szko?a j?zyków obcych we Wroc?awiu oraz mi?dzynarodowy o?rodek egzaminacyjny.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy j?zykowe
Edukacja Nauka > Nauka angielskiego
Edukacja Nauka > Szkolenia
Native Speaker Katowice oferuje korepetycje z angielskiego oraz proofreading.

Zapraszam wszystkich do udzia?u w moich lekcjach - niezale?nie od poziomu j?zyka oraz wieku. Oferuj? konwersacje, lekcje dla osób prywatnych, jak i szkó? j?zykowych czy firm, przygotowanie do egzaminów, matury.

Oferuj? tak?e proofreading (korekta tekstu, poprawki z zakresu gramatyki, pisowni, interpunkcji oraz weryfikacja tekstu pod wzgl?dem spójno?ci merytorycznej)
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy j?zykowe