Katalog Stron WWW

 
 

projektowanie stron Opole

Opis projektowanie stron Opole Firma Asemp ?wiadczy us?ugi w zakresie projektowania witryn internetowych. Wszystkie oferowane przez firm? strony cechuj? si? unikalno?ci? i oryginalnym designem. Wykonane s? zgodnie ze standardami. Dodatkowo Asemp ?wiadczy us?ugi w zakresie marketingu internetowego, kampanii linków sponsorowanych, kampanii graficznych, e-mailingu, analityki internetowej. Dzi?ki tej ostatniej mo?na uzyska? dok?adne dane o jako?ci ruchu na stronie i zoptymalizowa? witryn? pod k?tem konwersji, a dodatkowo wybra? te ?ród?a ruchu które przynosz? najwi?ksze zwroty z inwestycji ROI.
Url http://www.asemp.pl
Kategoria Internet > Projektowanie stron
Słowa kluczowe projektowanie stron opole
Data dodania Aug 9, 2012
ID linku 14283
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Internet > Projektowanie stron

Frontnet zajmuje si? projektowaniem stron www, projektujemy portale i wortale internetowe. Zajmujemy si? równie? tworzeniem baz danych i ró?nego rodzajem oprogramowania dedykowanego dostosowanego do konkretnych potrzeb klienta. Dzia?am g?ównie w okolicach Lublina, mo?liwa jest tak?e wspó?praca zdalna z klientami z ca?ej Polski. Ch?tnie s?u?ymy pomoc? przy ró?nych projektach zwi?zanych z internetem a tak?e przy zakupie sprz?tu komputerowego. Moje us?ugi skierowane s? do ma?ych, ?rednich i du?ych firm.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > CMS
Profesjonalne tworzenie stron www, sklepów internetowych, systemów CMS. Prezentacje multimedialne, interaktywne flash. Programowanie gier internetowych.

Projektowanie stron
Trudno dzi? wyobrazi? sobie dobrze prosperuj?c? firm?, która nie posiada w?asnej strony internetowej. Internet umo?liwia kontakt z klientami w ka?dym zak?tku kuli ziemskiej, co czyni z niego najta?szy no?nik reklamy, posiadaj?cy jednocze?nie najwi?kszy zasi?g.

My stworzymy dla Pa?stwa stron?, która stanie si? Wasz? wizytówk? w wirtualnym ?wiecie i zach?ci do korzystania z oferowanych przez Was us?ug.

Na ?yczenie zajmiemy si? te? aktualizacj? stron oraz modyfikacj? ju? istniej?cych serwisów www.

Prezentacje multimedialne
Prezentacja multimedialna jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów prezentacji dzia?alno?ci firmy. Multimedialny przekaz zast?puje tradycyjne formy reklamy i przedstawiania profilu firmy. Wykorzystanie najnowszych technologii wizualizacyjnych: flash, animacje dwu- i trój-wymiarowe, fragmenty filmów wideo, interakcyjn? nawigacj? - zwi?ksza atrakcyjno?? przekazywanych tre?ci, wp?ywa na polepszenie jako?ci i skuteczno?? przekazu tworów multimedialnych. Polepsza to tak?e efektowno?? prezentowania, co podnosi jako?? percepcji u potencjalnych odbiorców.

System zarz?dzania tre?ci?
Simple CMS - jest programem do zarz?dzania tre?ci? na Pa?stwa stronie www. Zaprojektowany specjalnie dla osób nie znaj?cych technik tworzenia i aktualizacji stron www poprzez zaawansowane edytory html.

Dzi?ki systemowi Simple CMS mo?liwe jest zarz?dzanie artyku?ami oraz kategoriami (dzia?ami serwisu), pozwala on tak?e na aktualizacj? jednego serwisu przez wielu redaktorów, do??czanie grafik/zdj?? do artyku?ów, formatowanie tre?ci przez edytor WYSIWYG*

Simple CMS pozwoli zaoszcz?dzi? wiele czasu poprzez ?atw? i szybk? aktualizacj? Pa?stwa strony WWW.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Komputery > Programowanie
Internet > CMS
Szukasz informacji ile kosztuje strona internetowa? Chcesz wiedzie? dlaczego koszt projektu strony www wynosi czasem 600 z?, a w innych przypadkach 6000 z?. lub wi?cej? Zach?camy do lektury serwisu informacyjnego taniestrony.info.pl. Postaramy si? udzieli? Ci cennych informacji w temacie kosztów ponoszonych przy zlecaniu zaprojektowania strony internetowej.

Prowadzisz interes, a nie masz strony www? Chcesz zaistnie? w sieci, a nie wiesz ile to kosztuje? Chcesz zaistnie?, a nie rozumiesz czemu wide?ki cen zaprojektowania strony internetowej s? tak odmienne? Wejd? na nasz? stron? informacyjn?, dotycz?c? tanich stron www. Zach?camy wszystkich przedsi?biorców, szukaj?cych informacji w tym temacie.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron
Internet > Strony www
Tworzymy strony internetowe oparte na technologii HTML, PHP, CMS i Flash.
Nasz? ofert? wyró?nia fakt stosowania technologii Flash jako podstawowy element wizualny, osadzony w tre?ci HTML lub PHP, oraz zgodno?? us?ug ze standardem World Wide Web Consortium.
Wszystkie strony WWW optymalizujemy pod wyszukiwarki internetowe, co daje lepsze wyniki odwiedzin na Pa?stwa witrynie internetowej.
Nasza oferta zawiera zarówno proste wizytówki stron WWW, jak i zaawansowane
systemy CMS zbudowane np. na CMS Joomla.
Zapewniamy ca?y szereg us?ug dodatkowych tj: pozycjonowanie SEO, modernizacje stron WWW, bie??c? obs?ug? stron internetowych, zakup hostingu, zakup domen, pozyskanie materia?ów na potrzeby projektów stron internetowych, sesje fotograficzne i wiele wi?cej.
Posiadamy w naszej ofercie gotowe szablony stron WWW, równie? wykonujemy szablony stron internetowych na zlecenie.
Projektowane przez nas strony internetowe przechodz? weryfikacje poprawno?ci kodu, to
daje Pa?stwu gwarancje wysokiej jako?ci us?ugi, a potwierdzeniem jest certyfikat W3C
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron
Nasza firma SPdesign specjalizuje si? przede wszystkim w projektowaniu grafiki na potrzeby stron internetowych oraz tworzeniu sklepów internetowych i systemów CMS. Obs?ugujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy (i te du?e, i te ma?e), co ?wiadczy o tym, ?e nasze us?ugi s? na ka?d? kiesze?. W g?ównej mierze dzia?amy na terenie wójewództwa kujawsko-pomorskiego, cho? podj?cie wspó?pracy zdalnej (z klientem mieszkaj?cym w innym regionie Polski) nie stanowi dla nas ?adnego problemu.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron
Internet > Strony www