Katalog Stron WWW

 
 

ZAK?AD US?UG KOMINIARSKICH

Opis ZAK?AD US?UG KOMINIARSKICH Zapraszamy do zapoznania si? propozycj?, która przygotowa? dla posiadaczy domów jednorodzinnych oraz administratorów budynków nie tylko mieszkalnych, mistrz kominiarski. Swoje us?ugi ?wiadczymy przede wszystkim w okolicach stolicy oraz na obszarze powiatu piaseczy?skiego. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu i kompetentnemu podej?ciu do naszej pracy, mo?emy pochwali? si? stale rosn?c? grup? zadowolonych Klientów. Z cz??ci? z nich, na przyk?ad ze spó?dzielniami mieszkaniowymi, ??cz? nas d?ugoterminowe umowy, dla cz??ci Klientów wykonujemy okazyjnie awaryjne interwencje. Przegl?damy dro?no?? kabli wentylacyjnych i kominowych, w razie potrzeby przywracamy prawid?ow? cyrkulacj? powietrza. Wszystkie wiadomo?ci odnajdziecie Pa?stwo na naszej stronie internetowej.
Url http://www.kominiarz.biz.pl
Kategoria Biznes Ekonomia
Słowa kluczowe kominiarz   us?ugi kominiarskie - mazowieckie   us?ugi kominiarskie - Warszawa   us?ugi kominiarskie - Piaseczno
Data dodania Jun 10, 2013
ID linku 15422
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Biznes Ekonomia

Firma BROMAR dzia?a na rynku od 1996 roku. Zajmujemy si? sprzeda??, monta?em, serwisem urz?dze? ch?odniczych i klimatyzacyjnych , a ponadto wytwarzamy systemy centralnego ogrzewania i ciep?ej wody u?ytkowej. Posiadamy niezb?dne detale tj. sprz?t i do?wiadczenie niezb?dne do spawania stali nierdzewnej , a oprócz tego uprawnienia do utylizacji urz?dze? ch?odniczych pracuj?cych na czynnikach ch?odniczych R-22 i R12. Realizujemy te?naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne urz?dze? gastronomicznych i ch?odniczych.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Firma Malpol posiada 16 letnie do?wiadczenie gwarantowanej jako?ci w produkcji figur, obiektów reklamowych. Jako g?ówny komponent do produkcji wykorzystujemy fiberglass. Nasze zagraniczne realizacje: Cowparade, Oscar - Hollywood, Maskotka Eurobasket - Serbia podnios?y presti? firmy oraz zwi?kszy?y zaufanie klientów co do pewno?ci i zadowolenia z naszych us?ug.

Produkcja:
- figury reklamowe, przestrzenne,
- reklama 3d,
- dinozaury,
- gad?ety reklamowe,
- laminaty,
- artyku?y dekoracyjne i reklamowe,
- life-size figures,
- figury cowparade,
- wyroby promocyjne,
- reklamowe i dekoracyjne,
- reklama zewn?trzna 3d
- figury dekoracyjne i ogrodowe
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Produkcja Przemys?
Kraje Miasta Regiony > Lubuskie
Instytut OZE to firma in?ynierska oferuj?ca us?ugi z zakresu energetyki wodnej, instalacji energetycznych, budownictwa wodnego i przemys?owego oraz analiz, audytów i doradztwa. Celem firmy jest poprawa jako?ci ?rodowiska. Specjali?ci pos?uguj? si? nowoczesnym, najnowszej generacji oprogramowaniem do tworzenia projektów. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert?!
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Firmy wg bran?
Zak?ady Kablowe BITNER Sp. z o.o. dzia?aj? na polskim rynku od 1996 r. i wytwarzaj? kable oraz przewody ró?nego rodzaju. Oferuj? szeroki wachlarz wyrobów, a w?ród nich kable sterownicze, komunikacyjne, bezpieczne, energetyczne, górnicze, estradowe, instrumentacyjne i morskie. Propozycj? swoj? adresuj? do wszystkich funkcjonuj?cych w bran?y telekomunikacyjnej, energetycznej, informatycznej, elektrycznej oraz automatyki przemys?owej.
W Zak?adach Kablowych BITNER Sp. z o.o. w sposób ci?g?y opracowywane s? nowe rozwi?zania, równie? te wykonywane na indywidualne zlecenia na podstawie dokumentacji otrzymanej od klienta. Sprawia to, ?e proponowane, wytwarzane tu produkty s? znacznie bardziej konkurencyjne przy dotrzymaniu ich wysokiej jako?ci, dbaj?c o ekologi? i traktuj?c w sposób priorytetowy organizacj? pracy.
Wykorzystuj?c nowoczesny park maszynowy, wysokiej warto?ci materia?y konstrukcyjne a dodatkowo zapewniaj?c kompetentn? obs?ug? oraz wszechstronne doradztwo techniczne wykazuj?, ?e s? godnym zaufania partnerem biznesowym.
Potwierdza to otrzymanie w dniu 5 czerwca 2018r nagrody Diamentów Forbesa za zaj?cie I miejsca w województwie ma?opolskim, a II w kraju w?ród najbardziej dynamicznie rozwijaj?cych si? przedsi?biorstw w swojej kategorii.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Ubezpieczenia oc, ofe, ac. Oferujemy tanie ubezpieczenia OC AC.
Ponadto ubezpieczenia samochodowe i OFE online.
W naszym serwisie mo?na Wyliczy? sk?adk? w kalkulatorach OC i AC.
Posiadamy kalkulatory ubezpieczenia mieszka?,firm i wiele innych.
Zapraszamy do korzystania z naszych us?ug.Ubezpieczenia oc, ofe, ac. Oferujemy tanie ubezpieczenia OC AC.Ponadto ubezpieczenia samochodowe i OFE online. W naszym serwisie mo?na Wyliczy? sk?adk? w kalkulatorach OC i AC.Posiadamy kalkulatory ubezpieczenia mieszka?,firm i wiele innych.
Zapraszamy do korzystania z naszych us?ug.
Kategoria:   Biznes Ekonomia