Katalog Stron WWW

 
 

generalny wykonawca

Opis generalny wykonawca Jakon to generalny wykonawca wielu inwestycji budowlanych w Poznaniu. Jeste?my firmow? buduj?c? lokale u?ytkowe i mieszkaniowe w województwie Wielkopolskim i Pomorskim. Jakon to jeden z najstarszych deweloperów w Poznaniu. Posiadamy oddzia?y w stolicy wielkopolski i pomorzu. Inwestujemy, tworzymy wyj?tkowe mieszkania oraz luksusowe apartamenty w najlepszych dzielnicach poznania.
Url http://www.jakon.pl
Kategoria Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Słowa kluczowe generalny wykonawca   deweloper Pozna?   deweloperzy Pozna?   apartamenty nad morzem   inwestycje budowlane
Data dodania Jun 21, 2013
ID linku 15520
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci

Firma Majewska.pl to dzia?alno?? po?rednicz?ca w sprzeda?y nieruchomo?ci, dzia?aj?ca na obszarze Trójmiasta. Firma specjalizuje si? w sprzeda?y, najmie, zamianie takich obiektów jak: nieruchomo?ci Trójmiasto, domy, budynki mieszkalne, dzia?ki tak?e obiekty komercyjne. Majewska.pl daje bardzo du?o mo?liwo?ci promowania ofert w internecie - w dzisiejszych czasach najpopularniejszego mass-medium. Zapraszamy na stron? internetow? gdzie znajduj? si? wszystkie bie??ce oferty Trójmiasto nieruchomo?ci.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci
Firma Anapi Apartamenty gwarantuje wygod? oraz komfort w naszych apartamentach, jak równie? wysok? dost?pnosc w ró?nych miejscach Poznania. Cena s? uwarunkowane od czasu wynajmu oraz od lokalizacji. Cena zawiera op?aty za pr?d, wod?, r?czniki oraz room service. Apartamenty Pozna?, Apartamenty w Poznaniu, wynajem Apartamentów Pozna?, Apartamenty Poznan, dogodnie po?o?one, do wynaj?cia na okres od 1 dnia. Polecamy jako wygodn? i tani? alternatyw? hoteli.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci
Warszawska firma Unidevelopment posiada w ofercie szeroki wybór powierzchni pod wynajem komercyjny w ró?nych, dogodnych lokalizacjach stolicy. Realizuje tak?e inwestycje mieszkaniowe, oferuj?c na sprzeda? gotowe mieszkania oraz domy jednorodzinne. Zapraszamy na nasz? stron? internetow?, jak równie? do umówienia si? na rozmow? z naszym konsultantem.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci
Mieszkanie to sprasznie istotny szczegó? w ?yciu ka?dego z nas. Szukaj?c domu nale?y ostro?nie analizowa? propozycje biur nieruchomo?ci, by unikn?? nieprzyjemnych sytuacji powi?zanych z zakamuflowanymi wydatkami. Kiedy jeste? ?akiem oraz poszukujesz mieszkania do dzier?awienia gdy? zaczynasz nauk? na jednej z warszawskich uczelni, sprawd? nasz serwis. Wybieraj?c gniazdko musimy zastanowi? si? i scharakteryzowa? nasze wymagania. Je?eli wypatrujesz mieszkania dla siebie i swojej rodziny skorzystaj z naszego portalu.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie > Warszawa
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie
W Sanoku zosta?a za?o?ona firma Promerit, jakiej g?ówna dzia?alno?? zwi?zana jest z wycen? nieruchomo?ci, w tym na potrzeby inwestycyjne, kredytowe, do ubezpiecze?, opodatkowania, w celu kupna i sprzeda?y. Specjalizujemy si? w wycenach obiektów komercyjnych, mieszkalnych i u?yteczno?ci publicznej, gruntów inwestycyjnych, budowlanych, zabudowanych oraz niezabudowanych, le?nych i rolnych, a tak?e mienia zabu?a?skiego. Ponadto dzi?ki wspó?pracy z prawnikami oraz innymi ekspertami rozszerzyli?my nasze us?ugi o tworzenie kosztorysów, ?wiadectw charakterystyki energetycznej oraz nadzory budowalne. Us?ugi ?wiadczymy na obszarze Podkarpacia oraz Ma?opolski, zarówno dla osób prywatnych, instytucji, firm deweloperskich i innych. Wi?cej dodatkowych informacji o firmie oraz ?wiadczonych us?ugach mie?ci si? na stronie internetowej.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci