Katalog Stron WWW

 
 
Opis Sprawdzony pensjonat w Zakopanem Zakopane to jeden z najbardziej docenianych obszarów wypoczynkowych w granicach naszego pa?stwa. W ka?dym roku przyje?d?aj? tu setki tysi?cy wczasowiczów z ca?ego ?wiata, aby ch?on?? pi?kno tatrza?skiej przyrody. Je?li wa?ny jest dla Ciebie odpoczynek w komfortowym apartamencie i chcesz mie? pewno??, ?e w czasie weekendu w górach niczego Ci nie zabraknie, bezwzgl?dnie zajrzyj na www.visitzakopane.pl.

Nasze kwatery prywatne s? jeszcze wygodniejsze ni? luksusowy hotel lub pensjonat w Zakopanem. Apartamenty s? tak przygotowane, ?eby Klient znalaz? w nich przestrze? na rozrywk? oraz wypoczynek. Wydzielona sypialnia wzmacnia poczucie prywatno?ci oraz dobrze wp?ywa na jako?? snu. Ka?dy z apartamentów ma ?azienk? i kuchni?, których wyposa?enie pozwala nie troszczy? si? o dodatkowy baga?. Aby nasi Klienci nie musieli martwi? si? o wyszukanie miejsca parkingowego, zadbali?my o to, ?eby do ka?dego apartamentu by?o ono zarezerwowane w cenie pobytu.

Wychodz?c naprzeciw ?yczeniom naszych Go?ci z Polski i z innych zak?tków Europy, oferujemy obs?ug? w jednym z wielu j?zyków. Pracownicy Visit Zakopane umiej?tnie w?adaj? np. j?zykiem niemieckim, hiszpa?skim, czy rosyjskim. Równie? nasza strona internetowa dost?pna jest w wielu j?zykach. W Zakopanem na ulicy Tetmajera 35/12 oczekujemy na Pa?stwa. Mo?liwy jest równie? kontakt tel. pod numerem 600 49 49 49, albo mailowy – za pomoc? przygotowanego formularza. Zamawiania kwater dokonywa? mo?na za po?rednictwem strony internetowej http://www.visitzakopane.pl.

U nas znajdziesz tak?e najwa?niejsze fakty o Zakopanem i o jego atrakcjach. Ten swoisty przewodnik mo?e pomóc przy wyborze konkretnego apartamentu. Planuj?c przyjazd do Zakopanego warto wybra? nocleg, który umo?liwi bezproblemowy dost?p do najistotniejszych miejsc w okolicy. Nasza oferta sk?ada si? z apartamentów tu? obok Krupówek, Wielkiej Krokwi, czy Ko?cieliska.
Url http://www.visitzakopane.pl/
Kategoria Sport Turystyka > Apartamenty
Sport Turystyka > Kwatery i pensjonaty
Sport Turystyka > Noclegi
Słowa kluczowe apartamenty   kwatery   kwatery prywatne   zakopane   zakopane apartamenty   nocleg   noclegi
Data dodania Feb 17, 2014
ID linku 17180
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 4.00 (z 5)
Ilość ocen: 1 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Sport Turystyka > Apartamenty

Planujesz wyjazd do Krakowa? Zastanawiasz si?, gdzie si? zatrzyma?? Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? piapartments.pl. Jeste?my firm? z wieloletnim do?wiadczeniem w bran?y, dok?adamy stara?, aby ka?dy klient by? w 100% zadowolony ze ?wiadczonych przez nas us?ug. Gwarantujemy nowoczesne, ekskluzywne apartamenty w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach. Wybierz nasze apartamenty i ciesz si? z komfortowego pobytu w Krakowie.
Kategoria:   Sport Turystyka > Apartamenty
S?oneczne Wzgórze to doskona?e miejsce dla wszystkich ceni?cych sobie spokój i relaks w najlepszych warunkach. Apartament Szczawnica oraz domek Szczawnica oferuje swoim go?ciom szereg atrakcji, które sprawi? ?e ka?dy wypocznie i b?dzie mile wspomina? pobyt. Ka?dy kogo interesuj? pokoje do wynaj?cia w Szczawnicy zapraszamy do S?onecznego Wzgórza. Apartament 4 osobowy z mo?liwo?ci? dostawek, a tak?e domek 4 osobowy Szczawnica to doskona?y pomys? na sp?dzenie rodzinnych wakacji. Najlepsze warunki i oferta w Szczawnicy to S?oneczne Wzgórze. Apartament, domek Szczawnica to idealna lokalizacja w przepi?knej okolicy doliny Dunajca. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Kategoria:   Sport Turystyka > Apartamenty
Internetowy system rezerwacji noclegów w Krakowie. Nasz system rezerwacji dzia?a on-line. Bezpo?rednio na stronie apartamentu mo?na dokona? rezerwacji, wp?aci? zaliczk? za noclegi lub ca?? kwot? za nocleg. Wszystkie nasze apartamenty zlokalizowane s? w centrum Krakowa i kompleksowo wyposa?one we wszystko co potrzebne do mi?ego sp?dzenia pobytu. Turysta za wyj?tkiem przys?owiowej "szczoteczki do z?bów" nie musi nic przywozi?. Rezerwacja wybranego apartamentu dokonuje si? poprzez internet (formularz rezerwacyjny) lub telefonicznie. Z chwil? otrzymania zg?oszenia (wst?pnej rezerwacji) do klienta zostaje wys?ane potwierdzenie wraz z numerem konta do wp?aty zaliczki za noclegi a wybrany apartament jest wst?pnie rezerwowany. Wraz z wp?at? zaliczki rezerwacja otrzymuje status rezerwacji w?a?ciwej (potwierdzonej).Apartament jest do Pa?stwa dyspozycji od godziny 14 w dniu przyjazdu do godziny 12 w dniu wyjazdu. Godzin? przyjazdu do apartamentu nale?y ustali? z osob? której dane zosta?y podane w mailu potwierdzaj?cym rezerwacj?. Nale?y tego dokona? dzie? przed planowanym przyjazdem do Krakowa.
Kategoria:   Sport Turystyka > Apartamenty
Sport Turystyka > Noclegi
Sport Turystyka > Hotele
Luksusowe apartamenty s? idealnym miejscem na wypoczynek w presti?owych warunkach. W zwi?zku z tym i? za wygod? trzeba s?ono p?aci?, apartamenty do najta?szych nie nale??. Jednak?e warunki i atmosfera panuj?ce takich miejscach, s? warte p?aconych pieni?dzy. Je?li kogo? nie sta? na luksusowy apartament, zawsze mo?e go sobie wynaj?? np. na wakacyjny wypoczynek. Luksusowe apartamenty w zwi?zku z posiadaniem wysokiego presti?u przyci?gaj? wielkie gwiazdy, kina, muzyki itp. Dlatego te? nie ka?dy jest w stanie przeznaczy? tak wiele pieni?dzy aby zap?aci? za przebywanie w takim miejscu.
Kategoria:   Sport Turystyka > Apartamenty
Szukaj?cych noclegu na wczasy zapraszamy - w naszej bazie znajdziesz kwatery prywatne i pensjonaty, hotele i pola campingowe. Noclegi w ca?ej Polsce - kwatery Bory Tucholskie, tanie kwatery nad morzem, wczasy nad jeziorami, tanie kwatery w górach. Serwis mnocleg.pl ma na celu gromadzenie i prezentowanie ofert noclegowych g?ównie z Polski ale równie? i z zagranicy.
Prezentowane w naszym Serwisie oferty s? opatrzone wszelkimi informacjami kontaktowymi, opisami obiektów oraz zdj?ciami co gwarantuje Pa?stwu doskona?e rozeznanie i dokonanie najlepszych wyborów.
Dzi?ki menu nawigacyjnemu oraz zaawansowanej wyszukiwarce mo?ecie szybko odnale?? obiekt spe?niaj?cy Wasze wymagania.
Kategoria:   Sport Turystyka > Apartamenty