Katalog Stron WWW

 
 

Portal pracy

Opis Portal pracy Witamy serdecznie. Zapraszamy do serwisu w którym znajdziesz oferty pracy w kraju i zagranic?, baz? CV oraz wiadomo?ci na temat kariery, edukacji, przepisów BHP i emerytur. Dowiesz si? równie? jak korzysta? z dotacji i ulg oraz jakie przys?uguj? Ci prawa w walce z nieuczciwym pracodawc? lub pracownikiem. Wiadomo?ci s? codziennie aktualizowane. To wszystko znajdziesz na naszym portalu pracy. Sprawd? to: www.wortalpraca.pl
Url http://wortalpraca.pl
Kategoria Biznes Ekonomia
Prawo Spo?ecze?stwo
Produkcja Przemys?
Słowa kluczowe Praca   oferty pracy   CV   kariera   og?oszenia   biznes   finanse szukam pracy   praca za granic?
Data dodania Feb 10, 2009
ID linku 172
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Biznes Ekonomia

Sisoft oferuje us?ugi w zakresie bezpiecze?stwa informacji firmy. W ofercie znajduj? si? us?ugi audytu bezpiecze?stwa (konfiguracja serwerów poczty, monitoring, procedury), testy penetracyjne (analiza bezpiecze?stwa), testy socjotechniczne, a tak?e szybkie reagowanie na incydenty (utrata danych). Firma posiada wieloletnie do?wiadczenie w ochronie danych. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert?!
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Firmy wg bran?
Pracownia krawiecka Józefa B?o?skiego oferuje szycie na miar?, us?ugi krawieckie. Pracownia posiada najlepsze materia?y producentów francuskich, w?oskich i angielskich. Frak, surdut, smoking... Krawiec Józef B?o?ski zaprasza.


Pracownia krawiecka na Piwnej 6 na warszawskiej Starówce zosta?a otwarta w 1958 roku. Obecny szef zak?adu Józef B?o?ski uczy? si? szycia od 1969 roku.

W pracowni Józefa B?o?skiego uwa?a si?, ?e mod? trzeba ?ledzi?, ale najwa?niejszy jest ?wiadomy swych ?ycze? klient. Staje si? partnerem w powstawaniu krawieckiego dzie?a.

Pracownia oferuje najwy?szej jako?ci ubiory szyte na miar?, doceniane przez wielu klientów w kraju i zagranic?.

Rodzaje wykonywanych strojów m?skich.

Zak?ad realizuje zamówienia na stroje m?skie klasyczne oraz niekonwencjonalne zamówienia.

Klasyczne stroje m?skie:
- Garnitur Biurowy
- Garnitur Codzienny
- Garnitur Sportowy
- Garnitur Klubowy
- Garnitur Wizytowy
- Garnitur ?lubny
- Smoking
- Frak
- Surdut
- ?akiet zwany równie? Jaskó?k?
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Firmy wg bran? > Odzie?
Inne > ?luby
Zach?camy do przejrzenia propozycji firmy BET- TRANS z siedzib? w Siedlcach. Tworzymy oraz dostarczamy beton i wyroby betonowe na wszelakie budowy w okolicy. Jeste?my producentem zwyk?ego betonu konstrukcyjnego, jak i specjalistycznego betonu mrozoodpornego, hydrotechnicznego oraz innych. Dbaj?c o zadowolenie i satysfakcj? naszych Klientów dok?adnie kontrolujemy w naszym laboratorium jako?? produkowanego przez nas betonu. Wystawiamy certyfikat zgodno?ci z Polsk? Norm?. Zarz?dzamy najwi?ksz? flot? komunikacyjn?, mo?emy przewie?? kupione u nas wyroby betonowe, a tak?e dostarczy? na Twoj? budow? piasek i kruszywa. W razie potrzeby sprzedamy Ci tak?e pó?fabrykaty betonowe oraz zrealizujemy wszelkie nietypowe zlecenia. Zapraszamy na nasz? stron? internetow?, gdzie odnajdziesz wi?cej wiadomo?ci o naszej dzia?alno?ci.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Firmy wg bran? > Firmy budowlane
Serwis o kontach bankowych. Prezentujemy zestawienie i porównanie kont pod wzgl?dem oprocentowania, pobieranych op?at, funkcjonalno?ci i wygody obs?ugi. Najlepsze banki oferuj? ju? takie konta - mo?esz je za?o?y? nie opuszczaj?c swojego domu, prowadzenie oraz wi?kszo?? operacji jest darmowa lub bardzo tania, mo?esz sprawdza? stan swojego konta oraz dokonywa? przelewów 24 godziny na dob? przez Internet lub telefon, a gotówk? wyp?aca? w bankomacie.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Konta bankowe
Biznes Ekonomia > Konta osobiste
Nie ka?dy dom maklerski w Polsce mo?e pochwali? si? wysokim bezpiecze?stwem zapewnianym przez Komisj? Nadzoru Finansowego posiadaj?c jednocze?nie szeroki wybór produktów i us?ug pozwalaj?cych na dywersyfikacj? portfela inwestycyjnego. TMS Brokers posiada ponadto nowoczesne rozwi?zania w postaci mobilnych aplikacji. Do?wiadczeni doradcy i maklerzy wspieraj? klientów w codziennych decyzjach finansowych.
Kategoria:   Biznes Ekonomia