Katalog Stron WWW

 
 

Serwer Studentów Prawa

Opis Serwer Studentów Prawa Serwis, którego odbiorcami s? studenci prawa. Prezentuje informacje z zakresu studiowania prawa (studia, egzaminy, materia?y dla studentów prawa, informacje o uczelniach, akty prawne). Serwis przeznaczony dla studentów prawo. Przedstawia informacje nt. prawo - studia w Polsce, udost?pnia materia?y dla studentów prawa (informacje o uczelniach, akty prawne).
tytu?: Prawo - studia, studenci, materia?y
Url http://www.student.lex.pl/
Kategoria Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo
Słowa kluczowe prawo   studenci
Data dodania Aug 18, 2009
ID linku 1878
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo

KKPG czyli Krakowska Kancelaria Prawa Gospodarczego mie?ci si? przy ulicy Ko?ciuszki 53/24 w Krakowie. Zajmujemy si? przede wszystkimi sprawami zwi?zanymi z dziedziczeniem w biznesie, windykacj? i obs?ug? prawn? dostawców sieci handlowych (op?aty pu?kowe). Prowadzimy równie? sprawy dotycz?ce:
? Obs?ugi prawnej inwestycji budowlanych i zamierze? deweloperskich
? Prawnej obs?ugi pracy zarz?dów i zgromadze? spó?ek kapita?owych
? Post?powa? administracyjnych
? Obni?anie kosztów zatrudnienia
? Sporów s?dowych z zakresu prawa pracy
Porady prawne - Krakowska Kancelaria Prawa Gospodarczego.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne
Prawo Spo?ecze?stwo
Adwokat Iwona Zubrzycka Zi?ba - kancelaria adwokacka Warszawa. Przejrzyste warunki wspó?pracy - tanie porady prawne w formie ustnej jak i pisemnej oraz kompleksowa obs?uga prawna przedsi?biorców i osób fizycznych. Do ka?dego zlecenia podchodzimy indywidualnie, profesjonalnie i rzetelnie - prawo cywilne, rejestracja i obs?uga spó?ek, Windykacja nale?no?ci, negocjacje, post?powanie egzekucyjne w Warszawie. Kancelaria adwokacka w Warszawie - skuteczny adwokat i prawnik Warszawa (Tarchomin, Bia?o??ka). Kancelaria prawna zaprasza.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo
Strona przedstawia szkolenia dla firm. Strona prezentuje szkolenia z wielu dziedzin (budownictwo, farmacja, finanse, nieruchomo?ci, zamówienia publiczne, zdrowie).. Strona przedstawia szkolenia zamkni?te (szkolenia in company). Strona prezentuje równie? szkolenia otwarte z wielu dziedzin (budownictwo, farmacja, finanse, nieruchomo?ci, zamówienia publiczne, zdrowie).
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo
Kancelaria oferuje us?ugi kompleksowej obs?ugi prawnej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Wspólnie z klientem wybieramy dogodn? form? wspó?pracy polegaj?c? na sta?ej obs?udze lub dora?nych poradach prawnych. Zgodnie z ?yczeniem klienta obs?uga prawna mo?e by? ?wiadczona w siedzibie klienta. Oferujemy bogat? wiedz? prawnicz? z wielu dziedzin prawa. Si?? Kancelarii jest ponad 10-letnie do?wiadczenie zdobyte w bran?y prawniczej obejmuj?ce do?wiadczenia z obs?ugi prawnej du?ych i ?rednich podmiotów prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? oraz osób fizycznych w ramach ich zwyk?ych spraw, które wymaga?y pomocy prawnej.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Wierzytelno?ci
Profinfo.pl to internetowa ksi?garnia prawnicza i ekonomiczna. Ksi?garnia dzia?a od marca 1997 r., pierwotnie na stronie Domu Wydawniczego ABC, ciesz?c si? rosn?cym zainteresowaniem klientów Ksi?garnia internetowa Profinfo.pl oferuje ksi??ki prawnicze i ekonomiczne, w tym poradniki prawne i podr?czniki akademickie. Ksi?garnia dzia?a od marca 1997 r., pierwotnie na stronie Domu Wydawniczego ABC, ciesz?c si? rosn?cym zainteresowaniem klientów
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo