Katalog Stron WWW

 
 
Opis kampery Leszno Firma Camp4Rent oferuje wynajem kamperów w miastach takich jak Leszno, Pozna? czy Wroc?aw i w okolicach. Wypo?yczalnia kamperów Camp4Rent oferuje szeroki wybór camperów dla par, a tak?e dla wi?kszych rodzin. W ofercie wypo?yczalni Camp4Rent s? campery nowe na wynajem, a tak?e nowe campery na sprzeda?. Firma Camp4Rent zajmuje si? wynajmem kamperów czo?owej marki Pilote
Url http://www.camp4rent.pl
Kategoria Motoryzacja
Słowa kluczowe wynajem kamperów   kampery   leszno   wypozyczalnia kamperów   campery   nowe campery   sprzeda? kamperów   pozna?   wroc?aw   kampery na wynajem
Data dodania Feb 14, 2022
ID linku 21610
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Motoryzacja

Nasza firma powsta?a w 2000 roku. Oferujemy profesjonaln? pomoc drogow?, holowanie i transport pojazdów. Na chwil? obecn? posiadamy cztery zbudowane w 2008 i 2007 roku pojazdy zdolne do holowania pojazdów o masie do 3,5t-7, 5t-15, 5t-oraz ci??ki holownik o masie 37t wyposa?ony we wyci?garki o sile uci?gu 65 ton. W ofercie posiadamy tak?e wóz serwisowy wyposa?ony w agregaty rozruchowe 12v-24v agregat pr?dotwórczy oraz zestawy narz?dzi potrzebnych do dora?nych napraw na drodze aut ci??arowych i osobowych. Do potrzeb holowania i zabezpieczenia ci??kiego sprz?tu jak TIR czy autobusy firma posiada auto specjalne (PILOT). W naszej ofercie znajd? Pa?stwo typowe dla pomocy drogowej pozycje jak:drobne naprawy na miejscu awarii, awaryjne uruchamianie i otwieranie aut,wymiana kó?,dowóz paliwa,transport aut, maszyn, towarów. Nasza praca jest nasz? pasj? - ka?de zlecenie traktujemy z pe?nym profesjonalizmem i odpowiedzialno?ci?. Dbamy o powierzone nam auto jak o swoje w?asne. Potrzebujesz pomocy na drodze? Potrzebna auto laweta? Dzwo? do nas o ka?dej porze dnia i nocy! ?wiadczymy równie? ca?odobow? wulkanizacj? na miejscu awarii.
Kategoria:   Motoryzacja
Motoryzacja > Pomoc drogowa
Fiat 125p ju? dawno sta? si? samochodem kultowym. W zwi?zku z tym oryginalne, dobrze zachowane egzemplarze potrafi? osi?gn?? naprawd? du?e ceny. Niestety inne wymagaj? sporo pracy przy remoncie, tak jak egzemplarz autora bloga - Fiat 125p z roku 1986. Na samym pocz?tku s?u?y? jako taksówka, a teraz doczeka? si? zas?u?onego remontu i odpoczynku. Oprócz relacji z ró?nego rodzaju napraw, jakim zosta? poddany, na witrynie znajduj? si? wpisy dotycz?ce ciekawostek zwi?zanych z Fiatem 125p, ró?nego rodzaju modyfikacji, którym go poddawano, a nawet tuningu. Ponadto galerie i relacje ze zlotów i spotka? mi?o?ników Polskiego Fiata i innych samochodów z PRL-u.
Kategoria:   Motoryzacja
Internet > Blogi
Hobby Rozrywka > Hobby
Posiadaj?ca swoj? siedzib? w G?ogowie firma Motor - Szlif - Cz??ci Justkowiak s.c. zaprasza do skorzystania ze swoich us?ug. Prowadzimy regeneracj? wa?ów korbowych, cylindrów hydraulicznych i pneumatycznych, popychaczy hydraulicznych, pomp pró?niowych, spr??arek, wykrojników, maszyn dla przemys?u spo?ywczego, silników zabytkowych, wiertarek, tarcz hamulcowych i innych. Proponujemy tak?e ostrzenie narz?dzi tn?cych do maszyn dla przemys?u mi?snego, drzewnego oraz innych. Zapewniamy nowe cz??ci do regenerowanych silników równie? produkcji polskiej jak i zachodniej. Nasi pracownicy dok?adaj? wszelkich stara?, aby ka?de zamówienie by?o realizowane szybko, terminowo i zgodnie z oczekiwaniami klienta. Zapewniamy fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Pe?na oferta na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Motoryzacja
Firma Dragon-Vip s.c. oferuje wynajem samochodów na wszelkiego rodzaju okazje z kierowc? i bez. Wypo?yczalnia proponuje krótki i d?ugoterminowy wynajem pojazdów z ka?dej klasy. Do wyboru s? pojazdy miejskie, ma?e, vany, mini vany, busy i limuzyny. Przedsi?biorstwo zapewnia wynajem pojazdów na terenie ca?ej Polski i Europy. Obs?uguje wszelkiego rodzaju spotkania, gwarantuj?c przy tym atrakcyjn? cen? i zni?ki dla sta?ych klientów.
Kategoria:   Motoryzacja
Jeste?my firm? transportow?, ?wiadcz?c? swe us?ugi w zakresie holowania pojazdów i pomocy drogowej. Dzia?amy szybko i solidnie. Posiadamy nowy, niezawodny samochód z mocn? wyci?gark? i nawigacj? GPS. Naszym atutem jest do?wiadczenie w mi?dzynarodowym transporcie samochodów. Jednorazowo jeste?my w stanie holowa? od jednego do trzech samochodów. Staramy si?, aby nasz serwis by? jak najwy?szej jako?ci, wi?c transportowane samochody s? zabezpieczone przed uszkodzeniem, a nabywcom pojazdów zagranicznych pomagamy w za?atwianiu formalno?ci celnych i skarbowych. Oferujemy transport pojazdów na terenie ca?ego kraju i Europy jednak z racji naszego po?o?enie terenem dzia?ania jest przede wszystkim Wroclaw i województwo dolno?l?skie . Serdecznie Zapraszam .
Kategoria:   Motoryzacja
Motoryzacja > Pomoc drogowa