Katalog Stron WWW

 
 

Zak?ad Kamieniarski "KAM-BIL", Nysa - kamieniarstwo, obróbka kamienia

Opis Zak?ad Kamieniarski Zak?ad Kamieniarski "KAM-BIL" istnieje na rynku od 1965 roku. Jeste?my producentem wysokiej jako?ci wyrobów z kamienia naturalnego. Wytwarzamy nagrobki, grobowce, posadzki, schody, parapety, kominki, elewacje, blaty kuchenne i ?azienkowe oraz wiele innych wyrobów z kamienia. Wszystkie produkty wytwarzamy pod indywidualne zapotrzebowanie klienta. Zapewniamy równie? monta? naszych produktów. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom zarówno tych klientów, którym zale?y na wykorzystaniu najwy?szej jako?ci materia?u, jak te? i tych, dla których wa?ny jest umiarkowany koszt us?ugi. Posiadamy nowoczesny park maszynowy, wykwalifikowanych pracowników oraz wieloletnie do?wiadczenie w bran?y kamieniarskiej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? ?wiadczonych us?ug i krótkie terminy realizacji zamówie?. Zapraszamy do wspó?pracy.
Url http://www.kam-bil.pl
Kategoria Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane
Dom Wn?trze > Kominki
Słowa kluczowe zak?ad kamieniarski   Nysa   kamieniarstwo   nagrobki   grobowce   pomniki   blaty   parapety   kominki   schody   elewacje
Data dodania Sep 15, 2009
ID linku 2238
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo > Kamieniarstwo

Zak?ad kamieniarski Kamieniarstwo Strzegom - Kurnicki. Kliknij teraz w link i zobacz na stronie jaka jest nasza oferta - sprawd? co polecamy. Wykonujemy: nagrobki granitowe, nagrobki pojedyncze, nagrobki podwójne, wazony, parapety, blaty kuchenne. Sprzedajemy nagrobki równie? w hurcie. Wykonujemy dla Pa?stwa wszelkiego rodzaju us?ugi kamieniarskie.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Uk?adanie kostki granitowej, ogrodzenia, prace ziemne. Nasza firma zajmuje si? profesjonalnymi pracami zwi?zanymi z kostk? brukow?.Nasi fachowcy gwarantuj? bardzo dobr? jako?? realizacji. Dzi?ki wieloletniej wspó?pracy z producentami nasza oferta jest atrakcyjna cenowo. Profesjonalne uk?adanie kostki brukowej, ogrodzenia, drena?e. Nasza firma zajmuje si? profesjonalnymi pracami zwi?zanymi z granitem.Nasi fachowcy
gwarantuj? bardzo dobr? jako?? realizacji. Dzi?ki d?ugoletniemu do?wiadczeniu z producentami nasza oferta jest tania.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe
W zamierzch?ych czasach mury budowane by?y przy u?yciu kamienia powsta?ego w wyniku dzia?ania procesów naturalnych. W dzisiejszych czasach zapotrzebowanie rynku i mo?liwo?ci wytwórcze kamieniarzy zmieni?y si?. Dost?pny jest ju? kamie? o okre?lonych kszta?tach i rozmiarach. Naprzeciw oczekiwaniom klientów wychodzi firma Us?ugi Kamieniarskie Pawe? Chomycz ze Strzegomia oferuj?c kamie? murowy, idealny do tworzenia estetycznych murków, niewysokich nasypów i skarp. Wyst?puje on tak?e w odmianie p?ytowej, pozwalaj?c na tworzenie pi?knych schodków, altan, grilów oraz kominków ogrodowych. Poza tym zak?ad proponuje Pa?stwu: kostk? oraz kraw??niki granitowe, formak i kruszywo. Surowiec ten dostosowany zosta? do zró?nicowanych potrzeb odbiorców oraz dost?pny jest w wielu odcieniach i wzorach. Wszystkie szczegó?y oferty odnajdziecie Pa?stwo na stronie.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane
Przechadzaj?c si? po cmentarzach mam zwyczaj robienia fotografii. Teraz postanowi?em wszystkie zdj?cia zebra? w ca?o?? i utworzy? z tego blog- galeri? z moimi pracami. Znajdziesz tutaj nagrobki z ró?nych okresów historycznych i ró?nych miejsc - cmentarzy. Groby mog? równie? ró?nie wygl?da? w zale?no?ci od wyznania pochowanego, czy te? lokalnych tradycji. Zdarza si? równie?, ?e nieboszczyk dostaje na nagrobku symbole swojej profesji np na grobie nauczyciela mog?o by to by? pióro, czy te? ksi??ka.
Inn? form? upami?tnienia zmar?ych jest umieszczenie ich zdj?cia na nagrobku.
Je?li interesuj? ci? ciekawostki z cmentarzy to serdecznie zapraszam.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Przedsi?biorstwo Bud-Net - sprzeda? oraz dystrybucja materia?ów budowlanych : wytrzyma?a kostka granitowa, prócz tego kostka brukowa, kruszywa drogowe, parkiet jesionowy, ceg?a ceramiczna. Przedsi?biorstwo wyró?nia dobra jako??, atrakcyjne ceny oraz terminowe dostawy kostki w zró?nicowanych kolorach i wymiarach. Naszym priorytetem jest zapewnienie naszym Klientom kompleksowej, wygodnej i terminowej obs?ugi.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane