Katalog Stron WWW

 
 

Prawo jazdy oraz jazdy doszkalaj?ce z ABC-TRANS - Strona G?ówna

Opis Prawo jazdy oraz jazdy doszkalaj?ce z ABC-TRANS - Strona G?ówna ABC-TRANS
Centrum Kszta?cenia Kierowców i Kandydatów na Kierowców

Oferujemy szkolenia na kategori? A i B oraz jazdy doszkalaj?ce w obu kategoriach. Zapisuj?c si? na kurs prawo jazdy s?uchacz otrzymuje bezp?atnie:4 podr?czniki prawo jazdy, p?yt? CD z testami. Zaj?cia teoretyczne odbywaj? si? w salach wyk?adowych o?rodka na terenie Bródna. Dla osób pracuj?cych w ci?gu tygodnia mamy dogodne rozwi?zanie, spotkania mog? trwa? przez trzy kolejne tygodnie w dni wolne od pracy. Zaj?cia praktyczne - jazdy - rozpoczynaj? si? po uko?czeniu zaj?? teoretycznych w godzinach 9-20 w ci?gu ca?ego tygodnia. Gor?co polecam odwiedzenie naszej strony internetowej www.abc-trans.pl gdzie mo?na sprawdzi? aktualn? ofert? lub pod numerami telefonów 0-22 811-83-74, 0-502-425-706. Nasze biuro i place manewrowe znajduj? si? na przeciwko o?rodka egzaminowania kierowców na Warszawskim ?eraniu (ul. Odlewnicza 7)

Cena kursu :
Kat. A - 900 z?
Kat. B - 1090 z?
ZAPRASZAMY

>>MO?LIWO?? P?ATNO?CI W RATACH
Url http://abc-trans.pl
Kategoria Edukacja Nauka > Kursy
Edukacja Nauka > Szkolenia
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie > Warszawa
Słowa kluczowe prawo jazdy   nauka jazdy   prawo jazdy warszawa   prawo jazdy targówek   wczasy   abc   nauka jazdy warszawa   nauka jazdy targówek   dla osób niepe?nosprawnych   niepe?nosprawni   inwalidów   inwalida   plac manewrowy   auto kursy   Warszawa   abc-trans   osk   jazdy do
Data dodania Feb 23, 2009
ID linku 231
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 3.00 (z 5)
Ilość ocen: 2 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Edukacja Nauka > Kursy

Oferujemy Pa?stwu szkolenia dla kadry mened?erskiej, szkolenia z zarz?dzania i szkolenia z przywództwa. W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo równie? liczne szkolenia biznesowe oraz propozycje procesów typu business coaching i executive coaching. Serdecznie zapraszamy na nasz? stron?. Znajduj? si? tam bardzo szczegó?owo opisane szkolenia z zakresu zarz?dzania jakie organizujemy.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy
Ucze? ma szans? uzyska? dobry wynik z egzaminów ko?cz?cych szko?? je?eli rozwi?za? du?? ilo?? podobnych testów. Nasza strona internetowa oferuje mo?liwo?? zakupu profesjonalnych testów kompetencji dostosowanych do obowi?zuj?cego programu nauczania. W naszej propozycji znajduj? si? testy dla uczniów 3 i 6 klas szko?y podstawowej, uczniów gimnazjów oraz maturzystów. Z naszymi materia?ami edukacyjnymi Twoje dziecko b?dzie doskonale przygotowane do wszystkich egzaminów.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy
Nauka jazdy w naszym o?rodku szkoleniowym, to czysta przyjemno??. Kraków to miasto, w którym prowadzimy nasze kursy. Dzi?ki naszemu do?wiadczeniu i profesjonalnemu wyposa?eniu naszego o?rodka, doskonale przygotujemy Ci? do egzaminu na prawo jazdy.

Nasza firma dzia?a ju? od 17 lat. Przez ten czas zebrali?my bardzo du?o do?wiadczenia w szkoleniu przysz?ych kierowców i umo?liwili?my ogromnej ilo?ci osób dostanie ich wymarzonego prawa jazdy. Zatrudniamy tylko najlepszych, sprawdzonych instruktorów i wyk?adowców. Przede wszystkim zale?y nam na tym, ?eby nauka u nas by?a dla pa?stwa jak najprzyjemniejszym do?wiadczeniem. Gwarantujemy pa?stwu nauk? w bezstresowych warunkach. Posiadamy doskonale wyposa?one sale dydaktyczne. Nasze szkolenia odbywaj? si? na nowych, specjalnie wyposa?onych samochodach marki Fiat Punto2 i Toyota Yaris.

Dla zapewnienia komfortu i wygody posiadamy dwa biura i trzy sale wyk?adowe mieszcz?ce si? w centrum miasta przy ul. Basztowej 8, na Prokocimiu, przy ul. Kurczaba 25 oraz na ul Gersona 10a.

Dla nas najwa?niejszy jest klient. Zrobimy wi?c co w naszej mocy, ?eby nauka u nas by?a jak najbardziej dostosowana do Pa?stwa potrzeb. Bezstresowo i profesjonalnie przygotujemy ka?dego do przyst?pienia do egzaminu na prawo jazdy. Dzi?ki naszemu o?rodkowi egzamin b?dzie dla Pa?stwa tylko formalno?ci?.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy
Edukacja Nauka > Szkolenia
Kraje Miasta Regiony > Ma?opolskie
Psychoterapia indywidualna dla doros?ych strapionych presj? codziennego ?ycia i stresem, st?amszonych depresj? oraz psychoterapia dla dzieci i m?odzie?y, któr? n?kaj? stany l?kowe, napady agresji czy problemy z nauk?, z koncentracj? i nie tylko - ??cznie fachow? pomoc psychologiczn? w Poznaniu dla ka?dego oferuje Grupa Pro Alegria Pozna?. Dla tych za?, którzy sami chc? nie?? tego typu pomoc, brak im jednak praktycznego do?wiadczenia w diagnozowaniu czy pracy terapeutycznej, otwarta jest nasza Pozna?ska Szko?a Terapii Dzieci i M?odzie?y, której profejsjonalne, zako?czone ?wietnym programem praktyk w naszych placówkach, szkolenia pozwol? ci zosta? dobrym psychoterapeut? dzieci?cym.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy
Edukacja Nauka > Szkolenia
Zdrowie Uroda > Psychologia > Psychoterapia
Semper to dynamicznie rozwijaj?ca si? firma proponuj?ca swoim klientom bardzo zró?nicowany wachlarz us?ug. Poczynaj?c od organizowania ró?nego rodzaju konferencji, wyjazdów integracyjnych czy seminariów, a? na fachowych kursach ko?cz?c. Do?wiadczeni pracownicy tej firmy poprowadz? szkolenia dotycz?ce mi?dzy innymi rachunkowo?ci, prawa, negocjowania, informatyki czy HR, a nawet public relations czy umiej?tno?ci osobistych.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy