Katalog Stron WWW

 
 
Opis KAFEL-KAR Wytwarzanie kafli jest nasz? rodzinn? tradycj?. Wci?? poszerzamy nasz? ofert? o nowe, atrakcyjne wzornictwo i kolorystyk?, aby sprosta? Pa?stwa oczekiwaniom. O wysokiej jako?ci naszych wyrobów ?wiadczy mi?dzy innymi to, i? otrzymali?my miano Polskiej Firmy Roku 2008. Oferujemy zarówno kafle piecowe jak i kominkowe, o ró?norodnych wzorach i kolorystyce. Zastosowanie naszych kafli to kominki, piece oraz kuchnie kaflowe. Nasz? ofert? mog? Pa?stwo równie? znale?? w programach do projektowania wn?trz. Podejmujemy nietypowe zlecenia, czego przyk?adem mo?e by? rekonstrukcja pieca kaflowego w Zamku Królewskim w Warszawie. Na stronie internetowej prezentujemy zdj?cia realizacji z wykorzystaniem naszych kafli.
Url http://www.kafel-kar.com.pl
Kategoria Budownictwo > Ogrzewanie
Słowa kluczowe piece   ogrzewanie   piece tradycyjne   kafle   produkcja kafli   kominki   kuchnie zdobione   piece kuchenne   kominki   producent kafli
Data dodania Oct 6, 2009
ID linku 2329
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 3.67 (z 5)
Ilość ocen: 3 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo > Ogrzewanie

Ciep?o zawsze doceniamy, kiedy na zewn?trz panuje zi?b. Jednak, gdy wychodzimy czujemy w powietrzu, jak z?ym materia?em ogrzewane s? domy. Nie chcesz tak ?y?. Wybierz lepsze rozwi?zanie! Poznaj zalety Ekogroszku Ogie? Ultra na Ekogroszek-ultra.pl. Sibugolpl oferuje Ci Ekogroszek Ogie? Ultra. Warto?? opa?owa wynosi od 28 do 30 MJ/kg, zawarto?? popio?u nie przekracza 3%, a siarki jest nie wy?sza ni? 0,3%. Ekogroszek pakujemy w worki po 25 kg. Zapytaj o nasze produkty i dostaw?! Tel. 22 398 88 36.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
W naszym krajobrazie wci?? cz?sto widoczne s? dymi?ce kominy elektrowni w?glowych, zanieczyszczaj?ce ?rodowisko naturalne. Na ?wiecie coraz cz??ciej stawia si? na odnawialne ?ród?a energii. S? w?ród nich elektrownie wiatrowe oraz elektrownie fotowoltaiczne. Ustawa prosumencka prawdopodobnie spowoduje, ?e wi?cej osób zechce inwestowa? w instalacje fotowoltaiczne. Zastanów si?, mo?e warto do nich do??czy? i zamieniaj?c promieniowanie s?oneczne na pr?d elektryczny, p?aci? ni?sze rachunki i zarabia?? Oprogramowanie Bluesol te? w tym pomo?e.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Edukacja Nauka > Ekologia
Wprowadzenie do sprzeda?y kot?ów kondensacyjnych sta?o si? w ostatnich latach ogromnym krokiem do obni?enia kosztów ogrzewania domu oraz emisji substancji szkodliwych do atmosfery, przy równoczesnym zachowaniu niskich kosztów inwestycyjnych.Firma De Dietrich w swej szerokiej ofercie posiada m.in.: gazowe kot?y kondensacyjne MCR oraz innowacyjne kot?y kondensacyjne MCA. Urz?dzenia De Dietrich sprawdzane s? nie tylko w warunkach testowych, ale i w czasie codziennej, ca?orocznej eksploatacji. Wieloletnia tradycja, bogate do?wiadczenie oraz innowacyjno?? to gwarancja wysokiej jako?ci produktów De Dietrich. Serdecznie zapraszamy wszystkich do zapoznania si? z ofert? firmy.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y
Magatherm zajmuje si? kompleksowym wykonaniem ogrzewania w oparciu o dynamiczne piece akumulacyjne. W naszej bogatej ofercie znajdziecie Pa?stwo zaawansowane technologicznie piece akumulacyjne firmy roos, jak równie? najta?sze na rynku piece akumulacyjne magatherm. Ponadto wykonujemy ogrzewanie tarasów, balkonów, ogródków piwnych, ko?cio?ów. Oferujemy do ogrzewania pompy ciep?a oraz promienniki elektryczne. Zajmujemy si? monta?em i sprzeda?? rekuperatorów indywidualnych. W naszym salonie w Rybniku przy ul. Prostej 137 mamy jedn? z najwi?kszych ekspozycji w kraju kominków elektrycznych. Oferujemy regulatory temperatury, sterowniki i elementy inteligentnego domu firmy deltadore. Posiadamy elektryczne grzejniki drabinkowe.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Zadaniem naszego portalu jest przedstawienie rzetelnych informacji z zakresu ogrzewania powierzchni mieszkalnych. Wyr???niamy si??? kompleksowym podej???ciem do tematu a ca?????? wiedz??? przekazujemy w spos???b przyst???pny dla ka???dego.

Na naszych stronach znajd??? Pa???stwo odpowiedzi na nurtuj???ce pytania, ale r???wnie??? wskaz???wki, oraz rozwi???zania dla problem???w zwi???zanych z ogrzewaniem. Otrzymaj??? Pa???stwo tak???e fachow??? pomoc i wsparcie w podejmowaniu, czasem trudnych, decyzji zwi???zanych z samym wyborem ogrzewania przestrzeni. Portal umo???liwia wygodny, przejrzysty, intuicyjny dost???p do szczeg???owej, niezb???dnej wiedzy potrzebnej do instalacji wybranego ogrzewania.

Specjalizujemy si??? w rozwi???zaniach, kt???re zapewniaj??? nowoczesne, a jednocze???nie ekonomiczne i tanie ogrzewanie domu. Na naszych stronach znajd??? Pa???stwo informacje, w jaki spos???b maksymalnie ograniczy??? koszty ogrzewania, nie nara???aj???c si??? na jakikolwiek dyskomfort. Wyja???niamy r???wnie???, na czym polega energooszcz???dne ogrzewanie p???aszczyznowe, kt???re jest tak istotne dla wygody cieplnej a tym samym wp???ywa pozytywnie na zdrowie cz???owieka.

W niezwykle wyczerpuj???cy i szczeg???owy spos???b, zajmujemy si??? tak???e takimi sprawami, jak np. instalacja cwu.

Trudne na poz???r zagadnienia przekazujemy w przyst???pny spos???b, aby u???atwi??? ka???demu u???ytkownikowi samodzielny monta??? czy modernizacj??? ogrzewania. Odwiedzaj???c nasze strony przekonaj??? si??? Pa???stwo jak w prosty spos???b zwi???kszy??? komfort cieplny we w???asnych pomieszczeniach mieszkalnych, ale r???wnie??? zaoszcz???dzi??? czas i pieni???dze.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie