Katalog Stron WWW

 
 

Zlecenia

Opis Zlecenia Najwi?kszy polski serwis z darmowymi og?oszeniami pracy dla wolnych strzelców. Zlecaj prac? wykonawcom, szukaj zlece? do wykonania. To pierwszy tego rodzaju serwis na polskim rynku gdzie ka?dy wykonawca i zleceniodawca mo?e wystawi? dok?adn? recenzje po wykonaniu us?ug. Serwis posiada mo?liwo?? tworzenia swojego portfolio co u?atwia znalezienie pracy.
Url http://www.freelancer.pl
Kategoria Biznes Ekonomia > Praca
Biznes Ekonomia > Przetargi
Biznes Ekonomia > Zarabianie w internecie
Słowa kluczowe praca   zlecenia   oferty pracy   og?oszenia praca   praca zlecenie   freelancer   dam prac?   praca zdalna   praca na zlecenie   telepraca   praca w internecie   zleceniodawcy   wykonawcy   aukcje zlece?   aukcje pracy   gie?da zlece?   freelancerzy
Data dodania Dec 18, 2009
ID linku 3529
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Biznes Ekonomia > Praca

Zapraszam na stron? dotycz?c? CV i listów motywacyjnych oraz ca?ego procesu rekrutacji kandydatów. Na naszej stronie dowiecie si? Pa?stwo jak wygl?da rozmowa kwalifikacyjna, jak dobrze przygotowa? si? do rozmowy o prac?, a nasi specjali?ci ds. rekrutacji oraz eksperci od zarz?dzania zasobami ludzkimi (HR) przygotuj? dla Pa?stwa profesjonalne CV oraz list motywacyjny. Wykonamy równie? t?umaczenie CV oraz listu motywacyjnego na j?zyk angielski oraz j?zyk niemiecki.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
Szukasz dobrej pracy? Koniecznie szukaj jej z najlepszymi. Serwis Infopraca.pl to lider w?ród portali prezentuj?cych oferty pracy - co miesi?c z naszych us?ug korzysta ju? ponad milion osób. Swoje oferty umieszcza ju? ponad dwadzie?cia tysi?cy pracodawców. Odwied? nasz serwis - szybko przekonasz si?, ?e mo?na nam zaufa? i ?e dzi?ki naszej pomocy bez problemów znajdziesz now?, wymarzon? prac?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
Praca dla lekarzy w Niemczech. Jeste?my niemieck? firm? szukaj?c? w Polsce lekarzy chc?cych pracowa? w Niemczech. Nie mówisz po niemiecku? Je?li stwierdzimy ?e masz predyspozycje do nauki tego j?zyka nauczymy Ci? niemieckiego i Ci za to jeszcze zap?acimy ! Szukamy lekarzy wszystkich specjalizacji, lekarzy chc?cych robi? specjalizacje, sta? oraz m?odych lekarzy. Mamy obecnie wiele miejsc pracy w prywatnych katolickich szpitalach w ma?ych miejscowo?ciach w Niemczech zachodnich gdzie koszty utrzymania s? mniejsze ni? w niektórych miastach w Polsce natomiast zarobki zaczynaj? si? od 40.000 Euro brutto rocznie. Praca dla lekarzy u nas to sama przyjemno??. Od 2007 roku pomogli?my zaistnie? na niemieckim rynku pracy ju? ponad 140 polskim lekarzom oraz sta?ystom wraz z ich rodzinami. Zaufa?o nam bardzo wiele niemieckich klinik, szpitali i przychodni prywatnych. Cieszymy si? na wspó?prac? z Pa?stwem i zapraszamy na nasz? stron? www.futur1.pl na której opisany jest ca?y proces rekrutacyjny. Praca dla lekarzy to my.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
Biznes Ekonomia > Consulting > Jako??
Edukacja Nauka > Kursy j?zykowe
Po rejestracji na stronie rekrutujemy-konsultantki.pl otrzyma? mo?na warto?ciowe prezenty, materia?y i naj?wie?sze katalogi. Konsultantki Avon zarejestrowane na rekrutujemy-konsultantki.pl maj? ci?g?y dost?p do nowo?ci marki Avon oraz atrakcyjne rabaty na produkty Avon. Praca zdalna jako konsultantka Avon dost?pna po rejestracji na rekrutujemy-konsultantki.pl to nagrody o warto?ci do 800 z?, bezp?atna dostawa produktów, 90 dni na zwrot zamówionych produktów oraz mo?liwo?? zarabiania bez wychodzenia z domu.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
Zdrowie Uroda > Uroda
Zdrowie Uroda > Kosmetyki
RozliczeniePIT.pl, to strona informacyjna dla podatników. Znajduj? si? tutaj potrzebne wiadomo?ci na temat: formy rozliczania si? lub ró?nych ulg i odlicze?. Przeczytaj? tu Pa?stwo te? w jaki sposób mo?na odda? 1% swojego podatku na Organizacje Po?ytku Publicznego. Poza dost?pem do warto?ciowych wiadomo?ci, ze strony serwisu mo?na ?ci?gn?? darmowe oprogramowania do wype?niania formularzy PIT, a tak?e pozwalaj?cy na wysy?ania ju? uzupe?nionych zezna? podatkowych do odpowiedniego dla pa?stwa Urz?du Skarbowego.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca