Katalog Stron WWW

 
 

Kominki

Opis Kominki Projektuj?c dom lub mieszkanie warto wcze?niej przemy?le? jakie rozwi?zanie zastosujemy do ogrzania owego pomieszczenia. Coraz bardziej popularne jest ogrzewanie kominkowe na które sk?adaj? si? kominki, przewody i inne tworz?ce kompletny system kominkowy. Dzi?ki zastosowaniu powy?szego rozwi?zania jeste?my w stanie zaoszcz?dzi? przez okres zimowy ca?kiem spor? sum?. Strona systemkominkowy.com stanowi poradnik oraz przewodnik po ogrzewaniu kominkowym.
Url http://www.systemkominkowy.com
Kategoria Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Słowa kluczowe ogrzewanie kominkowe   kominki   system kominkowy   ogrzewanie   kominkowe   kominy   gor?ce powietrze
Data dodania Dec 30, 2009
ID linku 3652
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja

KlimaProjekt to firma zajmuj?ca si? wentylacj?, klimatyzacj? i rekuperacj?. Ponadto realizuje tak?e indywidualne projekty instalacji przeciwpo?arowych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych. Firma zapewnia równie? fachowe doradztwo techniczne, poparte zdobyt? wiedz? i do?wiadczeniem, na etapie koncepcji danego systemu, wykonanie projektu budowlanego oraz jego realizacj?. Us?ugi ?wiadczone s? za pomoc? specjalistycznego sprz?tu. Dokonujemy równie? przegl?dów serwisowych urz?dze? ch?odniczych i wentylacyjnych.
Siedziba firmy znajduje si? w Siedlcach w woj. Mazowieckim. Obszar naszych dzia?a? nie podlega jednak ?adnym ograniczeniom.
Kategoria:   Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz
Firmy wg bran? > Us?ugi i sprz?t przeciwpo?arowy
Firma Ekoterm posiada w swojej ofercie rekuperatory, nagrzewnice, systemy klimatyzacji oraz innego rodzaju rozwi?zania takie jak wentylacja mechaniczna, grawitacyjna lub higrosterowalna. Oferowane przez nas rozwi?zania stosowane s? do podnoszenia komfortu przebywania w pomieszczeniach zarówno w zak?adach przemys?owych, magazynach i biurach jak równie? w domach. Jeste?my autoryzowanym dystrybutorem oraz punktem serwisowym firmy DESA Poland- najwiekszego producenta nagrzewnic w Polsce. Dowiedz si? wi?cej odwiedzaj?c nasz? stron?.
Kategoria:   Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Firma z wieloletnim do?wiadczeniem w bran?y grzewczej i klimatyzacyjnej, zajmuj?ca si? serwisem, sprzeda??, monta?em i uruchomieniem urz?dze? marki Vaillant i Saunier Duval.
Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w bran?y grzewczej i klimatyzacyjnej. Zatrudniamy kadr? wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Cyklicznie bierzemy udzia? w szkoleniach organizowanych przez producentów. Korzystamy z nowoczesnych urz?dze? diagnostycznych i profesjonalnych narz?dzi serwisowych.
Kategoria:   Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Budownictwo > Ogrzewanie
G?ównym celem firmy jest przygotowywanie kompleksowych projektów instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania powietrznego. Firma prowadzi tak?e regulacj? oraz pomiary wydajno?ci w ró?nego rodzaju instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przy pomocy specjalistycznych urz?dze? pomiarowych. Zlecenia s? realizowane na terenie ca?ego kraju. Na stronie internetowej dost?pna jest lista referencyjna wykonanych projektów, pomiarów oraz regulacji.
Kategoria:   Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Budownictwo > Ogrzewanie
BUD-WENT Mieczys?aw Filipiak to firma istniej?ca na rynku bran?y wentylacyjno – klimatyzacyjnej od 2000 roku i oferuj?ca swoje us?ugi w zakresie kompleksowych dostaw wentylacji i klimatyzacji dla obiektów przemys?owych. Zajmujemy si? sprzeda?? na terenie Polski produktów niezb?dnych do wykonania instalacji wentylacyjnej od wkr?ta po urz?dzenia. Zapraszamy na nasze strony internetowe w celu zapoznania si? z pe?n? nasz? ofert?.
Kategoria:   Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Budownictwo