Katalog Stron WWW

 
 

Uczelnie Studia dzienne, wieczorowe, zaoczne

Opis Uczelnie  Studia dzienne, wieczorowe, zaoczne Odkryj zasobn? ofert? studiów w Warszawie, portal dla maturzystów, studentów oraz osób szukaj?cych informacji o studiach podyplomowych. Na naszej stronie odnajdziesz wyszukiwark?, która pozwoli znale?? interesuj?cy kierunek studiów. Informator o uczelniach z Warszawy z wielu dzielnic takich jak Wola, aktualno?ci oraz wysoko?? czesnego, wiele szkó? z opisami oraz galeri? zdj??. Studia zaoczne i studia wieczorowe na kierunku ekonomia mog? sta? si? furtk? do przysz?ej kariery zawodowej.
Url http://www.studiawarszawa.com
Kategoria Edukacja Nauka > Szko?y
Słowa kluczowe studia   uczelnie   Warszawa
Data dodania Jan 12, 2010
ID linku 3836
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Edukacja Nauka > Szko?y

Wy?sza Szko?a Europejska im. ks. Józefa Tischnera posiada wieloletnie do?wiadczenie w kszta?ceniu studentów na kierunku grafiki reklamowej i multimedialnej. Zaj?cia prowadzone s? przez do?wiadczonych wyk?adowców oraz praktyków, których celem jest przekaza? wiedz? praktyczn?, któr? studenci b?d? mogli wykorzysta? w ?yciu zawodowym. Serdecznie zapraszamy do rekrutacji.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y
Strona Szko?y Stylizacji Select oferuje szeroki zakres szkole? wiza?u, stylizacji paznokci, ubioru i fryzjerstwa. Obok kursów zawodowych w ofercie szko?y znajduj? si? warsztaty ze znanymi wiza?ystami i makija?ystami, m.in.: Ew? Gil, Magdalen? Atkins, czy Danielem Sobie?niewskim. Kursy s? dost?pne w ró?nych godzinach, zarówno w trybie tygodniowym jak i weekendowo. Kursanci otrzymuj? na szkoleniu niezb?dne materia?y pomocnicze oraz akcesoria. Kurs ko?czy si? otrzymaniem dyplomu. P?atno?? mo?na roz?o?y? na raty, dzi?ki czemu ka?dy mo?e pozwoli? sobie na rozwini?cie swoich profesjonalnych umi?j?tno?ci zawodowych.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y
Edukacja Nauka > Kursy
Edukacja Nauka > Szkolenia
Strona internetowa ukazuj?ca szko?y wy?sze, które w swojej propozycji tworz? studia magisterskie, studia podyplomowe, gwarantuj?ce odpowiedni poziom kszta?cenia, nowoczesne rozwi?zania edukacyjne tak?e wykwalifikowan? kadr? uczelnian?. Na witrynie dost?pne s? wiadomo?ci dotycz?ce studiów o rozlicznych kierunkach, okresie rekrutacji, planie studiów, charakterystyce studiów w najwi?kszych metropoliach Polski, takich jak: Warszawa czy Radom. Szczegó?owych informacji na temat studiów mo?na równie? uzyska?, dzi?ki zamieszonemu na stronie programowi bot. Wszystkich zainteresowanych zach?camy do zaznajomienia si? z propozycj? strony i skorzystania z oferty.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y
Wykszta?cenie zdobyte w ramach studiów na specjalizacji Administracja posiada wa?n? cech?, jest uniwersalne na najszerszym rynku pracy, jaki opiera si? na wszelkich instytucjach pa?stwowych i publicznych. Wychowankowie kierunku Administracja znajd? sta?? oraz bezpieczn? prac?, a generalny kierunek tych studiów zapewni im obejmowanie wielu stanowisk pracy. Wybierz odpowiedni? politechnik?, kierunek ten przydzielony jest do absolwentów studiów in?ynierskich lub licencjackich kierunku administracja oraz absolwentów pi?cioletnich studiów magisterskich uzupe?niajacych kierunku prawo.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y
Taniec to nie tylko kroki, jest on pe?en pasji, emocji i przede wszystkim dobrej zabawy. Taniec ?lubny - Kurs ta?ca w Londynie dla ka?dego - indywidualna choreografia Szkola Tanca - Lekcje pierwszego ta?ca dla narzeczonych. Szko?a Ta?ca Londyn. Walc Angielski, Walc Viede?ski, Tango, Foxtrot, Quickstep.
Je?li jeste? znudzony, masz do?? siedzenia w domu to zapraszamy na parkiet. Nie wa?ne ile masz lat i czym si? zajmujesz, zapraszamy wszystkich. Taniec to nie tylko kroki, jest on pe?en pasji, emocji i przede wszystkim dobrej zabawy.
Zapraszamy na zaj?cia taneczne wszystkich zainteresowanych szczególnie tych którzy nie posiadaj? partnera lub partnerki. Taniec sprzyja poznaniu nowych osób, a je?li od dawna ju? planujesz rozpocz?cie przygody z ta?cem to zapraszamy na parkiet
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y
Kultura Sztuka > Taniec