Katalog Stron WWW

 
 

webartico - projektowanie stron internetowych

Opis webartico - projektowanie stron internetowych Webartico - nternetowe portfolio zawieraj?ce ofert? dotycz?c? projektowania i tworzenia stron internetowych a tak?e wszelkiego rodzaju grafik u?ytkowych. Oferta skierowana jest zarówno do firm jak i osób prywatnych. Profesjonalne i funkcjonalne projekty stron internetowych, dostosowane do oczekiwa? klienta, zgodne ze standardami W3C, w przyst?pnych cenach.
Url http://www.webartico.pl
Kategoria Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron
Internet > Strony www
Słowa kluczowe strony internetowe   projektowanie stron internetowych   tworzenie stron internetowych   serwisy www   freelancer   sklepy internetowe   grafika komputerowa   Szczecin   Zachodniopomorskie
Data dodania May 5, 2009
ID linku 675
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Internet > Projektowanie stron

Tworzenie i pozycjonowanie stron www. Micha? Drzazga portfolio. Wykonywanie projektów od podstaw, czyli wykonanie grafiki, kodowanie, umieszczenie na serwerze i pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Strony wykonywane w xhtml z wykorzystaniem php, java script. Tworzenie serwisów w Joomla oraz WordPress z wykonaniem szablonu pod system, rozszerzaniem i dostosowywaniem systemu cms pod preferencje klienta. Pozycjonowanie to szereg czynno?ci jakie nale?y wykona?, aby strona WWW znalaz?a si? na wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania, w wyszukiwarkach internetowych.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron
Internet > Pozycjonowanie
Personalne portfolio wszechstronnego grafika, który zajmuje si? tworzeniem stron internetowych, logotypów wektorowych, fotomanipulacjami (fotomonta?ami) i wieloma innymi sferami grafiki komputerowej, jak równie? kodowaniem swoich prac. Umie obs?u?y? mnogo?? aplikacji z pakietu Adobe oraz Corel. Zawsze poszukuje nowych wyzwa? graficznych oraz jest otwarty na wspó?prac?. Uczestniczy w wielu projektach dotycz?cych ró?nych dziedzin, od game developingu po webmastering.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Strony internetowe to idealne narz?dzie promocji firmy. Strony internetowe zapewniaj? lepszy kontakt pomi?dzy firm? a klientami. Reklama za pomocn? w?asnej strony internetowej jest korzystna dla ka?dej firmy. Zapewniamy profesjonalne projektowanie stron www oraz indywidualne podej?cie do ka?dego klienta. Nasze strony s? wyjatkowe. Zapoznaj si? z nasz? ofert?. Przekonaj si? sam!
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet
Komputery > Us?ugi komputerowe
Firma Internet Host PL zapewnia profesjonalne i kompleksowe wykorzystanie poligrafii, reklamy oraz mo?liwo?ci, które daje nam internet. Nasza firma gwarantuje stu procentow? jako??, a jednocze?nie niskie ceny. Realizujemy serwisy firmowe, portale, sklepy, systemy zarz?dzania tre?ci?, CMS joomla oraz gad?ety reklamowe. Zapraszamy do korzystania z naszych us?ug. Mo?ecie Pa?stwo by? pewni, ?e b?dziecie zadowoleni.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Zajmujemy si? przede wszystkich profesjonalnym projektowaniem stron internetowych, sklepów internetowych jak równie? serwisów informacyjnych, na ?yczenie klienta projekt oparty jest o bardzo zaawansowany system CMS. Nasze projekty wykonywane s? w ró?norodnych ?rodowiskach programistycznych, by zapewni? klientom pe?n? satysfakcj?, skuteczne narz?dzie promocji w Internecie, a co za tym idzie wzrost liczby klientów, co w ko?cowej fazie prowadzi do wzrostu przychodów finansowych. Jeste?my zespo?em specjalistów, których otwarte umys?y i ?wie?e spojrzenie, a równocze?nie ogromne do?wiadczenie s?u?? promowaniu firmy w Internecie. Jeste?my cierpliwi i nie obawiamy si? najtrudniejszych wyzwa?. Dzia?amy wed?ug nast?puj?cej zasady: projekt mo?e zosta? zamkni?ty dopiero wtedy, kiedy zdecyduje o tym Klient. Stawiamy sobie za cel uniwersaln? kreacj? firmy w Internecie oraz wzmocnienie jej wizerunku. Bardzo szybko reagujemy na zmieniaj?c? si? rzeczywisto?? internetow?, proponuj?c Klientom nowoczesne narz?dzia wspieraj?ce rozwój firmy. Prezentujemy ró?norodne rozwi?zania, dopasowuj?c je do indywidualnych wymaga?
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > Pozycjonowanie
Internet > Tworzenie stron