Katalog Stron WWW

 
 

Agencja Interaktywna Fiodesign

Opis Agencja Interaktywna Fiodesign Fiodesign jest firm?, która wyró?nia si? w?ród innych. To stosunkowo nowa agencja interaktywna. Zosta?a za?o?ona w grudniu 2009 roku i od tego momentu bardzo pr??nie si? rozwija.
Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu jeste?my w stanie zapewni? kompleksow? obs?ug? w zakresie kreowania wizerunku Pa?stwa firmy w Internecie, jak równie? poza sieci?. Oferujemy bardzo mi?? obs?ug? oraz profesjonalne podej?cie do klienta. Zapewnimy z pewno?ci? wyczucie estetyki i smaku graficznego ka?dego klienta. Chcemy, ?eby Nasze projekty powodowa?y zadowolenie i wyprzedza?y ofert? konkurencji a zarazem by?y nacechowane artystyczn? warto?ci?.
Url http://fiodesign.pl
Kategoria Internet > Hosting
Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron
Słowa kluczowe strony internetowe   wizytówki   strony www   pozycjonowanie   reklama   Internet   webmaster   sitodruk   webdesign   Wa?brzych   ?widnica   ?wiebodzice   gad?ety reklamowe   dtp   stronki   logotypy   hosting   foto
Data dodania Jul 27, 2010
ID linku 8281
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Internet > Hosting

Nasza firma oferuje Pa?stwu takie us?ugi jak serwery dedykowane, konta hostingowe dla stron internetowych, rejestracj? domen www, a tak?e certyfikaty SSL. Wprowadzili?my dla naszych klientów ca?odobowe wsparcie techniczne, aby móc zapewni? komfortowe korzystanie z naszych us?ug. Szczegó?owa informacja o naszej firmie dost?pn? jest na naszej stronie internetowej, na któr? odsy?amy wszystkich zainteresowanych nasz? ofert?. Zapraszamy!
Kategoria:   Internet > Hosting

2. Serwer

Serwery dedykowane w LaoHost to szybkie i wydajne maszyny ulokowane w niemieckiej serweroni Hetzner. Us?uga mo?e by? zakupiona wraz z opcj? pe?nej administracji. W takim wypadku administratorzy LaoHost konfiguruj? serwer, instaluj? panel DirectAdmin oraz dbaj? o dokonywanie niezb?dnych aktualizacji systemu i oprogramowania. Serwery dedykowane mog? by? op?acane przez PayPal, przelew bankowy lub on-line - kart? kredytow? lub przelewem z najwi?kszych banków w Polsce. ?wiadczymy ca?odobowe wsparcie techniczne, na odpowied? naszych konsultantów mo?na liczy? ju? w ci?gu kilkudziesi?ciu minut.
Kategoria:   Internet > Hosting
Bonadi pragnie zaoferowa? Pa?stwu hosting oraz domeny internetowe - wszystko na najwy?szym poziomie. Nasze serwery s? zawsze sprawne i szybkie, awarie s? naprawd? bardzo rzadkie, o nic nie trzeba si? obawia?. Gwarantujemy naszym klientom tak?e to, ?e nie zap?ac? za us?ugi hostingowe zbyt du?ych pieni?dzy - co jak co, ale jeste?my w stanie zaproponowa? jedne z korzystniejszych cen je?eli chodzi o serwery. Zreszt? z domenami jest tak samo. Chcieliby?my zaznaczy?, ?e bardzo dbamy o odpowiedni poziom obs?ugi klienta, a wi?c to oznacza, i? w dos?ownie wszystkich przypadkach odpowied? na pytania jest bardzo szybko udzielana. Zapraszamy osoby prywatne i firmy do skorzystania z us?ug Bonadi.
Kategoria:   Internet > Hosting
Szukasz profesjonalnego hostingu dla siebie lub swojej firmy? Ta oferta hostingowa jest idealnie dopasowana, zapewnia utrzymanie serwisu internetowego, obs?ug? kont pocztowych e-mail oraz uruchomienie aplikacji - m.in. sklepu internetowego. Wysokiej klasy serwery i wydajne i szybkie ??cza do sieci Internet sprawi?, ?e Twoja praca b?dzie jeszcze bardziej komfortowa.
Kategoria:   Internet > Hosting
Chcesz zaistnie? w sieci? Pragniesz aby twoje przedsi?biorstwo mia?o p?ynne rozwi?zania hostingowe? Hosting jest zbiorem ró?nych us?ug niezb?dnych do obecno?ci twojej firmy w Internecie, który zagwarantuje utrzymanie stron WWW, obs?ug? dynamicznych aplikacji bazodanowych m. in. sklepów internetowych, nowoczesnych stron WWW czy for dyskusyjnych oraz kont e-mail we w?asnej domenie. Ka?da firma obecnie oferuje maksymalnie zoptymalizowane pod swoich potencjalnych klientów us?ugi, które maj? zach?ci? ich do korzystania z us?ug hostingowych po niskich cenach. Oferty maj? wiele poziomów dostosowane s? zarówno dla jednoosobowych firm, których w?a?ciciele nie maj? czasu zaj?c si? tym aspektem informatycznym, jak równie? dla wielkich przedsi?biorstw i korporacji.
Kategoria:   Internet > Hosting