Katalog Stron WWW

 
 

prawda czy wyzwanie

Opis prawda czy wyzwanie Internetowa wersja popularnej gry towarzyskiej prawda czy wyzwanie. Gra zawiera elementy erotyczne i jest skierowana do par lub grup pragn?cych spe?ni? ukryte fantazje. Idealnie nadaje si? dla nie?mia?ych - gra sama zaproponuje zadania, których nigdy nie odwa?yliby?cie si? zaproponowa?.
Wszystkie zadania na stronie maj? charakter sugestii, autorzy strony nie bior? odpowiedzialno?ci za szkody wynik?e z wykonywania zada?.
Przebywaj?c na tej stronie o?wiadczasz, ?e jeste? pe?noletni(a).
Url http://www.truthordare.pl
Kategoria Internet > Gry online
Słowa kluczowe gry erotyczne dla par   prawda czy wyzwanie
Data dodania Sep 3, 2010
ID linku 8961
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 3.00 (z 5)
Ilość ocen: 4 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Internet > Gry online

Szukasz portalu gdzie znajdziesz du?? ilo?? gier online? Znudzi?y ci si? strony na których musisz gra? w t? sam? gre bo nie ma zbyt wielu ciekawych? Je?li tak to dobrze trafi?e?!!! Na naszym portalu CzarownicaGier.pl znajduje si? bardzo du?o gier które mog? by? ?ród?em doskona?ej zabawy przez bardzo d?ugi czas. Nasz portal nie wymaga op?at przy rejestracji co oznacza ?e b?dziesz móg? z niego korzysta? bez ogranicze?. Serdecznie zapraszamy na nasz? stron? internetow? na której znajdziecie du?o ró?nego rodzaju gry on-line!!!
Kategoria:   Internet > Gry online
Odwied? serwis gier przegl?darkowych i znajd? najlepsze pozycje dla siebie. Starannie wybieramy gry i tworzymy ich recenzje, a nast?pnie przydzielamy je do odpowiednich kategorii. To wszystko z my?l? o naszych u?ytkownikach. Nie tra? czasu na przeszukiwanie internetu u nas znajdziesz na pewno co? dla siebie. Nie wa?ne czy jeste? m?odszym czy starszym graczem, ch?opakiem czy dziewczyn?. Mamy w swojej bazie gry dla ka?dego.
Kategoria:   Internet > Gry online
Hobby Rozrywka > Rpg
Komputery > Gry
U nas s? wszystkie wa?ne dodatki wspomagaj?ce gr? Tibia wraz z ich obszernym opisem. Profesjonalne forum, mi?a atmosfera, portal z osi?gni?ciami. Download zawiera praktycznie wszystkie klienty tibii. Programy wspomagaj?ce gr? oraz multiclienty s? nawet od ponad 3 lat. Forum zosta?o podzielone na wiele przydatnych kategorii.
Mo?naby rzec, i? ka?dy profesjonalniejszy dodatek pomagaj?ce w grze otrzyma? tutaj swój osobny dzia? na forum. Do tego programy bogatsze posiadaj? subfora ze skryptami, opisem dzia?ania itp.
Forum posiada niezwykle aktywnych moderatorów, dzi?ki którym pomoc na stronie zostaje zachowane w stu procentach. Ka?dy raport jest bezpo?rednio sprawdzany przez moderatora. Je?eli oka?e si?, i? dany post narusza regulamin- zostaje on szybko usuni?ty, a jego twórca- otrzymuje ostrze?enie albo upomnienie. Na forum obowi?zuje ca?kowity zakaz umieszczania linków z programami.
Kategoria:   Internet > Gry online
Internet > Gry Internetowe FPS,FPP
Komputery > Gry
Logiczne gry to specjalizacja wszystkich tych, którzy kochaj? nieraz pog?ówkowa?. Ju? od dzi? taka okazja mo?e nadarza? si? na co dzie?. Spóbujcie i Wy, a przekonacie si?, ?e powiedzenie "My?lenie nie boli" ma swoje wyt?umaczenie w ?yciu powszednim - a nawet tym internetowym. Do zobaczenia na naszej witrynie gra-logiczna.pl Sp?d?my ciep?o czas! B?d? pewien, przebywaj?c na naszej stronie - ?e chwila, zamieni si? w moment... A moment mo?e zamieni? si? w jeszcze d?u?szy okres czasu.
Kategoria:   Internet > Gry online
jest to gra z tradycjami, dzi?ki tej
grze pozna?em wielu ludzi którzy tak jak ja uwielbiaj? ka?dego wieczoru
spotka? si? na wspólnej walce, rywalizowa? i zdobywa? nowe umiej?tno?ci.
Counter Strike jest o tyle dobry ?e nie gramy z botami bo by?o by to
zupe?nie bez sensu , jednak gramy przeciwko znajomym i klanom które znamy
osobi?cie, z którymi spotykamy si? na ró?nego rodzaju turniejach oraz zlotach,
jest to moda która jest ju? do?? stara – tu? obok graczy w Unreal
Tournament. Counter Strike jest jednak du?o bardziej rozwini?ty i ludzie
którzy zaczynali gra? w Unreala przechodz? po jakim? czasie do gry w
Counter Strike – lepsze plansze, wi?cej ludzi, wi?cej klanów no i przede
wszystkim coraz wi?cej zawodów organizowanych na ca?ym ?wiecie, a na
zawodach mo?na dodatkowo zgarn?? ciekawe nagrody w?a?nie za umiej?tno?ci
wyrz?dzone przez gr? i pasj? do Counter Strike.
Kategoria:   Internet > Gry online
Internet > Gry Internetowe FPS,FPP