Katalog Stron WWW

 
 

prawda czy wyzwanie

Opis prawda czy wyzwanie Internetowa wersja popularnej gry towarzyskiej prawda czy wyzwanie. Gra zawiera elementy erotyczne i jest skierowana do par lub grup pragn?cych spe?ni? ukryte fantazje. Idealnie nadaje si? dla nie?mia?ych - gra sama zaproponuje zadania, których nigdy nie odwa?yliby?cie si? zaproponowa?.
Wszystkie zadania na stronie maj? charakter sugestii, autorzy strony nie bior? odpowiedzialno?ci za szkody wynik?e z wykonywania zada?.
Przebywaj?c na tej stronie o?wiadczasz, ?e jeste? pe?noletni(a).
Url http://www.truthordare.pl
Kategoria Internet > Gry online
Słowa kluczowe gry erotyczne dla par   prawda czy wyzwanie
Data dodania Sep 3, 2010
ID linku 8961
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 3.00 (z 5)
Ilość ocen: 4 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Internet > Gry online

jest to gra z tradycjami, dzi?ki tej
grze pozna?em wielu ludzi którzy tak jak ja uwielbiaj? ka?dego wieczoru
spotka? si? na wspólnej walce, rywalizowa? i zdobywa? nowe umiej?tno?ci.
Counter Strike jest o tyle dobry ?e nie gramy z botami bo by?o by to
zupe?nie bez sensu , jednak gramy przeciwko znajomym i klanom które znamy
osobi?cie, z którymi spotykamy si? na ró?nego rodzaju turniejach oraz zlotach,
jest to moda która jest ju? do?? stara – tu? obok graczy w Unreal
Tournament. Counter Strike jest jednak du?o bardziej rozwini?ty i ludzie
którzy zaczynali gra? w Unreala przechodz? po jakim? czasie do gry w
Counter Strike – lepsze plansze, wi?cej ludzi, wi?cej klanów no i przede
wszystkim coraz wi?cej zawodów organizowanych na ca?ym ?wiecie, a na
zawodach mo?na dodatkowo zgarn?? ciekawe nagrody w?a?nie za umiej?tno?ci
wyrz?dzone przez gr? i pasj? do Counter Strike.
Kategoria:   Internet > Gry online
Internet > Gry Internetowe FPS,FPP
Porozrzucane, byle jak truch?o ko?ci martwych herosów chrz?szcz? pod Twoimi nogami, kiedy wchodzisz do ubieg?ego pomieszczenia Groty Wygna?ców. Ku twojemu widokowi podnosi si? kolosalny szmaragdowy smok, którego gor?cy dech dmucha Ci prosto w oblicze. Niechaj brzydactwo wyczuje przejmuj?cy ch?ód Twojego or??a!
Przebudzenie smoka! Dost?pne na prywatnych serwerach metin2 oraz na Polskim!
Poskrom potwor? za jej niecne czyny i pom?cij ?mia?ków, jakim si? to nie uda?o! Wypal w?asne imi? or??em w histori? dziejów Metin2 oraz nab?d??e okazj? na osi?gni?cie charakterystycznego uzbrojenia, czy te? nawet mitycznej Smoczej ?uski czy Smoczego Szponu, za pomoc? jakich zdo?asz udoskonali? swoj? zbroj?.

Sta? twarz? w twarz? z pot??nym Niebia?skim Smokiem i zniszcz go.!
Ma?y wst?p do gry MMOG, a przed rozpocz?ciem swojej przygody w metin, zapraszam do zapoznania si? z tajnikami gry czerpi?c wiedz? z naszego Forum Metin2. Udost?pniamy bardzo wiele autorskich poradników i opisów questów. Serdecznie Zapraszam
Kategoria:   Internet > Gry online
Komputery > Gry
Internet > Fora dyskusyjne
Haven & Hearth to sandboxowa gra, która jest ju? do?? d?ugo na rynku. Stabilnie si? rozwija, administratorzy cz?sto dodaj? kolejne elementy gry. Jak to w grach sandboxowych jest pe?na dowolno??. Mo?na zaj?? sie upraw? roli, rzemios?em, walk?, polowaniem... Mapa jest bardzo du?a i w du?ej mierze nieodkryta. Póki co istnieje kilka wi?kszych skupisk graczy na zasadzie wiosek, ale najwi?cej jest samotnych farm, lub ma?ych kilkuosobowych wioseczek.
System nie narzuca ?adnych ogranicze? co do umiej?tno?ci. Je?li po?wiecimy wystarczaj?co du?o czasu to mo?na by? mistrzem we wszystkim (póki co). Gra jest darmowa i ?yje z donate.
Plusy:
-Bardzo du?a swoboda
- Gracze ??cz? sie w community buduj?c wioski, osady, miasta.
- Wymuszenie wspó?pracy i handlu na zasadzie zagro?enia (wojny poszczególnych wiosek), ma?ej ilo?ci niektórych surowców (metal). Aczkolwiek gra samotna te? jest mo?liwa.
- Perma death z mo?liwo?ci? odzyskania cz??ci statystyk.
- Kilka urozmaice? typu biesiadowanie, paski wierze? itp.

Minusy:
- W obecnej fazie do?? cz?ste s? lagi, aczkolwiek pracuj? nad tym.
- Na pierwszy rzut oka skomplikowany system walki (dla mnie to plus, ale jest do?? dziwnie przedstawiony i wiele osób ma z tym k?opot).
Kategoria:   Internet > Gry online

4. Casual

Strona po?wi?cona minigierkom we flashu. Casuale pogrupowane tematycznie na dzia?y takie jak gry logiczne, pinball, gry strategiczne czy arkanoid. Równie? publicystyka, opisy i rozmowa na temat tych gierek. Dodatkowo zintegrowane forum zrzeszaj?ce fanów gier online. Bardzo du?o gier online. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i wiele newsów ze ?wiata casuali. Spo?eczno?? tych mniej harcore'owych graczy, których pasjonuj? gry casual.
Kategoria:   Internet > Gry online
Komputery > Gry
Na Gryplaneta znajdziesz du?y wybór darmowych gier umieszczonych w wielu kana?ach i kategoriach. Zebrali?my tu najlepsze gry online. Jednym z najpopularniejszych kana?ów s? gry Dora. S? to warto?ciowe gry z ma?? latynosk? bohaterk?. Zapewniaj? one inteligentn? rozrywk?, która pobudzi w dzieciach zmys?y i ciekawo??. Warto pokaza? dzieciom Gry Dora ze wzgl?du na ich du?e walory edukacyjne.
Kategoria:   Internet > Gry online
Komputery > Gry
Hobby Rozrywka > Dla dzieci