Katalog Stron WWW

 
 

MEBLO-REM - Meble Kuchenne Tarnów

Opis MEBLO-REM - Meble Kuchenne Tarnów Meblo-Rem Tarnów jest to firma, która od wielu lat trudni si? produkcj? mebli na wymiar. Tworzymy meble, które s? niezwykle wytrzyma?e oraz funkcjonalne. Nasze podstawowe atuty to solidno??, precyzja i terminowo??. W naszym asortymencie znajdziesz meble do mieszka?, meble biurowe, jak te? specjalistyczne meble medyczne. W zakresie mebli domowych tworzymy bardzo praktyczne meble przeznaczone do pokoi dzieci?cych. W naszym asortymencie znajduj? si? tak?e meble kuchenne projektowane pod indywidualne zamówienia. Jako producent mebli medycznych wytwarzamy wyposa?enie do gabinetów lekarskich, przychodni i szpitali. Wykonujemy mi?dzy innymi asystory stomatologiczne, które stanowi? podstaw? wyposa?enia gabinetu dentystycznego. Zapraszamy do kontaktu z nasz? firm?.
Url http://www.meblo-rem.pl
Kategoria Dom Wn?trze > Meble
Dom Wn?trze > Meble na wymiar
Dom Wn?trze > Meble kuchenne
Słowa kluczowe meblo-rem.pl   meblo-rem   meble kuchenne   producent mebli medycznych   asystory stomatologiczne   tarnów
Data dodania Dec 20, 2010
ID linku 11500
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 5.00 (z 5)
Ilość ocen: 1 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy tego użytkownika

Nasza firma jest producentem mebli z drewna litego. Posiadamy d?ugoletnie do?wiadczenie na rynku meblarskim, dzi?ki temu ?wietnie znamy preferencje naszych Klientów. Zasadniczym plusem naszych produktów jest znakomity wybór surowców, który zapewnia gustowny wygl?d mebli oraz przede wszystkim ich wytrzyma?o??. Dla wygody naszych Klientów, udost?pnili?my e-sklep pod adresem Furni.pl.
Na nasz asortyment sk?adaj? si? przede wszystkim ?ó?ka oraz stoliki nocne. Produkujemy meble do sypialni, które znakomicie odpowiadaj? wymaganiom dzisiejszych Klientów. Obecnie w kategorii ?ó?ka drewniane mo?na zakupi? takie modele, jak ?ó?ko Kubes czy Alon. S? to propozycje dla osób, które ceni? nowoczesne oraz proste meble. ?ó?ka te s? bardzo solidne, a przy tym gwarantuj? komfort u?ytkowania.
Jako producent ?ó?ek, staramy si? zawsze o dotrzymanie bardzo dobrej jako?ci wytwarzanych przez nas mebli. Du?? uwag? przywi?zujemy równie? do nowoczesnej stylistyki i perfekcyjnego wyko?czenia.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Meble
Dom Wn?trze > Meble do sypialni
Zakupy Online > Meble
Przedsi?biorstwo Handlowe KRZYSZTOF jest bezpo?rednim przedstawicielem firm z Europy Zachodniej, które sprzedaj? tkaniny - sztruks, jeans, garniturowe, specjalistyczne czy sportowe oraz dodatki krawieckie - w tym podszewki wiskozowe, satynowe czy acetatowe. Przedsi?biorstwo jest jednym z czo?owych importerów tkanin w Polsce po?udniowo-wschodniej, oprócz odbiorców hurtowych obs?uguje równie? sklepy z tkaninami. Gwarantuje wysok? jako?? sprzedawanych produktów.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel
Biznes Ekonomia > Hurtownie odzie?owe
Intertrading Systems Technology to ceniony uczestnik krajowego rynku teleinformatycznego. Partnerami oraz klientami firmy s?: Cisco, Citrix, Dell, Fujitsu Siemens Computers, Hewlett Packard, IBM, Microsoft, OKI, SecureComputing, ThinPrint, VMware, Xerox, Red Hat oraz JBoss. Kluczowym kapita?em IST jest profesjonalizm pracowników, a zadaniem - dostarczanie us?ug na najwy?szym poziomie i wsparcie biznesowe dla klientów.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Komputery > Oprogramowanie
Kancelaria notarialna Anny S?odkowskiej-P?k Kraków oferuje obs?ug? notarialn? na najwy?szym poziomie. Klient, je?li chce skorzysta? z naszej oferty powinien wcze?niej skontaktowa? si? z obs?ug? kancelarii celem pozyskania dok?adnych informacji odnosz?cych si? do tego, jakie dokumenty nale?y skompletowa? do konkretnej czynno?ci notarialnej. Obs?ugujemy zarówno Klientów indywidualnych, jak równie? firmy. Profil us?ug obejmuje mi?dzy innymi sporz?dzanie aktów notarialnych, po?wiadcze?, spisywanie protoko?ów, sporz?dzanie protestów dla weksli, odpisów dokumentów. Gdy zachodzi potrzeba notariusze przygotowuj? tak?e projekty aktów i o?wiadcze?. Zajmujemy si? dodatkowo przechowywaniem wa?nych dokumentów, pieni?dzy oraz papierów warto?ciowych.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Notariusz
Kraje Miasta Regiony > Kraków
Kraje Miasta Regiony > Ma?opolskie
Solidny deweloper - firma Developres Sp. z o.o. Rzeszów istnieje od 2006 roku. Kluczowy cel naszego przedsi?biorstwa stanowi budowa nowoczesnych, wygodnych oraz bezpiecznych budynków mieszkalnych. Oferujemy nowe mieszkania na Osiedlu Zawiszy w Rzeszowie, które spe?niaj? wymagania programu rz?dowego Rodzina na swoim pod wzgl?dem wielko?ci oraz ceny.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci
Art Data Base Marketing to profesjonalny broker baz danych. Dzia?amy na rzecz zarówno du?ych, jak i mniejszych podmiotów gospodarczych. W ramach naszej specjalizacji znajduj? si? dzia?ania, takie jak: tworzenie bazy firm i osób prywatnych, optymalizowanie baz danych (deduplikacja), pozyskiwanie potencjalnych kontrahentów. Ponadto tworzymy bazy biznesowe, prowadzimy profesjonalny wywiad gospodarczy. Poza tym w naszej ofercie znajduj? si?: bazy B2B, bazy B2C, faksmailing, bazy konsumenckie, smsmailing, telemarketing, emailing i ponadto bardzo obszerne bazy osób prywatnych.
Kategoria:   Marketing Reklama > Badania marketingowe
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie > Warszawa
Biuro Informacji Gospodarczej r-BIT - jego celem jest promocja ofert handlowych i us?ugowych, zamieszczanie ofert Klientów w Internecie, promowanie przedsi?biorstw b?d?cych Klientami biura r-BIT w wydawanej na CD - Bazie danych firm woj. podkarpackiego, wykonywanie firmowych wydruków teleadresowych oraz baz danych firm. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > Podkarpackie
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza
Sklep internetowy www.Neomoto.com.pl specjalizuje si? w sprzeda?y produktów przeznaczonych do samochodów. W ofercie znajdziecie Pa?stwo klocki hamulcowe, szcz?ki hamulcowe, zaciski a równie? tarcze hamulcowe. Ka?dy produkt wyposa?yli?my w pe?ny opis. ?eby bardziej upro?ci? proces zakupowy, dla wygody klientów stworzyli?my prost? wyszukiwark?. Oferowane artyku?y wysy?amy za pomoc? kuriera lub poczty w czasie dwóch dni. Zapewniamy promocyjne ceny i stale wzbogacan? ofert? na artyku?y samochodowe.
Kategoria:   Motoryzacja > Sklepy internetowe
Motoryzacja > Cz??ci samochodowe
Internet > Sklepy internetowe
Portal bran?y o?wietleniowej znajduj?cy si? pod adresem www.O?wietlenie.net to niezwykle interesuj?ce miejsce w Sieci, gdzie mo?na zapozna? si? z istotnymi wiadomo?ciami z zakresu rynku o?wietleniowego. Ka?da osoba, która remontuje lub wyka?cza mieszkanie wie, jak bardzo wa?ny jest w?a?ciwy dobór o?wietlenia. Aktualna oferta rynkowa jest wyj?tkowo szeroka, mo?emy kupi? lampy metahalogenkowe, nowoczesne kinkiety, jak te? o?wietlenie LED oraz o?wietlenie halogenowe. Fachowe artyku?y umieszczone na naszym portalu pomagaj? w lepszym rozeznaniu oferty rynkowej. Przedstawiamy o?wietlenie, które znajduje si? ju? w sprzeda?y, jednak?e nie wszyscy jeszcze dobrze wiedz?, jak je stosowa?. Ponadto nasza witryna daje mo?liwo?? ?ledzenia nowinek oraz wydarze? z bran?y o?wietleniowej.
Kategoria:   Dom Wn?trze > O?wietlenie
Internet > Portale
Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz
Hurtownia elektronarz?dzi ELEKTRO-METAL Rzeszów wyposa?a w profesjonalne elektronarz?dzia przemys?, budownictwo oraz odbiorców detalicznych. Przedsi?biorstwo posiada d?ugoletnie do?wiadczenie, s?u?y fachow? rad? i pomoc? w doborze elektronarz?dzi, w zale?no?ci od potrzeb. Hurtownia posiada te? szybki i sprawny serwis gwarancyjny elektronarz?dzi PROTOOL oraz pogwarancyjny narz?dzi Bosch, Festool, Celma i innych. Zapraszamy na nasz? stron? internetow?.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel
Kraje Miasta Regiony > Podkarpackie
Jeste?my solidn? oraz energicznie rozwijaj?c? si? agencj?, która funkcjonuje na rynku nieruchomo?ci. Biuro nieruchomo?ci CITY Nieruchomo?ci S.C. posiada niezb?dne licencje i polisy ubezpieczeniowe, potrzebne do prowadzenia dzia?alno?ci na takim rynku. W naszej ofercie odnajdziecie Pa?stwo mieszkania, domy, dzia?ki a tak?e tereny o charakterze rekreacyjnym. Do wyboru s? równie? lokale biurowe, produkcyjne, lokale handlowe oraz magazyny. Nasze us?ugi polegaj? na profesjonalnym po?redniczeniu w transakcjach nabycia, zbycia oraz najmu takich budynków, jak: dom do wynaj?cia, biura na dzia?alno??, magazyn do wynaj?cia oraz mieszkania do wynaj?cia. Wype?niamy za Klientów wszystkie kwestie formalne a tak?e doradzamy w kwestiach kredytowych. Na naszej stronie mo?na odszuka? aktualne oferty na nieruchomo?ci a tak?e na wynajem lokali. W naszej pracy dbamy o bezpiecze?stwo przeprowadzanych transakcji i czynimy wszystko, ?eby nasi kontrahenci mogli szybko i bez problemów zamkn?? sprawy powi?zane z nieruchomo?ciami. Zatrudniamy do?wiadczonych specjalistów, którzy s? gotowi doradza? Klientom w kwestiach finansowych, notarialnych i prawnych.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura Nieruchomo?ci
Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci
Kraje Miasta Regiony > Podkarpackie
E-sklep medyczny i-Medyczny.pl firmy VITA-SPRZ?T ma w ofercie m.in.: sprz?t rehabilitacyjny (w tym wózki, kule, balkoniki, stabilizatory, przyrz?dy do ?wicze?), sprz?t medyczny (w tym inhalatory, ci?nieniomierze, termometry, ba?ki bezogniowe), opatrunki, jak te? lampy medyczne, odzie? i obuwie medyczne. W asortymencie znajduje si? lignina produkowana w Rzeszowie, jak równie? artyku?y przeznaczone dla osób z inkontynencj? (nietrzymaniem moczu/ka?u), takie jak: pieluchy, pieluchomajtki czy te? podk?ady. VITA-SPRZ?T jest oficjalnym przedstawicielem firmy BATIST s.r.o.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Sprz?t medyczny
Zakupy Online > Sklepy internetowe
Zdrowie Uroda > Medycyna
Ka?dy, kto szuka przyrz?dów pomiarowych, bez w?tpienia znajdzie co? dla siebie w e-sklepie Pomiarowy.pl. W bogatej ofercie naszego sklepu znajduj? si? mi?dzy innymi: poziomice laserowe, wykrywacze, dalmierze, drogomierze, teodolity, ?aty niwelacyjne oraz lasery budowlane. Dost?pne s? tak?e niwelatory laserowe, optyczne oraz elektroniczne. W?ród specjalistycznych narz?dzi znajduj? si? równie? tak wa?ne artyku?y, jak: odbiorniki dla niwelatorów laserowych, piloty zdalnego sterowania oraz magnetyczne tarcze celownicze. Aby zamówi? narz?dzia w naszym sklepie www, wystarczy z?o?y? zamówienie i dokona? p?atno?ci przelewem lub przy odbiorze. Kupione przyrz?dy pomiarowe dostarczamy w czasie nie d?u?szym ani?eli 6 dni roboczych.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Firmy wg bran? > Handel
Zakupy Online > Sklepy internetowe
Dzieci?ce Centrum Handlowe - Ma?a Akademia Rzeszów to miejsce dla dzieci, w którym zgromadzony jest du?y wybór produktów oraz akcesoriów dla niemowl?t: wózki, noside?ka, foteliki samochodowe i wygodne ?ó?eczka dla dzieci, po?ciel niemowl?ca, odzie? i akcesoria dla niemowl?t oraz zabawki i maskotki. Oferowane s? artyku?y wielu najwi?kszych krajowych oraz ?wiatowych producentów. Naszym g?ównym celem jest zagwarantowanie bezpiecze?stwa najm?odszym, dlatego w ofercie mamy tylko i wy??cznie sprawdzone produkty.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel
Hobby Rozrywka > Dla dzieci
Kraje Miasta Regiony > Podkarpackie
Przedsi?biorstwo BATI Szczecin posiada w swojej ofercie najwy?szej jako?ci meble kuchenne firmy KAM sprzedawane w ca?ej Europie, okna oraz drzwi PCV jednego z wiod?cych producentów w Polsce firmy DOBROPLAST, a tak?e drzwi wewn?trzne firm DRE oraz PORTA, zapewniaj?ce najwy?sz? jako?? docenian? w naszym kraju. Wszystkie produkty by?y wielokrotnie nagradzane na targach budowlanych oraz s? doceniane przez specjalistów. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? firmy.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Meble kuchenne
Dom Wn?trze > Kuchnie
Kraje Miasta Regiony > Zachodniopomorskie
Ka?dy, kogo interesuj? perkusje czy talerze perkusyjne powinien pozna? sklep perkusyjny Pro Drum. Oferujemy w ci?g?ej sprzeda?y perkusje Tama, DW i Premier. Sprzedajemy równie? naci?gi Remo oraz Evans. Pro Drum to miejsce, w którym ka?dy Klient mo?e naby? profesjonalny sprz?t muzyczny w atrakcyjnych cenach. Na bie??co czekaj? na Klientów specjalne promocje oraz nowo?ci. Zamówione towary niezw?ocznie wysy?amy do Klienta za po?rednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Wys?anie zamówienia ze strony sklepu nie wymaga rejestracji. Mo?na je sk?ada? równie? za pomoc? telefonu lub poczty elektronicznej.
Kategoria:   Zakupy Online > Sklepy internetowe
Kultura Sztuka > Muzyka
Internet > Sklepy internetowe
Profilem dzia?alno?ci firmy KBM Rzeszów jest sprzeda? i monta? okien, drzwi, parapetów, bram gara?owych wraz z automatyk?, rolet, markiz oraz ?aluzji. W ofercie znajduj? si? okna PCV, jak równie? drewniane oraz aluminiowe montowane na profilach: VEKA, THYSSEN, KBE z okuciami WINKHAUS, AUBI. Oferta obejmuje oprócz tego m.in. drzwi stalowe, aluminiowe i drewniane firm: ZET-BUD, AGMAR, PORTA w du?ej palecie kolorów i wymiarów. Posiadamy dwa punkty sprzeda?y mieszcz?ce si? w Rzeszowie i S?dziszowie Ma?opolskim. Zach?camy do zapoznania si? z ofert? zarówno w naszych salonach sprzeda?y, jak i na stronie firmowej.
Kategoria:   Budownictwo > Okna
Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz
Kraje Miasta Regiony > Podkarpackie

18. Nilfisk

Zasadnicz? cz??? oferty PHU Mawe stanowi profesjonalny sprz?t sprz?taj?cy. Proponujemy ?wietnej jako?ci odkurzacze przemys?owe, myjnie bezdotykowe, agregaty wysokoci?nieniowe, szorowarki, zamiatarki, jak te? myjki ci?nieniowe. Oferowane przez nas odkurzacze przemys?owe maj? wysok? si?? ss?c?. W asortymencie ma doskona?e odkurzacze Nilfisk-Alto, a prócz tego w sprzeda?y wyst?puj? odkurzacze pior?ce, antywybuchowe i stosowane do pracy z azbestem. Proponujemy Pa?stwu równie? ?wietnej jako?ci sprz?t przeznaczony do myjni samochodowych. Wszelkie oferowane przez nas urz?dzenia posiadaj? 12-miesi?czny okres gwarancyjny. Gwarantujemy tak?e w?asny serwis oraz szybkie usuwanie usterek.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Maszyny
Firmy wg bran? > Handel
Kraje Miasta Regiony > ?l?skie
Biuro Rachunkowe Rzeszów - Rachmistrz zrzesza specjalistów z dziedziny finansów, rachunkowo?ci, zarz?dzania oraz podatków, proponuj?c us?ugi w zakresie: ksi?gowo?? dla firm, ewidencja pracownicza, doradztwo podatkowe. Celem przedsi?biorstwa jest zagwarantowanie wszechstronnego doradztwa rachunkowo-finansowego oraz gospodarczego wszystkim zainteresowanym firmom. Zapraszamy do skorzystania z oferowanych us?ug.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza > Rachunkowo??
Kraje Miasta Regiony > Podkarpackie
Zasadniczym obszarem dzia?ania firmy Adaptive jest pozycjonowanie. Zabieg, jakim jest bezpieczne pozycjonowanie jest jednym z najlepszych instrumentów promocji w Internecie. Przeprowadzane przez nasz? firm? zadania s?u?? wspomaganiu dzia?a? biznesowych a tak?e pomagaj? stworzy? pozytywny wizerunek w otoczeniu. W?a?ciwie wykonane pozycjonowanie strony w google w znacznej mierze zwi?ksza ruch na stronie i tym samym rzutuje tak?e na powi?kszenie sprzeda?y. Stanowimy firm? rzeteln?, dla której najbardziej liczy si? usatysfakcjonowanie Klienta. Zapraszamy do korzystania z darmowej analizy witryny, która jest wst?pem do nawi?zania wspó?pracy w ramach pozycjonowania.
Kategoria:   Internet > Pozycjonowanie
Marketing Reklama > Reklama w internecie
Marketing Reklama > Pozycjonowanie
 Inne wpisy w Dom Wn?trze > Meble

Fotele masuj?ce Sanyo to fotel dla najbardziej wymagaj?cych. Rewolucyjny system masuj?cy po??czony z japo?sk? precyzj?, doskona?a synchronizacja technologii wykonania z konfortem. Efektem s? doskona?e fotele, oferuj?ce skuteczny masa? o profesjonalnym dotyku przystosowuj?cym si? do warunków fizycznych ka?dego cz?owieka dzi?ki unikalnej technologii dopasowuj?cej dzia?anie mechanizmu masa?u do budowy i stanu mi??ni indywidualnie do ka?dej osoby masuj?cej si? na fotelu.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Meble
Firmy wg bran? > Handel
Produkcja Przemys? > Meble

2. svenbox

Twoje biuro mo?e by? jeszcze bardziej ?adne i wygodne, wystarczy ?e zameldujesz si? do firmy Logan, która ma 12 letnie do?wiadczenie w projektowaniu i ekwipowaniu biur. Stawiamy na nowoczesno?? i funkcjonalno??, w zwi?zku z tym z naszych us?ug korzysta?o ju? niezmiernie wiele znakomitych firm. Nasze realizacje i szczegó?y oferty wolno obejrze? na naszej stronie internetowej. W bran?y wn?trzarskiej jeste?my bardzo cenion? firm?, poniewa? ka?de przedsi?wzi?cie traktujemy nadzwyczaj profesjonalnie i indywidualnie.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Meble
Dom Wn?trze > Architekci
Dom Wn?trze > Meble biurowe
Artur Jaworski - profesjonalna Pracownia Konserwacji Mebli Zabytkowych. Nasza Oferta to twój wybór - serdecznie zapraszamy dalej - kliknij teraz w link i sprawd? co polecamy. Oferujemy odnawianie mebli, konserwacja i renowacja mebli zabytkowych oraz antyków. Je?li masz meble antyczne i meble zabytkowe do renowacji to zg?o? si? jak najszybciej do nas. Tylko u nas kompleksowa konserwacja i renowacja mebli zabytkowych - Warszawa. Zobacz wi?cej na naszej stronie www.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Meble
Umiejscowiona w Borach Tucholskich fabryka materacy do spania oferuje prozdrowotne modele materacy, cenione przez osoby cierpi?ce na problemy z kr?gos?upem. W ofercie fabryki znajduj? si? materace spr??ynowe, lateksowe, termoelastyczne i wysokoelastyczne. Ich dystrybucj? zajmuje si? sie? sklepów stacjonarnych na terenie ca?ego kraju. Fabryka oferuje tak?e stela?e do ?ó?ek oraz same ?ó?ka, tapicerowane i kontynentalne. Sprawd? dost?pn? gam? produktów na stronie www producenta, a prawdopodobnie znajdziesz tam co? dla siebie.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Meble
Dom Wn?trze > Meble kuchenne
Produkcja Przemys? > Meble
Produkcja mebli nigdy nie by?a w Polsce tak dochodowym interesem jak obecnie. Tu? przed zbli?aj?cymi si? mistrzostwami Europy w futbolu nowo powstaj?ce hotele prze?cigaj? si? w zamówieniach na meble hotelowe. Równie? istniej?ce hotele wymieniaj? meble na nowsze, atrakcyjniejsze dla go?ci z zachodniej Europy. Dlatego te? meble hotelowe producent musi dostarcza? z wielomiesi?cznym wyprzedzeniem ze wzgl?du na wizytacje delegacji oraz starania hoteli o podwy?szenie swojej rangi. Meble hotelowe stanowi? zatem g?ówn? cz??? oferty hurtowej producentów mebli w ca?ym kraju. Ka?dy hotel musi liczy? si? z tym, ?e zamówione meble hotelowe nie zostan? dostarczone natychmiast, kolejka ch?tnych na wymian? mebli hotelowych jest bardzo d?uga.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Meble