Katalog Stron WWW

 
 

Amfibia, amfibie sprzeda? - Argo

Opis Amfibia, amfibie sprzeda? - Argo Po?amane drzewa, piasek, lód, bagna – amfibie radz? sobie z najtrudniejszymi przeszkodami, napotykanymi na drodze. Specjalizuj? si? w transporcie osób i ?adunków na wszelkiego rodzaju powierzchni. Wielofunkcyjna amfibia mo?e by? u?ywana do ró?nych misji, bowiem swoje zastosowanie znajduje w wielu obszarach dzia?alno?ci. Amfibia mo?e by? u?ywana zarówno do jazdy w odleg?e miejsca lub jako ma?a platforma wojskowa. Amfibie masowo wykorzystywane s? na potrzeby ekip ratunkowych i u?ytku wojska. Firma Argo jest ?wiatowym liderem w produkcji amfibii. Oferujemy naszym Klientom wysokiej klasy, innowacyjne technicznie amfibie, które b?d? gruntownie odpowiada? ich potrzebom. Je?eli interesuj? Was amfibie sprzeda?, trafili?cie pod w?a?ciwy adres. Amfibie to szeroki wybór pojazdów, zró?nicowanych pod wzgl?dem zada? i wielko?ci. Wybierzcie cenion? mark? i eksplorujcie tereny, o jakich zawsze ?nili?cie. Amfibie ?wietnie sprawdzaj? si? na ró?nego imprezach, gdzie dostarczaj? du?o mocnych wra?e?. Dajemy Wam szans? osobistego przetestowania amfibii. Wystarczy tylko zadzwoni?, aby umówi? si? na jazd? próbn?.
Url http://www.argoatv.pl
Kategoria Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek
Motoryzacja > Samochody
Słowa kluczowe amfibia   amfibie   amfibie sprzeda?   ma?e amfibie   producent amfibii
Data dodania Jan 7, 2011
ID linku 11668
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek

Lubisz dobr? zabaw? i ciekawe wyzwania? Chcesz prze?y? przygod? swojego ?ycia? Daj si? porwa? bia?emu szale?stwu i ju? dzi? wybierz si? z nami do najciekawszych i najpi?kniejszych miejsc Europy. Zapewniamy pe?ne zakwaterowanie, ciekawe towarzystwo oraz emocje i prze?ycia, których si? nie zapomina. Przekonaj si? sam. Nie pozwól, aby kto? zaj?? Twoje miejsce i zamiast Ciebie, spe?ni? swoje marzenia.
Kategoria:   Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek
Sport Turystyka > Ciekawe miejsca
Szko?a Narciarska zaprasza na wyjazdy narciarskie, szkolenia narciarskie oraz nauk? jazdy na nartach. Odwied? z nami najpi?kniejsze miejsca narciarskie w ca?ej Europie. Zapewniamy pe?en profesjonalizm i rzetelno??. Sprawd? teraz nasz? pe?n? ofert? na www. Zapraszamy na wyjazdy narciarskie i nauka jazdy na nartach do kurortów ca?ej Europy. Organizujemy profesjonalne szkolenia narciarskie. Spróbuj swoich si? na zaj?ciach w naszej szkole narciarskiej w Korbelowie. Szko?a CARVING SPORT posiada licencj? A + B SITN PZN.
Kategoria:   Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek
Sport Turystyka > Kluby Sportowe
Nordic Walking oznacza podbiegunowy (nordycki) spacer. Po??czenie chodu z narciarstwem to doskona?e ?wiczenie fizyczne i ?wietny sposób na stres. Nordic Walking z racji tego, ?e jest uprawiany na ?onie natury pozwala nam si? zrelaksowa? a oddychanie ?wie?ym powietrzem i wykonywanie p?ynnych rytmicznych ruchów przynosi harmoni?.

G?ówn? zalet? Nordic Walking jest to, ?e ka?dy ustala w?asn? intensywno?? ?wicze?. Wystarczy znale?? swój wewn?trzny rytm. W trakcie godzinnego marszu z kijkami spalamy oko?o 400 kalorii a a? 90% mi??ni jest aktywnych! (tradycyjny marsz to spalanie ok. 280 kalorii). Nordic Walking poprawia kondycj?, wzmacnia mi??nie kr?gos?upa i nóg jednocze?nie odpr??aj?c mi??nie szyi i ramion. Co wa?ne, nie obci??a przy tym ani stawów ani kolan.

To doskona?y sport dla wszystkich, którzy maj? problemy z sercem. Podczas marszu serce bije o 13% szybciej. Mi?sie? sercowy pompuje wi?cej krwi do obiegu dzi?ki temu zmniejsza si? ryzyko zawa?u. Nie ma znaczenia czy jest si? m?odym czy starszym, zawodowcem czy pocz?tkuj?cym. Ka?dy, kto tylko chcia? by poprawi? swoj? kondycj? albo si? zrelaksowa? powinien wypróbowa? marszu z kijkami. Nordic Walking mo?na uprawia? praktycznie wsz?dzie; zarówno w mie?cie, jak i na ?onie natury.
Kategoria:   Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek
Internetowy serwis www.autokary24.pl to najbogatsza baza po??cze? autokarowych w ca?ej Polsce. Dzi?ki pod??czeniu pod dwa najpot??niejsze w Europie systemy rezerwacji biletów, mo?liwe jest udost?pnienie w jednej chwili oko?o trzystu tysi?cy ró?nego rodzaju propozycji z ca?ego kontynentu, spo?ród których mo?na wybiera? bez ogranicze?. Ka?da z nich na pewno b?dzie aktualna, albo tak aktualna, jak wskaza? to organizator samego przejazdu, a wy?szej kategorii aktualno?ci po prostu nie ma i by? nie mo?e. Zamawiaj?c bilety na www.autokary24.pl mamy taka sam? pewno?? jako?ci us?ugi, jak przy zamówieniu prosto u przewo?nika.
Kategoria:   Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek
Sport Turystyka > Wakacje
Sport Turystyka > Wczasy i wakacje
Obs?uga eventów, pikników, festynów, imprez dla firm. Greenedge - kompleksowe obs?uga w zakresie: ?cianka wspinaczkowa, techniki linowe, paintball, zorbing. Na stronie: kompletne oferty dla firm kompleksowe programy: teambulding, aktywne sp?dzanie czasu. Obs?uga wieczorów kawalerskich, pikników, eventów firmowych. Obs?uga i wypo?yczanie dmucha?ców, urz?dze? rekraacyjnych. Wyj?tkowe prezenty na szczególne okazje. Na stronie: kompletne oferty dla firm kompleksowe programy: teambulding, aktywne sp?dzanie czasu. Obs?uga wieczorów kawalerskich, pikników, eventów firmowych.
Kategoria:   Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek