Katalog Stron WWW

 
 

Noel w kot?owni

Opis Noel w kot?owni Pojemno?ciowe wymienniki ciep?a Noel to jednocze?nie bufory, wymiennik ciep?a, zbiornik akumulacyjny do kot?ów na paliwa sta?e, systemu solar, pomp ciep?a, kominków z p?aszczem wodnym oraz sprz?g?o daj?ce mo?liwo?? pod??czenia kilku ?róde? ciep?a jednocze?nie do zasilania wielu uk?adów c.o. i c.w.u.Zastosowanie pojemno?ciowego wymiennika ciep?a z trzema w??ownicami to innowacyjne rozwi?zanie w nowoczesnych systemach grzewczych dla inwestora.
Pozwala zaprojektowa? projektantom oraz wykona? instalatorom instalacje grzewcze, w ró?nych kombinacjach technicznych czyli ??czy? ze sob? uk?ady otwarte z uk?adami zamkni?tymi. Takie rozwi?zanie u?atwia im prac? oraz skraca czas wykonania projektu czy kot?owni, z zachowaniem wysokiej jako?ci i bezpiecze?stwa.
Jedno urz?dzenie gwarantuje:
szybki monta? kot?owni, zmniejsza wydatki na ( ju? niepotrzebne) dodatkowe urz?dzenia w stosowanych obecnie systemach grzewczych, niezawodno?? w dzia?aniu oraz zawsze ?wie?a bie??ca woda
Url http://www.wymienniki-ciepla.pl
Kategoria Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Dom Wn?trze > Kominki
Firmy wg bran? > Handel
Słowa kluczowe noel   zasobniki   bufory   zbiorniki akumualcyjne
Data dodania Jan 18, 2011
ID linku 11811
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo > Kolektory s?oneczne

Rekuperatory oferowane przez spó?k? Wipex zaliczaj? si? do najnowszej generacji urz?dze? wentylacyjnych z odzyskiem ciep?a przeznaczonych do domów, mieszka? a tak?e niewielkich biur. Nasza firma specjalizuje si? w obs?udze odbiorców w obr?bie profesjonalnego projektowania a tak?e monta?u instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciep?a w budynkach jednorodzinnych a tak?e instalacji solarnych. Wykonali?my niesko?czon? liczb? instalacji w Polsce a zw?aszcza na obszarze woj. podkarpackiego. Wierzymy, ?e nast?pne lata w Polsce up?yn? pod znakiem rozwoju wykorzystywania ekologicznych i energooszcz?dnych rozwi?za? dla domu, do czego do??cz? si? polskie instytucje finansowe i rz?d daj?c inwestorom bardziej wartosciowe alternatywy w zakresie nabywania ?rodków na montowanie ?róde? ciep?a w oparciu o zapasy odnawialne ziemi.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Dom Wn?trze > Kominki
Kolektory s?oneczne dofinansowanie. Sprawd?, jakie s? mo?liwo?ci dofinansowania do instalacji kolektorów s?onecznych. Przeczytaj obiektywne i uczciwe informacje jak uzyska? dofinansowanie do kolektorów s?onecznych, na jakie dop?aty do kolektorów mo?esz liczy? i jakie wymogi spe?ni? by otrzyma? dotacje na kolektory. Sam dobierzesz kolektor i obliczysz kiedy zwróci Ci si? zakup. Solary dofinansowanie. Wejd? na www.inwestujwkolektory.pl i b?d? dobrze poinformowany.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Galmet - ciep?o w Twoim domu.

Od 25 lat produkujemy urz?dzenia ogrzewaj?ce wod? w Pa?stwa domu.
W swoich produktach stosujemy najnowsze rozwi?zania techniczne.
Nasze procesy technologiczne s? przyjazne naturalnemu ?rodowisku.
Nowoczesna linia produkcyjna zapewnia d?ug? ?ywotno?? wyrobów i umo?liwia sta?? kontrol? jako?ci.
Dzi?ki temu jeste?my w stanie szybko zrealizowa? indywidualne zamówienia klientów.

Proponujemy Pa?stwu:
Ogrzewacze wody.
Bezci?nieniowe i ci?nieniowe elektryczne ogrzewacze wody podumywalkowe i nadumywalkowe - mog? pracowa? jako ci?nieniowe i bezci?nieniowe.
Elektryczne ogrzewacze wody typ SG - pionowe i poziome.
Wymienniki c.w.u. z w??ownic? spiraln?, dwiema w??ownicami spiralnymi lub bez w??ownicy.
Zbiorniki buforowe nieemaliowane.
Niskotemperaturowe i ekologiczne kot?y c.o.
Kolektory s?oneczne i kompletne zestawy solarne. Projektowanie systemów solarnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorcy.
Pompy ciep?a w systemie ziemia - woda, powietrze - woda.

Zostali?my docenieni - Z?oty Laur Konsumenta 2009 dla firmy Galmet.

Zapraszamy na stron? internetow?.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo > Ogrzewanie
Umów si? na bezp?atn? konsultacj? - sprawd? czy op?aca Ci si? zakupi? zestawy fotowoltaiczne Warszawa. Firma Fotowoltaika oferuje konsultacj?, dobór komponentów, serwis czy monta? paneli fotowoltaicznych. Fotowoltaika Robert ?wi?s - firma zaprasza do kontaktu osoby zainteresowane pozyskiwaniem energii z promieni s?onecznych poprzez zestawy fotowoltaiczne Warszawa, woj. mazowieckie i ca?a Polska.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie > Warszawa
Nasza firma jest autoryzowanym dystrybutorem kolektorów s?onecznych firmy THERMO|SOLAR na terytorium Polski. Nasz? dzia?alno?? prowadzimy ju? od 2005 roku. Naszym celem jest zosta? preferowanym partnerem i dostawc? kolektorów s?onecznych oraz pozosta?ych cz??ci zestawów solarnych na terenie naszego kraju. Nasza oferta zawiera produkty innowacyjne, nasze do?wiadczenie pozwala na efektywn? redukcj? kosztów. Serdecznie zapraszamy na nasza stron?.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne