Katalog Stron WWW

 
 

E-pismo naukowo-techniczne

Opis E-pismo naukowo-techniczne Przekazujemy kolejny numer e-pisma, pe?ni?cego swoist? rol?
ksi??ki naukowo-technicznej. W kolejnym czwartym nr poruszamy takie tematy jak: Energia odnawialna i jej sposób wykorzystania w praktyce.
W jaki sposób mo?emy wykorzysta? energi? s?oneczn? w celu uzyskania energii elektrycznej oraz cieplej wody. Polecamy artyku? autorstwa prof. dr hab. in?. W?adys?awa Nowaka oraz, dr hab. in?. Aleksandera Stachela pt. Kolektory s?oneczne i panele fotowoltaiczne jako ?ród?o energii w ma?ych instalacjach cieplnych i energetycznych. Oraz wiele innych. Serdecznie Zapraszamy.
Url http://elektro-innowacje.pl
Kategoria Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Produkcja Przemys? > Automatyka
Produkcja Przemys? > Elektronika
Słowa kluczowe energia   odnawialna   elektryczna   s?oneczna   ?ród?a energii   kolektory s?oneczne
Data dodania Jun 20, 2011
ID linku 13393
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo > Kolektory s?oneczne

Wej?? pod ciep?y prysznic ze ?wiadomo?ci?, ?e to nic nie kosztuje, nie szkodzi ?rodowisku i nie wymaga obs?ugi z naszej strony to marzenie wielu osób. Je?li zastosujesz kolektory s?oneczne, to marzenie mo?e si? spe?ni? równie? w Twoim domu. Pompy ciep?a s? to urz?dzenia, które wykorzystuj? ciep?o otoczenia budynku do jego ogrzewania. Powietrze, woda oraz grunt akumuluj? energi? s?oneczn? w postaci ciep?a.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Gramwzielone - elektrownie wiatrowe. Zielona rewolucja na ?wiecie ju? si? rozpocz??a i dociera tak?e do naszego kraju. Jej przebieg na bie??co relacjonuje portal Gramwzielone.pl – najlepsze, kompleksowe ?ród?o informacji na temat ekologicznych i energooszcz?dnych trendów, produktów oraz us?ug takich jak energia odnawialna, kolektory s?oneczne czy biomasa. Skala post?pu w zakresie clean-tech sprawia, ?e ju? teraz czyste technologie staj? si? efektywniejsze od tradycyjnych rozwi?za? opartych na nadmiernej konsumpcji w?gla, gazu czy ropy.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Kolektory s?oneczne dofinansowanie. Sprawd?, jakie s? mo?liwo?ci dofinansowania do instalacji kolektorów s?onecznych. Przeczytaj obiektywne i uczciwe informacje jak uzyska? dofinansowanie do kolektorów s?onecznych, na jakie dop?aty do kolektorów mo?esz liczy? i jakie wymogi spe?ni? by otrzyma? dotacje na kolektory. Sam dobierzesz kolektor i obliczysz kiedy zwróci Ci si? zakup. Solary dofinansowanie. Wejd? na www.inwestujwkolektory.pl i b?d? dobrze poinformowany.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Jeste?my autoryzowanym instalatorem produktów firmy Mitsubishi Electric. W naszej ofercie znajduj? si?: klimatyzacja, stropy ch?odz?ce, wentylacja mechaniczna, kolektory s?oneczne, monta? i serwis. Obszar naszej dzia?alno?ci to Kraków i okolice. Oferujemy kompleksow? obs?ug? serwisow? urz?dze? w instalacjach grzewczych, ch?odniczych, wentylacji i klimatyzacji. Realizujemy kompleksowo instalacje klimatyzacji Mitsubishi Electric i wentylacji w budynkach biurowych, przemys?owych, u?yteczno?ci publicznej oraz mieszkalnych.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Kraje Miasta Regiony > Kraków
Rekuperatory oferowane przez spó?k? Wipex zaliczaj? si? do najnowszej generacji urz?dze? wentylacyjnych z odzyskiem ciep?a przeznaczonych do domów, mieszka? a tak?e niewielkich biur. Nasza firma specjalizuje si? w obs?udze odbiorców w obr?bie profesjonalnego projektowania a tak?e monta?u instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciep?a w budynkach jednorodzinnych a tak?e instalacji solarnych. Wykonali?my niesko?czon? liczb? instalacji w Polsce a zw?aszcza na obszarze woj. podkarpackiego. Wierzymy, ?e nast?pne lata w Polsce up?yn? pod znakiem rozwoju wykorzystywania ekologicznych i energooszcz?dnych rozwi?za? dla domu, do czego do??cz? si? polskie instytucje finansowe i rz?d daj?c inwestorom bardziej wartosciowe alternatywy w zakresie nabywania ?rodków na montowanie ?róde? ciep?a w oparciu o zapasy odnawialne ziemi.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Dom Wn?trze > Kominki